Folk i Florø 1865, hvem var de og hvor kom de fra

av Anders J. Moen

I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i folketellingen for Kinn fra 1865 med vekt på de som bodde i ladestedet Florø. Folketallet var raskt økende ut over på 1860-tallet med gode fiskerier og gode muligheter for å etablere næringsvirksomhet.

Hovedmålet med artikkelen er å vise:
1. Hvem som bodde i ladestedet?
2. Hvor kom de fra?
3. Hvem var foreldrene og eventuelle søsken?
Jeg har gjort noen klare begrensinger i s­toffet.  Jeg går aldri lenger enn 1–2 generasjoner tilbake og jeg fører ingen slekter lenger fram enn til barna og eventuelle ektefeller. La det være sagt med en gang – jeg har ikke hatt ambisjoner om en ut­fyllende oversikt over søsken og barn til de som bodde her. Hovedmålet har vært hvem var de, hvor kom de fra og hvem var foreldrene. Det bodde 346 personer i ladestedet i 1865 – alle disse er kartlagt, men jeg mangler opp­ havet på en håndfull av dem. I tillegg har jeg tatt med 4 hushold som er registrert på Florø, samt familien til sognepresten Hans J. Blom som var formann i kommisjonen som foreslo Florø som by. Befolkningen bodde i til sammen 38 hus og 65 hushold. De ulike husene er oppgitt og husholdene er fortløpende registrert under. Jeg har gjort noen standardiseringer i arbeidet:
•     Alle personer er konsekvent oppført med patronymikon eks. Olav V. Håkonson der Håkonson er patronymikon.
•     Navn er stort sett standardisert: Andris/Andres er blitt Andreas, Sidsel, Zissel er blitt Sissel osv.
• Jeg har benyttet «etternavn» i den grad jeg har funnet fødestedet, som oftest gården de kom fra. Det vanlige er at personer stort sett er oppgitt med bare patronymikon i kildene: eks. Iver Martinus Mathiasson er blitt til Iver Martinus Mathiasson (Flokenes) der Flokenes er fødestedet. Dette er gjort for å kunne følge personene lettere geografisk. Oversikten leses på følgende måte:
Under hvert hus er alle husholdene ført, med andre som tilhørte husholdet – eksempelvis tjenestepiker, svenner etc. For hver ny familie/person er evt barn oppført. (Ikke alltid fullstendig, men
i hvert fall de som er registrert i folketellingen), deretter foreldre til mann og kone i husholdet evt. foreldrene til enkeltpersoner. I den grad jeg har funnet søsken til personer som bodde her har jeg
oppgitt disse. Disse er nummerert med romertall. Jeg har også brukt prestegjeldsbetgnelsen Kinn som føde- og dødssted, selv om fødestedet sannsynligvis var eks. Florø, Eikefjord eller Stavang.

Folk i Florø 1865, hvem var de og hvor kom de fra

av Anders J. Moen


Florø ble gjennom kongelig resolusjon grunnlagt som by 16. mai 1860. Formannen i kommisjonen som hadde utredet ny lokalisering av et nytt ladested i området var Hans J. Blom som var sogneprest i Kinn fra 1854–1862. Kommisjonen hadde vurdert Sausesund i Askvoll, Flokenes i Vevring og Florø i Kinn – Florø ble valgt og vokste som by utover på 1860-tallet.

Floraminne 2006 Page 8

 

Floraminne 2006 Page 9
Utsikt frå Helmersgården i 1865. Vi ser vestover med litt av Fugleskjera og Langøya, og Batalden i det fjerne. De nærmeste husene til høyre er sjøbua til Helmersgården (i dag Stensethbua) og presten sitt båtnaust (med gavlen imot). Det ligger midt på torgplassen i dag. Videre ser vi vestover Strandgata med Strandgata 39 («Ørenhuset») og Strandgata 33 («Sundalshuset») til høyre og Strandgata 56 («Kringlenhuset») til venstre som de nærmeste.

Aldersfordeling
Som dere ser av figuren under var befolkningen i Florø i 1865 en meget ung befolkning. Bare 8 personer var over 60 år. 142 personer var under 20 år, dvs. 41% av befolkningen. Dette er en svært
spesiell alderssammensetning og reflekterer byens tiltrekningskraft på unge mennesker. Fiskeriene og næringsmulig­hetene medførte nok en «Klondyke»-stemning i denne første tiden av byens historie. Et slikt arbeid er umulig å virkeliggjøre uten at man lager feil. Rettelser mottas med takk til Anders J. Moen, Kinnvn. 3C, 6900 Florø, eller som E-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hus 1 – Hushold nr. 1
Iver Martinus Mathiasson Flokenes, født 1821 i Førde, død etter 1877 i Kinn. Yrke: Skoleholder, spisevert, gift med Nille Johanne Pedersdtr. Tonheim, født 1819 i Kinn, gift 30.05.1855 i Kinn, døpt
16.02.1819 i Kinn. Se hushold nr. 54.
Barn:
1. Mathias Annanias Iverson Flokenes, født 1856 i Kinn, døpt 31.08.1856 i Kinn.
2. Markus Salomon Iverson Flokenes, født 16.01.1858 i Kinn, døpt 06.04.1858 i Kinn.
3. Anne Marie Iversdtr. Flokenes, født 29.03.1860 i Kinn, døpt 17.05.1860 i Kinn.
4. Lars Martinus Iverson Flokenes, født 1861 i Kinn, døpt 20.10.1861 i Kinn.
Foreldrene til Iver Martinus Mathiasson Flokenes var:
2. Mathias Mortenson Kleppe, født 1771, død før 1831 i Askvoll. Han giftet seg med Synnøve Iversdtr. Hestvik 1820 i Askvoll.
3. Synnøve Iversdtr. Hestvik, født 1793 i Førde, død 1857 i Førde.

Barna til Mathias Kleppe og Synnøve Hestvik var:
i. Iver Martinus Mathiasson Flokenes, født 1821 i Førde, død etter 1877 i Kinn, gift med Nille
Johanne Pedersdtr Tonheim 30.05.1855 i Kinn.
ii. Anna Katarina Mathiasson Flokenes, født 1823 i Førde, død etter 1876.
iii. Maren Sofie Mathiasdtr. Flokenes, født 1825 i Førde, død 1909.
iv. Anne Malene Mathiasdtr. Flokenes, født 1829 i Førde, død 1914.
Foreldrene til Nille Johanne Pedersdtr. Tonheim var:
2. Peder Antonson Tonheim, født 1790 i Kinn, Han var sønnen til Anton Thomasson Hope og Mari Persdtr. Tonheim. Han giftet seg med Johanna Sørensdtr. Tonheim 1813 i Kinn.
3. Johanna Sørensdtr. Tonheim, født 1786 i Kinn. Hun var datteren til Søren Abelson Solheim og Siri Axelsdtr. Eimhjellen.

Barna til Peder Tonheim og Johanna Tonheim var:
i. Cornelius Pederson Tonheim, født 1817 i Kinn.
ii. Nille Johanne Pedersdtr. Tonheim, født 1819 i Kinn, gift med Iver Martinus Mathiasson Flokenes 30.05.1855 i Kinn.
iii. Søren Andreas Pederson Tonheim, født 25.03.1823 i Kinn.
iv. Anne Marie Pedersdtr. Tonheim, født 13.12.1825 i Kinn, gift med Elias Olson Sønnervåg 12.07.1857 i Kinn, født 15.03.1824 i Kinn.
v. Trine Pedersdtr. Tonheim, født 25.09.1829 i Kinn.

Hus 2 – Hushold nr. 2
Ole Olson Flåm, født 1833 i Hamre, Hordaland. Yrke: Smed, gift med Valjer Cecilia Larsdtr. Simonsen, født 10.07.1835 på Askøy, Hordaland, gift 02.12.1861 på Askøy, Hordaland, døpt 19.07.1835 på Askøy, Hordaland. Denne familien flyttet senere til Bergen.
Barn:

1. Ole Olson Flåm, født 1861 i Hamre, Hordaland,
2. Laura Olsdtr. Flåm, født 22.11.1863 i Kinn.
3. Martin Olson Flåm, født 17.06.1865 i Kinn, døpt 30.07.1865 Kinn.
4. Olufine Olsdtr. Flåm, født 01.11.1867 i Kinn, døpt 31.05.1868 Kinn. Foreldrene til Ole Olson Flåm var:
2. Ole Ivarson Flåm, født 1801 i Aurland, død 1870 i Aurland. Han var sønnen til Ivar Olson Brekke og Margreta Andersdtr. Flåm. Han giftet seg med Marta Pedersdtr. Hemri 1827 i Aurland.
3. Marta Pedersdtr. Hemri, født 1800 i Gudvangen. Hun var datteren til Peder Rognaldson Dræge og Susanna Halsteinsdtr. Ramsøy.

Barna til Ole Flåm og Marta Hemri var:
i. Ivar Olson Flåm, født 1827 i Aurland.
ii. Peder Olson Flåm, født 1830 i Hamre, Hordaland.
iii. Susanna Olsdtr. Flåm, født 1832 i Hamre, Hordaland.
iv. Ole Olson Flåm, født 1833 i Hamre, Hordaland, gift med Valjer Cecilia Larsdtr. Simonsen 02.12.1861 på Askøy, Hordaland.
v. Margrethe Olsdtr. Flåm, født 1841 i Hamre, Hordaland.
vi. Johan Olson Flåm, født 1846 i Hamre, Hordaland.
Foreldrene til Valjer Cecilia Larsdtr. Simonsen var:
2. Lars Nilsson Dahl Simonsen, født 1806 på Askøy, Hordaland. Han var sønnen til Nils Simonsen og
Anna Elisabeth Henriksdtr. Meyer. Han giftet seg med Ragnhild Paulsdtr. Underhaugen 19.07.1829
på Askøy, Hordaland.
3. Ragnhild Paulsdtr. Underhaugen, født 1805 i Fjelberg, Hordaland.

