Bergenhus Amtstidende /samferdsle/kommunikasjon. Notisar  frå Nordre Bergenshus Amtstidende 1902. /arbeid/levekår/