Floraminne 2020

fm 2020

Floraminne 2020 er det 20. årsskriftet Flora Historielag har gjeve ut sidan historielaget vart stifta i 2001. Med totalt 128 sider er det også det største årsskrtiftet gjennom dei 20 åra. 15 skribentar har til saman laga 24 artiklar. Omslagsbildet er måla av Erling Eliassen (1917 - 2011), og viser deler av det gamle Trovikkvartalet som vart rive i 2021. Det gamle rådhuset til venstre. Bildet er utlånt av Sorøya og Tor-Gisle Gulbrandsen.                        Medlemmer i skriftstyre dette året var: Grethe Stavø, Odd Standal, Edvin Helgheim, Bjørg Mikalsen, Britt Berg Madsen og Oddvar Isene (leiar/redaktør)

Av innhaldet nemner vi: 

Grethe Stavø skriv ein lang artikkel om Trovikkvartalet, med mange historiske bilde. Kvartalet var vedteke rive året etter, og Floraminne nytta dette årsskriftet til å sjå tilbake på historia til desse bygningane som av mange florøfolk vart kalla "Florøsjela". "Husa som fortel byhistorie" er den talande undertittelen på artikkelen.

Trygve Nybø skriv om ein tur i Ytre Strandgata tilbake i 1951. Her fortel han om aktiviteten som var i denne gatestubben først på 1950-talet. 

Oddvar Isene skriv om urmakarfirmaet Johs. Moe, som held til i Strandgate i til saman 122 år. Berre to generasjonar stod bak drifta gjennom alle desse åra. 

Thor Asgeir Johannessen fortel om oppveksten sin i Strandgata og oppstarten av trykkerifaget og trykkeriaktiviteten i Florø. 

Innhaldsoversikt:

Index - 2020

 

 1. Grethe Stavø: Trovikkvartalet – Husa som fortel byhistorie. Om historia til Trovikkvartalet.
 2. Trygve Nybø: En tur i ytre Strandgata i 1951.Om aktivitet i Ytre Strandgata først på -50talet.
 3. Oddvar Isene: Med klokker i 122 år.Om urmakarfirmaet Johs. Moe.
 4. Thor Asgeir Johannessen: Bestefars barndom. Om oppvekst i Florø på  -40 og -50-talet.
 5. Beate Kjøsnes: Jubinal Angell-Jacobsen – Startet gullsmedbutikken i rådhuset. Om gullsmedfirmaet Angell- Jacobsen.
 6. Odd Standal: Patent-Olsen. Frå Tyvågen til Tønnekommisjonen. Om oppfinnaren Henrik Olai Olsen, også kalla patent-Olsen.
 7. Bjørg Mikalsen: Stor ståhei for ingenting. Fra Florø til Flora til Florøy og tilbake til Florø. Fram og tilbake om namnet på byen og kommunen.
 8. Odd Standal: Spanskesjuka i Kinn lægedistrikt. Som tittelen seier.
 9. Odd Standal: Om Arvid Birger Vasbotten. Portrett av nazisten Vasbotten som var innanriksminister i Quisling si regjering.
 10. Odd Standal: Andreas Hesjedal. Fall for fedrelandet 1945. Om eksplosjonen om bord på «Thekla» i 1945.
 11. Odd Standal: Eit avisordskifte om tyske gloser og konfirmasjon. Om haldninga til barn av norske jenter og tyske soldatar.
 12. Grethe Stavø: Agenten som blei stempla som angjevar. Historia om Jonlea Nordal. Om Jonlea Nordal frå Florø som fungerte som tilnærma dobbeltagent under krigen.
 13. Lea Rognaldsen Knapstad: MTB- grunnstøtinga ved Botnaneset i 1943. Historia om Hilmar og Jens. Om mtb-en som gjekk på land ved Botnaneset i 1943 og korleis det gjekk med Hilmar Hansen og Jens Buarøy som hadde vore mannskap om bord.
 14. Knut Kristiansen: Ein nittiåring ser tilbake – Livet under krigen – på Russøy i Batalden. Om oppvekst på Russøya under krigen.
 15. Ingeborg Magerøy og Harald Ibenholt. Kinnakyrkja er restaurert – Ei storhending i havgapet og kulturminnevernet om restureringa av Kinnakyrkja.
 16. Edvin Helgheim: kyrkjebyggjarane – Restaureringa av Kinn kyrkje. Om fagfolka som har stått for det handverksmessige restaureringsarbeidet.
 17. Torleif Reksten: Lektoriet i Kinnakyrkja. Som tittelen seier. Torleif Reksten: Orgela i Kinnakyrkja. Som tittelen seier.
 18. Hein B. Bjerck: Brannalarmen i Florø. Om brannsirena og det frivillige brannkorpset i Florø før.
 19. Oddvar Isene: Coop i Florø – i eige hus etter 75 år. Om historia  til Samvirkelaget i Florø.
 20. Gunvor Dagny Berge: Juditta i Trea – og åkleet ho vov. Frå ei tid med sjølvberging som levemåte. Om korleis eit åkle blei til i tidlegare tider.
 21. Jan Foss Iversen: En oppvekst i Florø 1945 – 1958. Barndomsminne frå oppvekst på Tua.
 22. Grethe Stavø: Lær byen din å kjenne. Gatenamn i Florø. Om Markegata, Hans Blomgata og Michael Sarsgate.
 23. Asbjørn Rakvaag: Historia om Televerket på Kinn. Linkstasjonen viktig for både telefon og TV. Som tittelen seier.
 24. Oddvar Isene: Flora Historielag i 2020: Fleire prosjekt fullførde i 2020 – Men Covid-19 la ein dempar på «feiringa». Om aktiviteten  Flora historielag i 2020.