Barna til Lars Simonsen og Ragnhild Underhaugen var:
i. Nils Larsson Simonsen, født 21.10.1829 på Askøy, Hordaland.
ii. Anna Elisabeth Larsdtr. Simonsen, født 24.12.1830 på Askøy, Hordaland.
iii. Niels Larsson Simonsen, født 03.08.1833 på Askøy, Hordaland.
iv. Valjer Cecilia Larsdtr. Simonsen, født 10.07.1835 på Askøy, Hordaland gift med Ole Olson Flåm 02.12.1861 på Askøy, Hordaland.
v. Inger Maria Larsdtr. Simonsen, født 09.08.1837 på Askøy, Hordaland.
vi. Gurine Fredrikke Larsdtr. Simonsen, født 03.08.1839 på Askøy, Hordaland.
vii. Christian Larsson Hertzberg Simonsen, født 28.08.1841 på Askøy, Hordaland.
Andre i hushold nr. 2
Barbara Marie Rasmusdtr. Johnsen, født 15.01.1842 i Bergen. Yrke: Tjenestepike, døpt 13.02.1842
Bergen.
Foreldrene til Barbara Marie Rasmusdtr. Johnsen var:
2. Rasmus Johnsen Foss, født 28.05.1812 i Bergen. Han var sønnen til Jon Rasmusson og Lucie
Bårdsdtr. Han giftet seg med Anne Martine Johannesdtr. 20.07.1834 i Bergen.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 1 1
3. Anne Martine Johannesdtr., født 22.05.1808 i Bergen. Hun var datteren til Johannes Olson og
Barbro Marie Danielsdtr.
Barna til Rasmus Foss og Anne Johannesdtr. var:
i. Barbara Marie Rasmusdtr. Johnsen, født 15.01.1842 i Bergen.
ii. Berthe Gurine Rasmusdtr. Johnsen, født 04.06.1846 i Bergen.
iii. Julius August Rasmusson Johnsen, født 21.07.1844 i Bergen.
iv. Rasmus Martin Rasmusson Johnsen, født 20.07.1840 i Bergen.
v. Johannes Olai Rasmusson Johnsen, født 21.11.1835 i Bergen.
vi. Rasmus Rasmusson Johnsen, født 03.06.1852 i Bergen.
Størk Olson Straume, født 12.10.1832 i Haus, Hordaland. Yrke: Smedsvenn, senere smed, døpt
04.11.1832 Haus, Hordaland.
Foreldrene til Størk Olson Straume var:
2. Olav Olson Straume, født 1780 i Haus, Hordaland, død 1836 i Haus, Hordaland. Han giftet seg
med Marie Størksdtr. Kvamme.
3. Marie Størksdtr. Kvamme, født 1792 i Haus, Hordaland, død 1857 i Haus, Hordaland.
Barna til Olav Straume og Marie Kvamme var:
i. Guri Olsdtr. Straume, født 1815 i Haus, Hordaland.
ii. Kari Olsdtr. Straume, født 1818 i Haus, Hordaland.
iii. Brita Olsdtr. Straume, født 20.06.1821 i Haus, Hordaland.
iv. Marie Olsdtr. Straume, født 14.10.1822 i Haus, Hordaland.
v. Brita Olsdtr. Straume, født 21.10.1825 i Haus, Hordaland.
vi. Barbra Olsdtr. Straume, født 04.02.1830 i Haus, Hordaland.
vii. Størk Olson Straume, født 12.10.1832 i Haus, Hordaland.
Anders Olson, født i Gloppen – 19 år i 1865 – var også smeddreng, men jeg har ikke greidd å finne ut
noe mer om han.
Samuel Samuelson, født 1845 i Jølster, døpt 29.10.1845 Jølster.
Foreldrene til Samuel Samuelson Sægrov var:
2. Samuel Bendikson Søgnesand, født 1801 i Jølster. Han var sønnen til Bendik Pederson Veiteberg og Malene Hansdtr. Han giftet seg med Brita Zachariasdtr. Erikstad 02.01.1831 i Jølster.
3. Brita Zachariasdtr. Erikstad, født 1808 i Jølster. Hun var datteren til Zacharias Johannesson og Malene Johnsdtr. Erikstad.

Barna til Samuel Søgnesand og Brita Erikstad var:
i. Anne Marie Samuelsdtr. Sægrov, født 28.02.1831 i Jølster.
ii. Zacharias Samuelson Sægrov, født 1834 i Jølster.
iii. Malene Samuelsdtr. Sægrov, født 05.11.1835 i Jølster.
iv. Marthe Oline Samuelsdtr. Sægrov, født 28.10.1838 i Jølster.
v. Samuel Samuelson Sægrov, født 1839 i Jølster.
vi. Synnøve Samuelsdtr. Sægrov, født 16.05.1843 i Jølster.
vii. Samuel Samuelson Sægrov, født 1845 i Jølster.
viii. Zacharias Samuelson Sægrov, født 08.01.1849 i Jølster.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
1 2
Hus 3 – Hushold nr. 3
Jens Johannesson Loge, født 09.10.1834 i Flekkefjord, Vest-Agder. Yrke: Baker, gift med Wilhelmine Larsine Larsdtr. Avdal, født 16.11.1840 i Bergen, gift 26.04.1863 i Kinn.
Barn:
1. Johanne Elisabeth Jensdtr. Loge, født 1864 i Kinn, døpt 17.04.1864 Kinn.
2. Laura Fredrikke Jensdtr. Loge, født 1865 i Kinn, døpt 14.05.1865 Kinn.
Foreldrene til Jens Johannesson Loge var:
2. Johannes Tobias Salvesson Loge, født 1807 i Flekkefjord, Vest-Agder. Han var sønnen til Salve Johannesson Loge. Han giftet seg med Johanne Elisabeth Larsdtr. Strømland 09.06.1829 i
Flekkefjord, Vest-Agder.
3. Johanne Elisabeth Larsdtr. Strømland, født ca. 1803 i Flekkefjord, Vest-Agder. Barna til Johannes Loge og Johanne Strømland var:
i. Sivert Johannesson Loge, født 1829 i Flekkefjord, Vest-Agder.
ii. Lars Tobias Johannesson Loge, født 1831 i Flekkefjord, Vest-Agder.
iii. Severine Johannesdtr. Loge, født 1832 i Flekkefjord, Vest-Agder.
iv. Jens Johannesson Loge, født 09.10.1834 i Flekkefjord, Vest-Agder gift med Wilhelmine Larsine Larsdtr. Avdal 26.04.1863 i Kinn.
v. Tønnes Johannesson Loge, født 1836 i Flekkefjord, Vest-Agder.
vi. Ole Christian Johannesson Loge, født 1838 i Flekkefjord, Vest-Agder gift med Gjertine Eivindsdtr. Meyer 21.04.1861 i Haugesund, Rogaland, født ca. 1842 i Forsand, Rogaland.
vii. Johannes Johannesson Loge, født 13.12.1840 i Flekkefjord, Vest-Agder, død 11.02.1925 i Haugesund, Rogaland gift med Ane Serine Olsdtr. Miljeteig 08.03.1868 i Flekkefjord, VestAgder, født 1845 i Haugesund, Rogaland, død 07.07.1908 i Haugesund, Rogaland.
viii. Ludvig Johannesson Loge, født 1843 i Flekkefjord, Vest-Agder.
ix. Tønnes Johannesson Loge, født 1847 i Flekkefjord, Vest-Agder.

Foreldrene til Wilhelmine Larsine Larsdtr. Avdal var:
2. Lars Johannesson Avdal, født ca. 1800 i Årdal. Han var sønnen til Johannes Larsson. Han giftet seg med Fredrikke Johanne Jensdtr. Bruvik 04.12.1825 i Bergen.
3. Fredrikke Johanne Jensdtr. Bruvik, født 1806 i Bergen. Hun var datteren til Jens Tørresson Bruvik og Maria Helgesdtr. Hekland.
Barna til Lars Avdal og Fredrikke Bruvik var:
i. Ane Bertine Larsdtr. Avdal, født 1826 i Bergen.
ii. Larsine Margrethe Larsdtr. Avdal, født 1828 i Bergen.
iii. Johannes Andreas Larsson Avdal, født 1832 i Bergen.
iv. Johanna Margaretha Larsdtr. Avdal, født 1834 i Bergen.
v. Erika Cathrine Larsdtr. Avdal, født 1835 i Bergen.
vi. Wilhelmine Larsine Larsdtr. Avdal, født 16.11.1840 i Bergen gift med Jens Johannesson Loge 26.04.1863 i Kinn.
vii. Erika Cathrine Larsdtr. Avdal, født 1845 i Bergen.
viii. Josephine Amalia Larsdtr. Avdal, født 1852 i Bergen.
Hushold nr. 4
Anne Pernille Jensdtr. Helmers f. 1786, døpt. 03.11.1786 se hushold nr. 41.

