Historielaget i Flora

Rask tilgang til all informasjon

Emneord og søk på innhald
Vårt nye søke-verktøy
Vi kjem til å legge inn meir innhald frå Floraminner inn på sida vår. Søk på emneord og innhald er no på plass. Det som kjem til er digitalisering av heftene. Det vil være revidering og tillegsinformasjon som oppdaterast fortløpande. Det er allreie på plass eit tomt skal der artikkelen kjem. Derfor kan du nytte vår nettside til å finne tema, emner. Det som er ekstra spennande er å samle inn meir historisk materiale som fortel meir om det vi allreie veit. Bilder, film og dokument.

Det er Nils Petter Fredheim som hjelper med det tekniske. Bidra du også, ta kontakt. Bli medlem eller støtt oss på andre måter.
Kva er våre satsningsområde?

Historielaget ynkjer å verne om historia lokalt i by og kommune:

 • Vedtekter (PDF)
 • Innmelding - Pris - Fordeler for deg som aktiv medlem
 • Sende inn forslag til innhald skal være lett
 • Få ei vurdering av materiale av skriftstyret vårt
 • Bidra med - foto, film og lyd
 • Skulane kan bruke nettsida til oppslagsverk
 • Samarbeid med andre lag og interesserte
 • Økonomi, dugnad, invisteringer, utgifter, gåver, kva vi ynskjer støtte til
Framtida og historielaget
Bokmelding
Vi skriv og publiserer bokmeldingar. Eksterne bokmeldingar må har relevans til historielaget sitt fokus som oftast er lokalhistorie. Eit stort stema riktignok. Ta gjerne kontakt.
bokmeldingar
Arbeidsoppgåver
 • ​ Flora Historielag skal: 
 • vere ein pådrivar for at kulturminne kan bli tekne vare på i sitt: 
 • opphavlege miljø:
 • ha som målsetting kvart år å gje ut minst eitt hefte med lokalhistorisk stoff.
 • vere ein pådrivar for å få gitt ut lokalhistoriske bøker i Flora kommune – både allmennhistorisk, gardshistorisk og genealogisk.
 • arbeide for elektronisk publisering av lokalhistorisk stoff frå Flora
 • også arrangere møte, kurs og ekskursjonar, eller stå bak andre tiltak som tener laget sitt føremål.
Kontakt
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Innmelding

Slik blir du medlem

F lora Historie Lag har alltid plass til nye medlemer.
Medlem blir du ved å betale inn kr. 350,- til kontonr. 3775.65.77248
Dette inkluderer Floraminne.
I tillegg kjem aktivitetane som laget har, dei kan du som medlem delta i.


Få faktura
Chat med Flora Historielag

Krav til chatfunksjonen er at du må være logga inn på facebook

Leiar i Skriftstyret & Webredaktør

Keilevegen 30
6906  FLORØ
906 52 068 

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

FLORAMINNER

I den beskjedne årsavgiften ligger inkludert eksemplar av årets Floraminne.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.