Anders S. Knapstad og Harald J. Stavang: Hjemreisen fra Amerika Ei heimreise frå Amerika i 1909 /samferdsle/kommunikasjon/