Hushold nr. 5
Rudolf Joachimson Grip, født 13.03.1814 i Bergen, døpt 03.04.1814 Bergen, gift med Charlotte Lovise
Svensdtr. Folkedal, født 19.09.1822 i Bergen, gift 07.10.1849 i Bergen, døpt 29.09.1822 Bergen.
Barn:
1. Johan Rudolf Rudolfson Grip, født ca. 1853 i Kinn. Den andre kona til Rudolf Joachimson Grip var Elisabeth Johansdtr. Gaustad, født ca. 1824 gift 26.07.1860 i Kinn.
Foreldrene til Rudolf Joachimson Grip var:
2. Joachim Otto Rudolfson Grip, født 06.08.1781 i Bergen. Han døde 16.07.1841 i Bergen. Sønn av Rudolf Grip og Bergitte Christensen. Gift med Anne Catherine Rolfsdtr. Olsen 26.11.1810 i Bergen.
3. Anne Catherine Rolfsdtr. Olsen, født 28.09.1789 i Bergen, døde 16.08.1822 i Bergen. Hun var datter av Rolf Olson Olsen og Karen Catherine Olsdtr. Morup. Barna til Joachim Grip og Anne Olsen var:
i. Bergitha Joachimsdtr. Grip, født 19.04.1811 i Bergen gift med Johann Andreas Heinrich Steineger, født i Bergen.
ii. Rolf Joachimson Olsen Grip, født 02.10.1812 i Bergen, døde 1883 gift med Charlotte Amalie Wolff 1843 i Bergen, hun, født ca. 1822.
iii. Rudolf Joachimson Grip, født 13.03.1814 i Bergen gift med (1) Charlotte Lovise Svensdtr. Folkedal 07.10.1849 i Bergen, gift med (2) Elisabeth Johansdtr. Gaustad 26.07.1860 i Kinn.
Hushold nr. 6
Ola Knutson Areklett, født 1831 i Naustdal gift med Olave Olsdtr. Solheim, født 19.07.1823 i Kinn, døpt 07.09.1823 Kinn.

Barn:
1. Lovise Marie Olsdtr. Areklett, født ca. 1853 i Kinn.
2. Karen Oliane Marie Olsdtr. Areklett, født 31.01.1860 i Kinn, døpt 28.05.1860 Kinn.
3. Anne Bolette Larine Olsdtr. Areklett, født 10.02.1863 i Kinn, døpt 26.04.1863 Kinn.
4. Lyder Johan Olson Areklett, født ca. 1865 i Kinn.
Foreldrene til Ola Knutson Areklett var:
2. Knut Kolbeinson Heggheim, født 1799 i Jølster, død 1848 i Naustdal. Han giftet seg med Brita Anna Olsdtr. Myklebust 1826 i Jølster.
3. Brita Anna Olsdtr. Myklebust, født 1801 i Jølster, død 1879 i Naustdal.
Barna til Knut Heggheim og Brita Myklebust var:
i. Kristian Knutson Areklett, født 10.08.1828 i Naustdal, død 1891 i Naustdal, gift med Karolina Toraldsdtr. Frammarsvik 1858 i Naustdal, født 1824 i Naustdal.
ii. Ola Knutson Areklett, født 1831 i Naust­dal, gift med Olave Olsdtr. Solheim.
iii. Inger Sofia Knutsdtr. Areklett, født 1834 i Naustdal, død 1896 i Naustdal, gift med Nils Kristianson Fauske.
iv. Mads Knutson Areklett, født 1837 i Naustdal.
v. Lars Knutson Areklett, født 1837 i Naustdal, død 1848 i Naustdal.
vi. Ola Kornelius Knutson Areklett, født 1839 i Naustdal, død 1903 i Naustdal, gift med Oline Berntsdtr. Fengestad 1875.
vii. Ingvald Matias Knutson Areklett, født 1842 i Naustdal.
viii. Henrik Oliver Knutson Areklett, født 1847 i Naustdal, død 1896 i Naustdal, gift med Andrea Gjertrud Mathiasdtr. Ullaland 1878 i Naustdal.
Foreldrene til Olave Olsdtr. Solheim var:
2. Ole Andreas Mortenson Solheim, født ca. 1797. Han var sønnen til Morten Jacobson. Han giftet seg med Johanne Olsdtr. 10.11.1822 i Kinn.
3. Johanne Olsdtr., født ca. 1795. Hun var datteren til Ole Andersson.
Barna til Ole Solheim og Johanne Olsdtr. var:
i. Anna Maria Olsdtr. Solheim, født 07.04.1822 i Kinn.
ii. Olave Olsdtr. Solheim, født 19.07.1823 i Kinn, gift med Ola Knutson Areklett.
iii. Andreas Olai Olson Solheim, født 04.09.1826 i Kinn.
Hus 4 – Hushold nr. 7
Mads Ludvig Salomonson Sunnarvik, født 17.01.1827 i Kinn. Yrke: Skipper og handelsmann, døpt 18.02.1827 i Kinn, gift med Maren Susanne Henriksdtr. Sunde, født 1828 i Kinn, døpt 25.01.1829
Kinn. Han var kjent som Mads Salomonsen.

Barn:
1. Thomasine Solomine Madsdtr. Sunnarvik, født 1854 i Kinn, døpt 12.05.1854 Kinn.
2. Mathias Andreas Madsson Sunnarvik, født 1856 i Kinn.
3. Amalia Kathrine Madsdtr. Sunnarvik, født 1858 i Kinn, døpt 22.08.1858 Kinn.
4. Amalia Kathrine Madsdtr. Sunnarvik, født 1859 i Kinn, døpt 30.10.1859 Kinn.
5. Salomon Mathias Madsson Sunnarvik, født 1861 i Kinn, døpt 26.12.1861 Kinn.
6. Henrikke Lovise Madsdtr. Sunnarvik, født 06.05.1864 i Kinn, død 07.11.1928 i Kinn, døpt
03.07.1864 Kinn, gift med Øistein Hansson Døsen, født 02.12.1860 i Luster, gift 02.12.1895 i Kinn, død 13.11.1915 i Kinn. Han var utdannet jurist og var overrettssakfører i Florø.
Foreldrene til Mads Ludvig Salomonson Sunnarvik var:
2. Salomon Alexanderson Sunnarvik, født 1783 i Kinn. Han var sønnen til Alexander Sjurson Sunnarvik og Gudny Knutsdtr. Han giftet seg med Anne Markusdtr. Sandvik 07.07.1815 i Kinn.
3. Anne Markusdtr. Sandvik, født 1799 i Kinn. Hun var datteren til Markus Markvardson Sandvik og Lucie Andersdtr. Svardal.
Barna til Salomon Sunnarvik og Anne Sandvik var:
i. Carsten Salomonson Sunnarvik, født 1817 i Kinn.
ii.   Alexander Salomonson Sunnarvik, født 1818 i Kinn.
iii.  Gunhild Sophie Salomonsdtr. Sunnarvik, født 21.08.1823 i Kinn.
iv.   Mads Ludvig Salomonson Sunnarvik, født 17.01.1827 i Kinn, gift med Maren Susanne Henriksdtr. Sunde.
v.    Anne Margrethe Sophie Salomonsdtr. Sunnarvik, født 07.02.1830 i Kinn, gift med Abraham Salomon Nilsson Vasset, født 13.02.1823 i Kinn. Han var bestefaren til lokalhistorikeren Albert
Joleik.
vi.   Susanne Marie Salomonsdtr. Sunnarvik, født 08.11.1832 i Kinn.
Foreldrene til Maren Susanne Henriksdtr. Sunde var:
2. Henrik Peter Carstenson Sunde, født 1801 i Kinn. Han var sønnen til Carsten Mattisson Kittang og Maren Susanne Thomasdtr. Klingenberg. Han giftet seg med Anne Jakobsdtr. Sunde 07.08.1825
i Kinn.
3. Anne Jakobsdtr. Sunde, født 1793 i Kinn. Hun var datteren til Jakob Sjurson Sunde og Dorte Markvardsdtr.
Barna til Henrik Sunde og Anne Sunde var:
i. Maren Susanne Henriksdtr. Sunde, født 1828 i Kinn, gift med Mads Ludvig Salomonson Sunnarvik.
ii. Karen Birgitte Henriksdtr. Sunde, født 1831 i Kinn.
iii. Throne Pernille Henriksdtr. Sunde, født 1833 i Kinn.
Andre i hushold nr. 7
Marie Torsteinsdtr. Studsnes, født 15.01.1844 i Lom, Oppland, døpt 07.04.1844 Lom, Oppland. Yrke: Husholderske i 1865.
Foreldrene til Marie Torsteinsdtr. Studsnes var:
2. Torstein Olson Studsnes, født 1815 i Lom, Oppland. Han var sønn av Rønnaug Torsteinsdtr. Gift med Liva Erlandsdtr. Garmo.
3. Liva Erlandsdtr. Garmo, født 03.09.1818 i Lom, Oppland. Hun var datter av Erland Rasmusson og Marit Henningsdtr.
Barna til Torstein Studsnes og Liva Garmo var:
i. Ole Torsteinson Studsnes, født 1840 i Lom, Oppland.
ii. Erland Torsteinson Studsnes, født 1842 i Lom, Oppland.
iii. Marie Torsteinsdtr. Studsnes, født 15.01.1844 i Lom, Oppland.
iv. Erland Torsteinson Studsnes, født 1846 i Lom, Oppland.
v. Rønnaug Torsteinsdtr. Studsnes, født 1847 i Lom, Oppland.
vi. Torstein Torsteinson Studsnes, født 1851 i Lom, Oppland.
vii. Rasmus Torsteinson Studsnes, født 1853 i Lom, Oppland.
viii. Erik Torsteinson Studsnes, født 1856 i Lom, Oppland.
ix. Henning Torsteinson Studsnes, født 1858 i Lom, Oppland.
x. Christian Ludvig Torsteinson Studsnes, født 1860 i Lom, Oppland.
xi. Karl Torsteinson Thorne Studsnes, født 1863 i Lom, Oppland, gift med Mari Olsdtr. søre Nestegard, født 05.06.1871 i Hol Buskerud. Sara Cathrine Carstensdtr. Reksten, født 1796 i Kinn, døpt 25.12.1796 Kinn. Yrke: Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Sara Cathrine Carstensdtr. Reksten var:
2. Carsten Dessideriusson Reksten, født 1770 i Kinn. Han var sønnen til Dessiderius Absalonson Reksten. Han giftet seg med Susanna Larsdtr. Tansø 22.06.1795 i Kinn.
3. Susanna Larsdtr. Tansø, født 1772 i Kinn.
Barna til Carsten Reksten og Susanna Tansø var:
i. Carsten Carstenson Reksten, født 1794 i Kinn.
ii. Sara Cathrine Carstensdtr. Reksten, født 1796 i Kinn.
iii. Absalon Carstenson Reksten, født 1798 i Kinn.
iv. Sara Carstensdtr. Tansø, født 1801 i Kinn.
v. Dessiderius Carstenson Sunde, født 1804 i Kinn.
vi. Anna Carstensdtr. Sunde, født 1808 i Kinn.
vii. Lars Carstenson Fester Sunde, født 1810 i Kinn.

