2006-01 - Anders J. Moen - Folk i Florø 1865
2006-02 - Anders J. Moen - Oversikt over alle som budde i Florø i 1865
2006-04 - Bjørn Faste Bjartmann - Hvorfor heter det Florelandet?
2010-02 - Harald J. Stavang - Korleis såg det ut i Florø rett før det blei by?
2010-03 - Kolbjørn Nybø - Florø by og den første byplanen
2010-07 - Reidar Brandsberg - Kvardagsliv og dramatikk i Storåsen i gamle dagar
2010-11 - Jostein Midtbø - Gamle ferdslevegar i Nordalsfjordområdet
2011-01 - Harald J. Stavang - Landskapet og gardane langs Nordalsfjorden
2011-04 - Sigvart Grønsvik - Minne frå oppvekst i Grønevik rundt førre hundreårsskiftet.
2011-05 - Grethe Stavø - Furesundet gjestgjevar- og handelstad
2011-08 - Odd Standal - Dytting – tidleg vassdragsregulering
2011-12 - Odd Standal - Gløymde graver?
2011-13 - Reidar Brandsberg - Handel i Florø i 150 år
2011-14 - Turid Absalonsen Fimland - Bua i Hesteneset som blei kalla Saltlageret
2011-15 - Bjørn Faste Bjartmann - Kor e’det blitt av Gadden og Evja?
2012-06 - Bjørg Nesje Nybø - Ungdomsaktivitetar i Florø 1919 – 1920
2012-07 - Knut Magnussen - Gerilja og heimevern
2012-16 - Malvin Toft - Orkan-minne - fire store
2013-01 - Kolbjørn Nesje Nybø - Restaureringa av Horne-eigedomen
2013-09 - Odd Standal - Om språkstrid og målsak i Florø
2013-10 - Odd Standal - Opphav til ord som - kjippen, chip, kipa
2013-12 - Bjarte Sindre - Skipinga av Frelsesarmeen
2013-15 - Rune Bruflot - Byfolk på Vona
2013-16 - Bjarte Sindre - Ungdomar i skråninga ved Likkjeåsen
2013-17 - Odd Standal - Om ei kvinne frå Stavang som i 1663 blei dømt for trolldom
2013-18 - Fridjof Urdal - Om korleis ein prøvde å kurere ein jølstring for sjøsjuke
2013-19 - Fridtjof Urdal - Dei underjordiske – Segner og folketru på Seljestokken
2013-22 - Fridtjof Urdal - Om forholdet mellom Florø og resten av fylket frå starten av og framover
2015-05 - Harald Stavang - Skudalen og Skudalsfjøra – slik det ein gong var
2015-13 - Bjarte Sindre - Øvre Standal
2015-14 - Bjarte Sindre - Nedre Standal
2015-15 - Bjarte Sindre - Parti fra Svanø i Søndfjord
2015-17 - Odd Standal - Stavenes og Stavøy – Stong og Stongasund
2015-18 - Gaute Losnegård - Frå brevsamlinga til familien Grønevik
2015-19 - Rolf Sunde og Øyvind Kleiven - Om salting av sild først på 1950-talet.
2016-01 - Harald Stavang - Evangerhuset
2016-11 - Oddvar Isene - Portrett av målaren og skulptøren Magnhild Berg Rolness
2016-16 - Bjarte Sindre - Bilde og kort tekst frå Haukåvatnet
2016-17 - Britt Berg Madsen - Skulestil frå 1963 som Norddalsfjorden som feriestad
2016-18 - Brynjar Svardal - Sportsfiske i Svardal og på Vasset
2016-19 - Bjarte Sindre - Tekst av Hovdenhuset i Livius Smittgata 6
2016-21 - Odd Standal - Om livsvilkår på ein vestlandsgard
2016-23 - Bjarte Sindre - Om Frelsesarme-speidaren i Florø
2016-24 - Bjarte Sindre - Kort tekst og bilde av Strandgata ca 1922
2016-25 - Odd Standal - Avisnotisar frå Nordre Bergenshus Amtstidende frå 1916
2016-26 - Bjarte Sindre - Kort tekst og bilde fra Fugløya og huset der butikken var
2016-27 - Odd Standal - Florø Elektricitetsværk
2016-28 - Bjarte Sindre - Postkort. Firda Frugtkonservering
2016-29 - Oddvar Isene - Årsrapport for Flora Historielag 2016
2017-03 - Bjørg Mikalsen - Kaia som møteplass og betydning for Florø by
2017-05 - Odd Standal - Torggata 2 – Apnesethuse
2017-07 - Odd Standal - Bygdebadet i Stavang
2017-08 - Bjarte Sindre - Portrett av Jørund Trovik
2017-21 - Odd Standal - Klipp frå Nordre Bergenhus Amtstidende 1917
2017-22 - Bjarte Sindre - Postkort. Storevatnet sett mot vest. Bilde frå ca 1914
2017-23 - Oddvar Isene - Om aktiviteten til historielaget i 2017
2017-24 - Eva Skomsø Svanøe - Målaren Hans Svanøe
2018-03 - Odd Standal - Gymnaset på Nordals-marka 50 år
2018-09 - Trygve Nybø - Om søndagsutflukter til Postmesterholmen
2018-10 - Grethe Stavø - Om korleis Evja var før den blei gjenfylt
2018-11 - Grethe Stavø - Gatenamn i Florø
2018-17 - Oddvar Isene - Grensa for bykommunen Florø blir skilta
2018-18 - Bjarte Sindre - Kort tekst og bilde fra Skolegaten/Hans Blomgate frå ca 1912
2019-08 - Odd Standal - Om ungdomslagsrørsla og ungdomslagsarbeid
2019-12 - Grethe Stavø - Om Magnus Thingnæsgate og Livius Smittgate
2019-15 - Britt Berg Madsen - Sydamene i Florø etter krigen
2019-16 - Hein B. Bjerck - Humoristisk historie om stålull
2019-18 - Oddvar Isene - Bokomtale av Herdis Dyvik si bok - Det var en gang i en liten by ved havet
2019-19 - Oddvar Isene - Aktiviteten i Flora historielag 2019
2019-20 - Turid Absalonsen Fimland - På dans i Fram
2020-01 - Grethe Stavø - Om historia til Trovikkvartalet
2020-02 - Trygve Nybø - Om aktivitet i Ytre Strandgata først på 50talet
2020-03 - Oddvar Isene - Om urmakarfirmaet Johs. Moe
2020-05 - Beate Kjøsnes - Om gullsmedfirmaet - Angell Jacobsen
2020-07 - Bjørg Mikalsen - Stor ståhei for ingenting
2020-13 - Lea Rognaldsen Knapstad - Om mtb-en som gjekk på land ved Botnaneset i 1943
2020-14 - Knut Kristiansen - Om oppvekst på Russøya under krigen
2020-18 - Hein B. Bjerck - Om brannsirena og det frivillige brannkorpset i Florø før
2020-19 - Oddvar Isene - Om historia til Samvirkelaget i Florø
2020-21 - Jan Foss Iversen - En oppvekst i Florø 1945 – 1958
2020-22 - Grethe Stavø - Lær byen din å kjenne - Gatenamn i Florø
2020-23 - Asbjørn Rakvaag - Historia om Televerket på Kinn
2020-24 - Oddvar Isene - Flora Historielag i 2020