Edvin Helgheim - kyrkjebyggjarane – Restaureringa av Kinn kyrkje. Om fagfolka som har stått for det handverksmessige restaureringsarbeidet. /kyrkje/kultur/arbeid/