1. Erik Olson Øren født 1843 i Førde, døpt 22.02.1843 Førde. Yrke: Kramboddreng.
Foreldrene til Erik Olson Øren var:
2. Ole Erikson Gjesdal, født 1811 i Jølster, død 1884 i Førde. Han var sønnen til Erik Nilsson og Gunhild Olsdtr. Han giftet seg med Brita Torsteinsdtr. Hafstad 16.04.1838 i Førde.
3. Brita Torsteinsdtr. Hafstad, født 1812 i Førde. Hun var datteren til Torstein Knutson Hafstad og Anne Olsdtr. Hafstad.
Barna til Ole Gjesdal og Brita Hafstad var:
i. Johannes Andreas Olson Øren, født 20.06.1838 i Førde.
ii. Throne Gunilde Olsdtr. Øren, født 06.02.1841 i Førde.
iii. Erik Olson Øren, født 1843 i Førde.
iv. Nils Olson Øren, født 1846 i Førde.
v. Anna Olsdtr. Øren, født 07.01.1849 i Førde.
vi. Anna Nicoline Olsdtr. Øren, født 05.01.1851 i Førde.
Anders Mathias Simonson Vallestad, født 08.04.1845 i Kinn, døpt 01.06.1845 Kinn. Yrke: bakersvenn i 1865.
Foreldrene til Anders Mathias Simonson Vallestad var:
2. Simon Rasmusson Erikstad, født 1796 i Kinn. Han var sønnen til Rasmus Olson Erikstad og Pernille Simonsdtr. Stavang. Han giftet seg med Elen Pernille Larsdtr. 17.09.1840 i Kinn.
3. Elen Pernille Larsdtr., født ca. 1813 i Bremanger??? Hun var datteren til Lars Jacobson.
Barna til Simon Erikstad og Elen Larsdtr. var:
i. Rakel Oline Simonsdtr. Vallestad, født 26.10.1840 i Kinn.
ii. Lydia Cathrine Simonsdtr. Vallestad, født 19.09.1842 i Kinn, gift med Lars Olson Storevik 25.06.1865 i Kinn, født ca. 1836 på Voss, Hordaland, død 1891.
iii. Anders Mathias Simonson Vallestad, født 08.04.1845 i Kinn.
iv. Nils Olai Simonson Vallestad, født 27.01.1848 i Kinn.
Stabben under bygging 22. juni 1866, etter en blyanttegning av fyrdirektør C. F. Diriks. Stabben fyr vart tatt i bruk høsten 1867, og har siden vært et kjent seilingsmerke i den urene og vanskelige skipsleia halvannen nautisk mil vest for Havreneset.

