INNMELDING

Historielaget i Flora

Rask tilgang til all informasjon

Emneord og søk på innhald
Vårt nye søke-verktøy
Vi kjem til å legge inn meir innhald frå tidlige Floraminner. Søk på emneord og innhald er på plass. Det som kjem til er digitalisering av heftene. Revidering tillegsinformasjon kan oppdaterast fortløpande. Det er no oppretta ei artikkel med plass der artikkelen kjem etter digitaliseringa. Du kan nytte dei nye funksjonane til å finne tema, emner. Emneord - artikkel er merka med eigne emneord, klikk på dei og sorter enkelt - det tar ikkje lang tid å komme i gang. Du kan for eksempel finne ( KJENDE FOLK ) nemde i Floraminner. Eks kan du klikke på linken i parantes og sjå sjølv.

Vi skal supplere med fleire funksjonar når vi får tilbakemeldingar på nytteverdi.
Kva er våre satsningsområde?

Historielaget ynkjer å verne om historia lokalt i by og kommune:

 • Vedtekter (PDF)
 • Innmelding - Pris - Fordeler for deg som aktiv medlem
 • Sende inn forslag til innhald skal være lett
 • Få ei vurdering av materiale av skriftstyret vårt
 • Bidra med - foto, film og lyd
 • Skulane kan bruke nettsida til oppslagsverk
 • Samarbeid med andre lag og interesserte
 • Økonomi, dugnad, invisteringer, utgifter, gåver, kva vi ynskjer støtte til
Framtida og historielaget
Bokmelding
Vi skriv og publiserer bokmeldingar. Eksterne bokmeldingar må har relevans til historielaget sitt fokus som oftast er lokalhistorie. Eit stort stema riktignok. Ta gjerne kontakt.
bokmeldingar
Arbeidsoppgåver
 • Flora Historielag skal: 
 • vere ein pådrivar for at kulturminne kan bli tekne vare på i sitt: 
 • opphavlege miljø:
 • ha som målsetting kvart år å gje ut minst eitt hefte med lokalhistorisk stoff.
 • vere ein pådrivar for å få gitt ut lokalhistoriske bøker i Flora kommune – både allmennhistorisk, gardshistorisk og genealogisk.
 • arbeide for elektronisk publisering av lokalhistorisk stoff frå Flora
 • også arrangere møte, kurs og ekskursjonar, eller stå bak andre tiltak som tener laget sitt føremål.
Kontakt
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Innmelding

Slik blir du medlem

F lora Historie Lag har alltid plass til nye medlemer.
Medlem blir du ved å betale inn kr. 350,- til kontonr. 3775.65.77248
Dette inkluderer Floraminne.
I tillegg kjem aktivitetane som laget har, dei kan du som medlem delta i.


Få faktura
Chat med Flora Historielag

Krav til chatfunksjonen er at du må være logga inn på facebook

Leiar i Skriftstyret & Webredaktør

Keilevegen 30 , 6906  FLORØ , 906 52 068 

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

FLORAMINNER

I den beskjedne årsavgiften ligger inkludert eksemplar av årets Floraminne.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.