Hus 5 – Hushold nr. 8
Anders Johannesson Matland, født 1806 på Os, Hordaland, død 1889 i Norheimsund, Hordaland.
Yrke: Jekteskipper, landhandler, døpt 25.02.1806 Fusa, Hordaland, gift med Anne Marie Eriksdtr.
Nord, født 1824, død 1847 i Askvoll. Den andre kona til Anders Johannesson Matland var Henrikka
Dorthea Madsdtr. Heiberg Askevold, født 14.09.1826 i Askvoll, gift 06.05.1849 i Askvoll, død
04.09.1871 i Kinn.
Barn:
1. Anne Marie Andersdtr. Matland, født 1849 i Askvoll gift med Otto Christian Roxmann gift 1874.
Yrke: Baker.
2. Marianne Andersdtr. Matland, født 1850 i Askvoll gift med Ole Andreas Haraldsøy. Yrke: Baker i
Odda.
3. Ingeborg Malene Andersdtr. Matland, født 1852 i Askvoll gift med Andreas Jørgenson Grotle, født i
Bremanger, gift 1876.
4. Johanne Mathea Andersdtr. Matland, født 1854 i Askvoll.
5. Johannes Andersson Matland, født 1858 i Askvoll, død 1859 i Askvoll.
6. Johannes Andersson Matland, født 06.08.1859 i Kvam, Hordaland, død 19.08.1901 i Kvam,
Hordaland gift med Ingerd Torstine Torsteinsdtr. Vikøren gift 1886. Den andre kona til Johannes
Andersson Matland var Betzy Sofie Larsdtr. Danielsen, født 21.07.1871 i Bergen gift 06.05.1897,
død 09.04.1945 i Bergen.
7. Nicoline Agathe Andersdtr. Matland, født 01.05.1862 i Askvoll, døpt 07.09.1862 Askvoll, gift med
Karl Johan Johannesen, født 1862 i Oslo.
8. Henrikke Andersdtr. Matland, født 1871 i Kinn.
Foreldrene til Anders Johannesson Matland var:
2. Johannes Nilsson Matland, født 1764 på Os, Hordaland. Han giftet seg med Ingeborg Andersdtr.
25.10.1795 på Os, Hordaland.
3. Ingeborg Andersdtr.
Barna til Johannes Matland og Ingeborg Andersdtr. var:
i. Nils Johannesson Matland, født 1796 på Os, Hordaland.
ii. Malene Johannesdtr. Matland, født 1798 på Os, Hordaland.
iii. Agathe Johannesdtr. Matland, født 1803 på Os, Hordaland.
iv. Anders Johannesson Matland, født 1806 på Os, Hordaland, død 1889 i Norheimsund, Hordaland
gift med (1) Anne Marie Eriksdtr. Nord gift med (2) Henrikka Dorthea Madsdtr. Heiberg
Askevold 06.05.1849 i Askvoll.
v. Johannes Johannesson Matland, født 1808 på Os, Hordaland.
vi. Ole Johannesson Matland, født 03.05.1809 på Os, Hordaland.
Foreldrene til Henrikka Dorthea Madsdtr. Heiberg Askevold var:
2. Mads Mathiasson Askevold, født 1798 i Askvoll, død 15.01.1873 i Askvoll. Han var sønnen til
Mathias Østenson Askevold og Anne Malene Madsdtr. Han giftet seg med Anne Marie Gerhardsdtr.
Stub Heiberg 26.09.1824.
1. Anne Marie Gerhardsdtr. Stub Heiberg, født 01.11.1801 i Nordal, Møre og Romsdal, død
16.02.1830 i Askvoll. Hun var datteren til Gerhard Severin Johanson Heiberg og Henrikke
Danckertsdtr. Finne Heiberg.
Barna til Mads Askevold og Anne Heiberg var:
i. Gerhard Severin Madsson Heiberg Askevold, født 29.02.1824 i Askvoll, død 16.02.1850 i
Bergen.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
1 8
ii. Henrikka Dorthea Madsdtr. Heiberg Askevold, født 14.09.1826 i Askvoll, død 04.09.1871 i
Kinn, gift med Anders Johannesson Matland 06.05.1849 i Askvoll.
iii. Marie Anthonette Madsdtr. Heiberg, født 05.05.1828 i Askvoll.
Hus 6 – Hushold nr. 9
Brynild Nilsson Rykken, født 04.07.1833 i Vikør, Hordaland, død 28.02.1901 i Namdal, Nord-
Trøndelag Yrke: Jektefører, gift med Elisabeth Jacobsdtr. Svanenhielm Kahrs, født 03.12.1837 i
Manger, Hordaland gift 26.07.1861 i Manger, Hordaland, død 24.10.1918 i Namdal, Nord-Trøndelag,
døpt 16.08.1837 Manger, Hordaland. Han var kjent under navnet Brynild Nilsen.
Barn:
1. Nikolai Martin Brynildson Rykken, født 30.11.1861 i Manger, Hordaland
2. Gabriel Brynildson Heiberg Rykken, født 12.07.1863 i Kinn.
3. Inger Dorthea Brynildsdtr. Hertz Rykken, født 17.07.1865 i Manger, Hordaland, døpt 13.08.1865
Kinn.
4. Marthe Marie Brynildsdtr. Rykken, født 26.08.1868 Hordabø, Hordaland.
5. Jacob Severin Brynildson Kahrs Rykken, født 12.07.1870, døpt 18.09.1870 Hordabø, Hordaland.
6. Bernhard Marius Brynildson Rykken, født 09.10.1872, døpt 12.05.1872 Hordabø, Hordaland.
7. Kristoffer Johan Brynildson Rykken, født 22.02.1874, døpt 06.04.1874 Hordabø, Hordaland.
8. Elisa Christine Brynildsdtr. Rykken, født 22.02.1876 i Hordabø, Hordaland.
9. Brynhilda Brynildsdtr. Rykken, født 28.08.1878 i Hordabø, Hordaland.
Foreldrene til Brynild Nilsson Rykken var:
2. Nils Monsson Rykken, født 10.02.1792 i Vikør, Hordaland, død 1860 i Kvam, Hordaland. Han
var sønnen til Mons Nilsson Botnen og Christi Torbjørnsdtr. Selsvik. Han giftet seg med Martha
Stensdtr. Nygård 16.04.1817 i Kvam, Hordaland.
3. Martha Stensdtr. Nygård, født 1794 i Vikør, Hordaland. Hun var datteren til Sten Brigtson og Anna
Brynhildsdtr.
Barnet til Nils Rykken og Martha Nygård var:
i. Brynild Nilsson Rykken, født 04.07.1833 i Vikør, Hordaland, død 28.02.1901 i Namdal, Nord-
Trøndelag gift med Elisabeth Jacobsdtr. Svanenhielm Kahrs 26.07.1861 i Manger, Hordaland.
Foreldrene til Elisabeth Jacobsdtr. Svanenhielm Kahrs var:
2. Jacob Severin Christopherson Kahrs, født 05.08.1817 i Tellevik, Hordaland, død 07.02.1887 i
Manger, Hordaland. Han var sønnen til Dithmar Christopherson Kahrs og Elisabeth Svanenhielm
Bredal. Han giftet seg med Inger Dorothea Gabrielsdtr. Hertz Heiberg 18.04.1836 i Manger,
Hordaland.
3. Inger Dorothea Gabrielsdtr. Hertz Heiberg, født 22.09.1815 i Selje, død 10.08.1888 i Manger,
Hordaland. Hun var datteren til Gabriel Johanson Heiberg og Mette Catharina Johansdtr. Stub.
Barna til Jacob Kahrs og Inger Heiberg var:
i. Elias Jacobson Svanenhielm Kahrs, født 03.12.1837 i Manger, Hordaland.
ii. Elisabeth Jacobsdtr. Svanenhielm Kahrs, født 03.12.1837 i Manger, Hordaland, død 24.10.1918
i Namdal, Nord-Trøndelag gift med Brynild Nilsson Rykken 26.07.1861 i Manger, Hordaland.
iii. Gabriel Jacobson Heiberg Kahrs, født 21.12.1839 i Manger, Hordaland, død 03.05.1863 i
Chancellorsville, Spotsylvania, Virginia, USA.
iv. Mette Cathrine Jacobsdtr. Kahrs, født 03.10.1841 i Manger, Hordaland, død i Iowa, USA gift
med Anders Torjusson Taule 07.1867.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 1 9
v. Dithmar Jacobson Kahrs, født 27.05.1843 i Manger, Hordaland, død i Michigan, USA gift med
Grace Holdworth 22.04.1870, født 14.03.1847 i Bradford, Yorkshire, England.
vi. Gerhardine Henriette Jacobsdtr. Kahrs, født 07.08.1845 i Manger, Hordaland, død i Story City,
Story, Iowa, USA.
vii. Cathrine Jacobsdtr. Kahrs, født 25.12.1847 i Manger, Hordaland gift med Ole Olson Lavik
14.10.1874, født etter 1850 i Eksingedalen, Hordaland, død 25.04.1905.
viii. Christopher Jacobson Kahrs, født 02.12.1850 i Manger, Hordaland, død 02.12.1895 i Helleosen,
Hordaland gift med (1) Martha Jacobsdtr. Myklebust 25.06.1885 gift med (2) Anna Jacobsdtr.
Myklebust 16.10.1895, født i Herøy, Møre og Romsdal.
ix. Jacob Theodor Jacobson Kahrs, født 10.01.1853 i Manger, Hordaland, død i Bergen gift med (1)
Oline Absalonsdtr. Hille 03.05.1885, født 09.01.1858 i Bergen, død 17.05.1892 i Bergen gift
med (2) Charlotte Mari Kristensdtr. Kristensen 12.04.1896.
x. Lauritz Christian Jacobson Kahrs, født 26.04.1856 i Manger, Hordaland, død 1940 i Story City,
Story, Iowa, USA gift med (1) Caroline Dorothea Monsen 20.12.1888, født 20.01.1862 i Iowa,
USA, død 25.07.1894 i Iowa, USA gift med (2) Marie Olsen 14.10.1896, født 04.07.1850 i
Tromsø, Troms.
xi. Ingvald Jacobson Kahrs, født 08.1860 i Manger, Hordaland, død 1860 i Manger, Hordaland.
Hus 7 – Hushold nr. 10
Lyder Julius Ludvigson Tyvold, født 22.07.1838 i Kinn, død 30.04.1909 i Bergen. Yrke:
Dampskipsekspeditør, tilsynsmann v/Irgens’s Transportkompani i Bergen, døpt 26.08.1838 Kinn, gift
med Birgitte Andrea Hansdtr. Landmark, født 11.12.1837 i Jølster, gift 08.05.1864 i Jølster, død
28.01.1917 i Bergen.
Barn:
1. Ludvig Lyderson Tyvold, født 19.05.1864 i Jølster, død i USA. Yrke: Stasjonskasserer i Laramie,
Wyoming, USA gift med Marie Olsdtr. Thompson, født 10.04.1874 i Laramie, Wyoming, USA, død
i USA.
2. Hans Lyderson Tyvold, født 04.10.1865 i Kinn, død 30.01.1866 i Kinn.
3. Birgit Andrea Lydersdtr. Landmark Tyvold, født 07.01.1867 i Kinn, død 08.06.1910 i Bergen. Yrke:
Assistent i Bergens offentlige arbeidsanvisningsanstalt.
4. Hans Lyderson Brun Landmark Tyvold, født 21.07.1869 i Jølster. Yrke: Skipsfører.
5. Marie Bolette Lydersdtr. Tyvold, født 14.05.1873 i Eid, død 24.07.1873 i Kinn.
6. Jens Andreas Lyderson Tyvold, født 18.09.1876 i Kinn, død 16.03.1881 i Kinn.
Foreldrene til Lyder Julius Ludvigson Tyvold var:
2. Ludvig Andreas Person Tyvold, født 1794 død 1880 i Kinn. Lensmann i Kinn 1816-1861.
Vararepresentant på Stortinget 1824. Han var sønnen til Per Larsson Tyvold og Marta Olsdtr. Han
giftet seg med Anna Bolette Marie Jakobsdtr. Osen.
3. Anna Bolette Marie Jakobsdtr. Osen, født 1797 i Kinn. Hun var datteren til Jacob Pederson Osen
og Mari Andersdtr. Wefring.
Barna til Ludvig Tyvold og Anna Osen var:
i. Jacob Ludvigson Tyvold, født 12.11.1820 i Kinn.
ii. Arent Hendrich Ludvigson Tyvold, født 08.06.1822 i Kinn.
iii. Maren Maria Ludvigsdtr. Tyvold, født 25.01.1824 i Kinn, død 1899 i Vevring, gift med Anders
Larsson Wefring, født 1819 i Vevring, død 1883 i Vevring.
iv. Anders Ludvigson Tyvold, født 22.03.1826 i Kinn.
v. Lorentz Andreas Ludvigson Tyvold, født 27.01.1828 i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
2 0
vi. Anne Cathrine Ludvigsdtr. Tyvold, født 23.11.1830 i Kinn.
vii. Lovise Andrea Ludvigsdtr. Tyvold, født 28.10.1832 i Kinn.
viii. Lyder Julius Ludvigson Tyvold, født 22.07.1838 i Kinn, død 30.04.1909 i Bergen gift med
Birgitte Andrea Hansdtr. Landmark 08.05.1864 i Jølster.
Foreldrene til Birgitte Andrea Hansdtr. Landmark var:
2. Hans Johanson Brun Landmark, født 14.04.1802 i Bodø, Nordland, død 08.07.1854 i Jølster. Han
var sønnen til Johan Peter Landmark og Sara Berentsdtr. Lowe. Han giftet seg med Barbara Andrea
Olsdtr. Berg 26.12.1831 i Holmedal.
3. Barbara Andrea Olsdtr. Berg, født 09.04.1809 i Holmedal, død 30.06.1899 i Bergen. Hun var dat-
teren til Ole Berg og Andrea Birgitte Preus.
Barna til Hans Landmark og Barbara Berg var:
i. Jens Hansson Landmark, født 08.07.1835 i Jølster, død 23.02.1906 gift med (1) Karen Magdalene
Harbitz gift med (2) Andrea Fredrikke Eleonora Michaelsdtr. Fasting 1874, født 17.08.1839 i
Bergen, død 22.10.1876 i Luster.
ii. Birgitte Andrea Hansdtr. Landmark, født 11.12.1837 i Jølster, død 28.01.1917 i Bergen gift med
Lyder Julius Ludvigson Tyvold 08.05.1864 i Jølster.
iii. Hanna Hansdtr. Landmark, født 06.04.1843 i Jølster, gift med Jens Mortenson Zetlitz Magnus
23.08.1866, født 17.09.1812 i Skjold, Rogaland, død 29.05.1886 i Nedenes, Aust-Agder.
iv. Johan Peter Hansson Berg Landmark, født 31.05.1848 i Jølster, gift med Hansine Dorthea
Olsdtr. Døsen 28.12.1874, født 27.05.1852.
Andre i hushold nr. 10
Marthe Margrethe Sjursdtr. Hammerhaug, født 1842 i Tysnes, Hordaland, døpt 13.03.1842 Tysnes,
Hordaland. Yrke: Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Marthe Margrethe Sjursdtr. Hammerhaug var:
2. Sjur Nilsson Hammerhaug, født 1808 i Tysnes, Hordaland. Han var sønnen til Nils Hammerhaug.
Han giftet seg med Margrethe Paulsdtr. Eide 16.10.1836 i Os, Hordaland.
3. Margrethe Paulsdtr. Eide, født 1805 i Os, Hordaland. Hun var datteren til Paul Ommundson og
Martha Johannesdtr.
Barna til Sjur Hammerhaug og Margrethe Eide var:
i. Marthe Margrethe Sjursdtr. Hammerhaug, født 1842 i Tysnes, Hordaland.
ii. Cassianna Sjursdtr. Hammerhaug, født 1838 i Tysnes, Hordaland.
iii. Christiane Sjursdtr. Hammerhaug, født 1844 i Tysnes, Hordaland.
iv. Marthe Margrethe Sjursdtr. Hammerhaug, født 1846 i Tysnes, Hordaland.
v. Nils Sjurson Hammerhaug, født 1839 i Tysnes, Hordaland.
Ivar Andersson Totland, født 1836 i Hosanger, Hordaland, død 1910 i Bergen. Yrke: Bygningsmann.
Foreldrene til Ivar Andersson Totland var:
2. Anders Olson Svenheim, født 1773 i Hosanger, Hordaland, død 1836 i Hosanger, Hordaland. Han
var sønnen til Ole Erikson Gjerstad og Ingeborg Arnesdtr. Geitrem. Han giftet seg med Synneva
Ivarsdtr. Aasheim 1825 i Hosanger, Hordaland.
3. Synneva Ivarsdtr. Aasheim, født 1798 i Hosanger, Hordaland, død 1888 i Hosanger, Hordaland.
Hun var datteren til Ivar Johannesson Aasheim og Brita Nilsdtr. Hoshovde.
Barna til Anders Svenheim og Synneva Aasheim var:

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 2 1
i. Maria Andersdtr. Totland, født 1826 i Hosanger, Hordaland, død 1827 i Hosanger, Hordaland.
ii. Ole Andersson Totland, født 1827 i Hosanger, Hordaland, død 1900 i Bergen.
iii. Maria Andersdtr. Totland, født 1828 i Hosanger, Hordaland, død 1918 i Hosanger, Hordaland
gift med Johannes Larsson Eidsheim 1872 i Hosanger, Hordaland, født 1826 i Hosanger,
Hordaland, død 1910 i Hosanger, Hordaland.
iv. Ingeborg Andersdtr. Totland, født 1832 i Hosanger, Hordaland, død 1924 i Askøy, Hordaland
gift med Ole Knutson Øvsthus 1859 i Hosanger, Hordaland, født 1827 i Hosanger, Hordaland,
død 1915 i Askøy, Hordaland.
v. Brita Andersdtr. Totland, født 1834 i Hosanger, Hordaland, død i Askøy, Hordaland gift med Jon
Andersson Holme 1860 i Hosanger, Hordaland, født 1833 i Hosanger, Hordaland, død i Askøy,
Hordaland.
vi. Ivar Andersson Totland, født 1836 i Hosanger, Hordaland, død 1910 i Bergen.
Hushold nr. 11
Halvor Johnson Myklebust, født 22.03.1830 i Tysnes, Hordaland gift med Ragnhild Paulsdtr.
Bømmelhavn, født 17.04.1829 i Finnås, Hordaland gift 28.09.1856 i Finnås, Hordaland. Yrke: Rorkar
ved Tollboden.
Barn:
1. Pauline Ragnhild Halvorsdtr. Myklebust, født 24.12.1856, døpt 22.03.1857 i Finnås, Hordaland.
2. Martin Johan Halvorson Myklebust, født 1858, døpt 06.06.1858 i Finnås, Hordaland.
3. Henrik Severin Halvorson Myklebust, født 1861 i Bergen, døpt 10.02.1861 Bergen.
4. Pauline Henrikke Halvorsdtr. Myklebust, født 08.06.1862, døpt 29.06.1862 i Kinn.
5. Mathias Severin Halvorson Myklebust, født 1863 i Kinn.
6. Hanne Gurine Halvorsdtr. Myklebust, født 20.08.1865, døpt 08.06.1866 i Kinn.
7. Lovise Wilhelmine Halvorsdtr. Myklebust, født 07.03.1868, døpt 13.09.1868 i Kinn.
Faren til Halvor Johnson Myklebust var Johannes Nilsson Myklebust. Jeg har ikke funnet ut mer om
denne familien.
Foreldrene til Ragnhild Paulsdtr. Bømmelhavn var:
2. Paul Samsonson Bauge, født 1775 i Fjelberg, Hordaland, død 30.05.1865 i Skånevik, Hordaland.
Han var sønnen til Samson Paulson Bauge og Guri Larsdtr. Han giftet seg med Ragnhild Mathiasdtr.
Hovland 04.11.1821 i Finnås, Hordaland.
3. Ragnhild Mathiasdtr. Hovland, født 1794 i Finnås, Hordaland. Hun var datteren til Mathias
Sæbjørnson Bjelland og Ragnhild Ommunsdtr. Vorland.
Barna til Paul Bauge og Ragnhild Hovland var:
i. Valgerd Gurine Paulsdtr. Bømmelhavn, født 25.02.1822 i Finnås, Hordaland.
ii. Samson Paulson Bømmelhavn, født 1823 i Finnås, Hordaland.
iii. Lars Paulson Bømmelhavn, født 1825 i Finnås, Hordaland.
iv. Valgerd Gurine Paulsdtr. Bømmelhavn, født 1826 i Finnås, Hordaland gift med Lars Johannesson
Kalvik.
v. Ragnhild Paulsdtr. Bømmelhavn, født 17.04.1829 i Finnås, Hordaland gift med Halvor Johnson
Myklebust 28.09.1856 i Finnås, Hordaland.
vi. Mathias Paulson Bømmelhavn, født 1830 i Finnås, Hordaland.
vii. Mathias Paulson Bømmelhavn, født 1831 i Finnås, Hordaland.
viii. Paul Paulson Bømmelhavn, født 1834 i Finnås, Hordaland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
2 2
Hushold nr. 12
Helje Heljeson Hjørnevik, født 28.05.1835 på
Voss, Hordaland, død 15.10.1903 i Kinn, døpt
08.07.1835 Voss, Hordaland. Yrke: Handelsborger,
handelsbrev i 1863, gift med Anne Cathrine
Nilsdtr. Walaker, født 20.07.1844 i Hafslo, gift
18.06.1866 i Kinn, død 03.11.1901 i Kinn, døpt
21.07.1844 Hafslo.
Barn:
1. Helje Heljeson Hjørnevik, født 1867 i Kinn,
død 1926 i Kinn, døpt 06.10.1867 Kinn.
Yrke: Forretningsmann, gift med Anna Jensdtr.
Gurvin, født i Sogndal.
2. Nils Heljeson Hjørnevik, født 1872 i Kinn.
3. Anton Heljeson Hjørnevik, født 1874 i Kinn.
4. Edvart Heljeson Hjørnevik, født 1876 i Kinn.
5. Harald Heljeson Hjørnevik, født 1879 i Kinn.
6. Endre Heljeson Hjørnevik, født 1882 i Kinn.
7. Margit Heljesdtr. Hjørnevik, født 1885 i Kinn.
Foreldrene til Helje Heljeson Hjørnevik var:
2. Helje Larsson Hjørnevik, født 1788 på Voss, Hordaland, død 1870 på Voss, Hordaland. Han var
sønnen til Lars Heljeson Hjørnevik og Guri Knutsdtr. Han giftet seg med Ingeborg Olsdtr. Horvik
03.02.1822 på Voss, Hordaland.
3. Ingeborg Olsdtr. Horvik, født 1799 på Voss, Hordaland, død 1866 på Voss, Hordaland. Hun var
datteren til Ole Olson Horvik og Anna Olsdtr.
Barna til Helje Hjørnevik og Ingeborg Horvik var:
i. Ole Heljeson Hjørnevik, født 31.07.1823 på Voss, Hordaland gift med Anna Larsdtr. 15.06.1847
på Voss, Hordaland.
ii. Anna Heljesdtr. Hjørnevik, født 29.06.1826 på Voss, Hordaland.
iii. Anna Heljesdtr. Hjørnevik, født 04.03.1829 på Voss, Hordaland.
iv. Ingeborg Heljesdtr. Hjørnevik, født 11.05.1832 på Voss, Hordaland.
v. Helje Heljeson Hjørnevik, født 28.05.1835 på Voss, Hordaland, død 15.10.1903 i Kinn, gift
med Anne Cathrine Nilsdtr. Walaker 18.06.1866 i Kinn.
vi. Anne Heljesdtr. Hjørnevik, født 02.12.1838 på Voss, Hordaland.
Foreldrene til Anne Cathrine Nilsdtr. Walaker var:
2. Nils Jensson Walaker, født 1793 i Hafslo, død 17.02.1881 i Kinn. Han giftet seg med Anna
Cathrina Pedersdtr. Offerdal 05.06.1821 i Hafslo.
3. Anna Cathrina Pedersdtr. Offerdal, født 1800 i Årdal.
Barna til Nils Walaker og Anna Offerdal var:
i. Jens Nilsson Walaker, født 1823 i Hafslo, gift med Lina Larsdtr. Hammerstad 23.09.1852 i Hitra,
Sør-Trøndelag født 08.04.1832 i Hitra, Sør-Trøndelag.
ii. Peder Nilsson Walaker, født 1826 i Hafslo.
iii. Marie Nilsdtr. Walaker, født 1828 i Hafslo.
iv. Nils Nilsson Walaker, født 1831 i Hafslo.
v. Birthe Nilsdtr. Walaker, født 1834 i Hafslo.
Anne Cathrine
Walaker
f. 1844 i Hafslo
ble gift med
Helje Heljeson
Hjørnevik.
Helje Heljeson
Hjørnevik,
f. 1835 på Voss,
kom til Kinn som
­
skreppehandler og
ble handelsborger
i Florø i 1863.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 2 3
vi. Margretha Nilsdtr. Walaker, født 21.11.1837 i Hafslo, død 09.10.1884 i Albert Lea, Minnesota,
USA gift med Mikkel Nilsson Spissøy, født 09.08.1838 i Finnås, Hordaland, død før 1900 i
Albert Lea, Minnesota, USA.
vii. Endre Nilsson Walaker, født 15.07.1841 i Hafslo.
viii. Anne Cathrine Nilsdtr. Walaker, født 20.07.1844 i Hafslo, død 03.11.1901 i Kinn, gift med
Helje Heljeson Hjørnevik 18.06.1866 i Kinn.
Andre i hushold nr. 12
Anne Kirstine Olsdtr. Stavø, født 11.07.1841 i Kinn, døpt 25.07.1841 Kinn.
Foreldrene til Anne Kirstine Olsdtr. Stavø var:
2. Ole Andreas Rognaldson Flora, født 1804 i Kinn. Han var sønnen til Rognald Nilsson Flora og
Malene Sørensdtr. Han giftet seg med Sara Abrahamsdtr. Vallestad 29.06.1834 i Kinn.
3. Sara Abrahamsdtr. Vallestad, født 1812 i Kinn. Hun var datteren til Abraham Vallestad og Andrea
Jacobsdtr.
Barna til Ole Flora og Sara Vallestad var:
i. Rachel Oline Olsdtr. Stavø, født 05.04.1835 i Kinn.
ii. Andreas Johan Olson Stavø, født 14.07.1837 i Kinn.
iii. Cornelius Mathias Olson Stavø, født 24.07.1839 i Kinn.
iv. Anne Kirstine Olsdtr. Stavø, født 11.07.1841 i Kinn.
v. Casper Olai Olson Stavø, født 18.03.1845 i Kinn.
vi. Abigael Juditte Olsdtr. Stavø, født 30.10.1848 i Kinn.
Hus 8 – Hushold nr. 13
Johannes Ludvig Erikson Sandal, født 1833 i Jølster, døpt 28.06.1833 Jølster gift med Cecilie Helene
Olsdtr. Moflaten, født 06.10.1840 i Førde, gift 15.09.1865 i Kinn, døpt 09.10.1840 Førde.
Barn:
1. Edvard Olai Johannesson Sandal, født 29.05.1859 i Bergen, død 20.03.1895 i Kinn, døpt 19.06.1859
Bergen.
2. Oline Thaline Johannesdtr. Sandal, født 13.02.1861 i Bergen, døpt 24.03.1861 Bergen.
3. Bolette Helga Johannesdtr. Sandal, født 12.10.1862 i Kinn, død 1863 i Kinn, døpt 25.05.1863 Kinn.
Foreldrene til Johannes Ludvig Erikson Sandal var:
2. Erik Erikson Myklebust, født 1792 i Jølster. Han var sønnen til Erik Jeremiasson Myklebust og
Gjertrud Larsdtr. Sandal. Han giftet seg med Talina Jonsdtr. Myklebust 18.06.1826 i Jølster.
3. Talina Jonsdtr. Myklebust, født 1797 i Jølster. Hun var datteren til Jon Larsson Myklebust og Mari
Torsdtr. Øygard.
Barna til Erik Myklebust og Talina Myklebust var:
i. Erik Erikson Sandal, født 1828 i Jølster.
ii. Lars Johannes Erikson Sandal, født 1831 i Jølster.
iii. Johannes Ludvig Erikson Sandal, født 1833 i Jølster, gift med Cecilie Helene Olsdtr. Moflaten
15.09.1865 i Kinn.
iv. Ludvig Erikson Sandal, født 1836 i Jølster.
v. Brita Eriksdtr. Sandal, født 1839 i Jølster, gift med Johannes Mosesson Sandal, født 1827 i
Jølster.
vi. Lars Moses Erikson Sandal, født 1842 i Jølster.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
2 4
Foreldrene til Cecilie Helene Olsdtr. Moflaten var:
2. Ole Olson Mo, født 1808 i Førde, død 1841 i Førde. Han giftet seg med Oline Eriksdtr. Åsen
24.06.1834 i Førde.
3. Oline Eriksdtr. Åsen, født 1810 i Førde, død 1889 i Førde. Hun var datteren til Erik Knutson og
Sophie Larsdtr..
Barna til Ole Mo og Oline Åsen var:
i. Helga Cecilie Olsdtr. Moflaten, født 23.09.1834 i Førde.
ii. Oline Olsdtr. Moflaten, født 15.02.1836 i Førde, gift med Josef Josefson Sunde 1864 i Førde.
iii. Ragnhild Olsdtr. Moflaten, født 1837 i Førde.
iv. Erik Olson Moflaten, født 28.05.1838 i Førde, gift med Oline Mari Johannesdtr. Flugedalen
1868 i Førde.
v. Cecilie Helene Olsdtr. Moflaten, født 06.10.1840 i Førde, gift med Johannes Ludvig Erikson
Sandal 15.09.1865 i Kinn.
Andre i hushold nr. 13
Johanne Marta Madsdtr. Bruland, født 26.08.1842 i Førde, døpt 28.08.1842 Førde. Yrke: Tjenestepike
i 1865.
Foreldrene til Johanne Marta Madsdtr. Bruland var: (usikker)
2. Mads Johan Andersson Bruland, født 1809 i Førde, død 1852 i Førde. Han giftet seg med Anna
Margrethe Jansdtr. Bruland 1834 i Førde.
3. Anna Margrethe Jansdtr. Bruland, født 1809 i Førde, død 1883 i Førde.
Barna til Mads Bruland og Anna Bruland var:
i. Andreas Mathias Madsson Bruland, født 01.08.1834 i Førde, gift med Anne Sophie Olsdtr.
18.06.1865 i Kinn. født 1839.
ii. Trone Judith Madsdtr. Bruland, født 11.09.1836 i Førde, gift med Gunnar Larsson Naustdal
1864 i Førde, født i Naustdal.
iii. Jakob Martinus Madsson Bruland, født 24.12.1839 i Førde.
iv. Johanne Marta Madsdtr. Bruland, født 26.08.1842 i Førde.
v. Nils Madsson Bruland, født 1846 i Førde.
Brite Helene Jensdtr. Bjørset, født 11.08.1842 i Jølster, døpt 14.08.1842 Jølster. Yrke: jordmor, gift med
Abraham Olson Vassbotten, født 1847, døpt 27.12.1847 i Vevring. Yrke: Handelsborger.
Barn:
1. Ole Johan Abrahamson Vassbotten, født 07.05.1872 i Kinn. Yrke: Overrettsadvokat, kontorsjef
på Stortinget, gift med Sigrid Edvardsdtr. Liljedahl, født 20.08.1878 på Kyrkjebø 04.09.1902 på
Kyrkjebø.
2. Bolette Abrahamsdtr. Vassbotten, født 1874 in Kinn.
3. Abraham Abrahamson Vassbotten, født 1876 in Kinn.
4. Bergot Abrahamsdtr. Vassbotten født 1878 i Kinn.
5. Martin Abrahamson Vassbotten, født 1880 i Kinn.
6. Carl Robert Abrahamson Vassbotten, født 1883 i Kinn.
Foreldrene til Brite Helene Jensdtr. Bjørset var: (usikker)
2. Jens Andersson Bjørset, født 1802 i Jølster, død 1885 i Jølster. Han giftet seg med Anne Kolbeinsdtr.
Veiteberg 15.06.1828 i Jølster.
3. Anne Kolbeinsdtr. Veiteberg, født 1800 i Jølster, død 1875 i Jølster.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 2 5
Barna til Jens Bjørset og Anne Veiteberg var:
i. Cathrine Jensdtr. Bjørset, født 12.12.1829 i Jølster.
ii. Anders Jensson Bjørset, født 1832 i Jølster.
iii. Helga Jensdtr. Bjørset, født 25.01.1835 i Jølster.
iv. Moses Jensson Bjørset, født 1837 i Jølster.
v. Lovisa Jensdtr. Bjørset, født 05.10.1839 i Jølster.
vi. Brite Helene Jensdtr. Bjørset, født 11.08.1842 i Jølster.
vii. Jakob Jensson Bjørset, født 1846 i Jølster, gift med Olina Jakobsdtr. Årdalsbakke, født i Jølster.
Carl Johan Tollakson Sauesund, født 27.07.1848 i Holmedal, døpt 06.08.1848 Holmedal.
Foreldrene til Carl Johan Tollakson Sauesund var:
2. Tollak Johanneson Hauge, født 1811 i Holmedal. Han var sønnen til Johannes Valentinson Arstein.
Han giftet seg med Borni Andersdtr. Espedal 19.06.1837 i Holmedal.
3. Borni Andersdtr. Espedal, født 11.01.1814 i Holmedal. Hun var datteren til Anders Olson Espedal
og Kari Botolfsdtr.
Barna til Tollak Hauge og Borni Espedal var:
i. Johan Tollakson Sauseund, født 04.04.1837 i Holmedal.
ii. Johan Tollakson Sauseund, født 29.09.1839 i Holmedal.
iii. Ingeborg Andrea Tollakson Sauseund, født 08.01.1847 i Holmedal.
iv. Carl Johan Tollakson Sauesund, født 27.07.1848 i Holmedal.
v. Ingeborg Andrea Tollakson Sauseund, født 27.07.1848 i Holmedal.
vi. Edvard Tollakson Sauseund, født 1851 i Kinn.
Hus 9 – Hushold nr. 14
Rasmus Olson Olsen, født 16.04.1818 i Volda, Møre og Romsdal, døpt 17.04.1818 Volda, Møre og
Romsdal gift med Rakel Marie Larsdtr. Odland, født 30.01.1819 i Hå, Rogaland. Yrke: Handelsmann.
Barn:
1. Rakel Marie Rasmusdtr. Olsen, født 24.12.1844 i Bergen, døpt 12.01.1845 Bergen.
2. Karen Petrine Rasmusdtr. Olsen, født 10.08.1846 i Bergen, døpt 06.09.1846 Bergen.
3. Marte Oline Rasmusdtr. Olsen, født 28.06.1848 i Bergen, døpt 28.07.1848 Bergen, gift med Livius
Antonson Smith, født 07.10.1840 gift 11.08.1869, død 1890 i Brevik, Telemark.
4. Oluf Leonard Rasmusson Olsen, født 07.07.1850 i Bergen, døpt 21.07.1850.
5. Ludvig Peder Johannes Rasmusson Olsen, født 30.11.1851 i Bergen, døpt 04.01.1852 Bergen.
6. Camilla Margrete Ludviske Rasmusdtr. Olsen, født 01.07.1855 i Bergen, døpt 12.08.1855 Bergen.
7. Jonas Rasmus Rasmusson Olsen, født 01.01.1859 i Bergen, døpt 30.01.1859 Bergen.
Foreldrene til Rasmus Olson Olsen var:
2. Ole Helgeson Espenakk, født 27.04.1788 i Volda, Møre og Romsdal. Han var sønnen til Helge
Espenakk. Han giftet seg med Ragnhild Rasmusdtr. Feten.
3. Ragnhild Rasmusdtr. Feten, født 04.12.1791 i Volda, Møre og Romsdal. Hun var datteren til
Rasmus Feten.
Foreldrene til Rakel Marie Larsdtr. Odland var:
2. Lars Gregoriusson Odland, født 1780 i Hå, Rogaland. Han var sønnen til Gregorius Olson og Astrid
Larsdtr. Odland. Han giftet seg med Marta Olsdtr. Høyland 23.03.1815 i Hå, Rogaland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
2 6
3. Marta Olsdtr. Høyland, født ca. 1787 i Hå, Rogaland.
Barna til Lars Odland og Marta Høyland var:
i. Rakel Marie Larsdtr. Odland, født 30.01.1819 i Hå, Rogaland gift med Rasmus Olson Olsen.
ii. Marta Larsdtr. Odland, født 06.10.1830 i Hå, Rogaland.
iii. Asselina Larsdtr. Odland, født 01.01.1817 i Hå, Rogaland.
iv. Olina Larsdtr. Odland, født 12.07.1824 i Hå, Rogaland.
v. Elen Larsdtr. Odland, født 1815 i Hjelmeland, Rogaland.
vi. Laurentia Larsdtr. Odland, født 1827 i Hjelmeland, Rogaland.
vii. Olina Larsdtr. Odland, født 1829 i Hjelmeland, Rogaland.
viii. Gabriel Larsson Odland, født 1821 i Hjelmeland, Rogaland.
Andre i hushold nr. 14
Thomasine Eliasdtr. Flora, født 04.09.1834 i Kinn, døpt 28.09.1834 Kinn. Yrke: Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Thomasine Eliasdtr. Flora var:
2. Elias Eliasson Sønnervåg, født 1791 i Kinn. Han var sønnen til Elias Absalonson Ramsdal og
Pernille Ingvaldsdtr. Træet. Gift med Helene Caroline Thomasdtr. Wiig 16.11.1834 i Kinn.
3. Helene Caroline Thomasdtr. Wiig, født 1814 i Kinn. Hun var datteren til Thomas Steffenson
Svinevik og Serene Nilsdtr. Aagaard.
Barna til Elias Sønnervåg og Helene Wiig var:
i. Thomasine Eliasdtr. Flora, født 04.09.1834 i Kinn.
ii. Stefan Olai Eliasson Flora, født 12.05.1837 i Kinn.
iii. Thomas Eliasson Flora, født 29.03.1839 i Kinn.
iv. Elen Gurine Eliasdtr. Flora, født 19.01.1844 i Kinn.
Johannes Halvorson Føyen, født 04.08.1821 i Stord, Hordaland, døpt 05.08.1821 Stord, Hordaland
Yrke: Handelsforstander. Kjent som Johannes Halvorsen.
Foreldrene til Johannes Halvorson Føyen var:
2. Halvor Pederson Føyen, født 1792 i Stord, Hordaland. Han var sønnen til Peder Hansson Føyen og
Kari Haagensdtr. Han giftet seg med Brita Johannesdtr. Tveita 06.07.1817 i Stord, Hordaland.
3. Brita Johannesdtr. Tveita, født 1795 i Stord, Hordaland. Hun var datteren til Johannes Rasmusson
Tveita og Brita Eriksdtr.
Barna til Halvor Føyen og Brita Tveita var:
i. Peder Halvorson Føyen, født 03.10.1818 i Stord, Hordaland.
ii. Johannes Halvorson Føyen, født 04.08.1821 i Stord, Hordaland.
iii. Rasmus Halvorson Føyen, født 11.11.1824 i Stord, Hordaland.
iv. Kari Halvorsdtr. Føyen, født 02.02.1829 i Stord, Hordaland.
v. Halvor Halvorson Føyen, født 23.02.1834 i Stord, Hordaland.
Anders Andersson Kassen, født 1810 i Vanylven, døpt 23.09.1810 Vanylven. Yrke: Daglønner, gift
med Gjertrud Larsdtr. Hellebust, født 1810 i Vanylven, gift 27.06.1841 i Vanylven, døpt 05.11.1810
Vanylven.
Barn:
1. Søren Andreas Andersson Kassen, født 12.04.1843 i Vanylven, døpt 23.04.1843 Vanylven.
2. Berthe Maria Andersdtr. Kassen, født 19.12.1844 i Vanylven, døpt 22.01.1845 Vanylven.
3. Lars Andersson Kassen, født 01.10.1847 i Vanylven, døpt 10.10.1847 Vanylven.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 2 7
4. Anders Andersson Kassen, født 04.06.1849 i Vanylven, døpt 01.07.1849 Vanylven.
5. Johanne Martha Andersdtr. Kassen, født 12.07.1850 i Vanylven, døpt 28.07.1850 Vanylven.
6. Laura Andersdtr. Kassen, født 20.09.1853 i Vanylven, døpt 30.10.1853 Vanylven.
Foreldrene til Anders Andersson Kassen var:
2. Anders Andersson Kassen, født 1781 i Vanylven, død 1848 i Vanylven. Han var sønnen til Anders
Andersen Kroken og Birte Gulliksdtr. Krokenes. Han giftet seg med Synnøve Jonsdtr. Tippa 1805 i Eid.
3. Synnøve Jonsdtr. Tippa, født 1769 i Eid, død 1855 i Vanylven.
Barna til Anders Kassen og Synnøve Tippa var:
i. Mattis Andersson Kassen, født 1806 i Vanylven.
ii. Anders Andersson Kassen, født 1810 i Vanylven, gift med Gjertrud Larsdtr. Hellebust 27.06.1841
i Vanylven.
iii. Jon Andersson Kassen, født 1812 i Vanylven.
Foreldrene til Gjertrud Larsdtr. Hellebust var:
2. Lars Andersson Hellebust, født 1779 i Vanylven. Han var sønnen til Anders Larsson Hellebust og
Marthe Arnesdtr. Han giftet seg med Sissel Isaksdtr. Kjøde 28.10.1804 i Vanylven.
3. Sissel Isaksdtr. Kjøde, født 1772 i Selje. Hun var datteren til Isak Jonson Kjøde og Anne Rasmusdtr.
Ervik.
Barna til Lars Hellebust og Sissel Kjøde var:
i. Anders Larsson Hellebust, født 1805 i Vanylven, gift med Sara Knutsdtr., født ca. 1804.
ii. Anne Larsdtr. Hellebust, født 1807 i Vanylven.
iii. Marthe Larsdtr. Hellebust, født 1808 i Vanylven.
iv. Gjertrud Larsdtr. Hellebust, født 1810 i Vanylven, gift med Anders Andersson Kassen 27.06.1841
i Vanylven.
v. Martha Larsdtr. Hellebust, født 1813 i Vanylven.
vi. Rasmine Larsdtr. Hellebust, født 1814 i Vanylven, gift med Ole Knutson, født ca. 1820.
Mads Peder Mortenson, født 30.03.1808 i Bergen, døpt 10.04.1808 Bergen. Yrke: Bødkersvenn.
Foreldrene til Mads Peder Mortenson var:
2. Morten Pederson Han giftet seg med Oline Madsdtr.
3. Oline Madsdtr.
Barna til Morten Pederson og Oline Madsdtr. var:
i. Berthe Maria Sophia Mortensdtr., født 27.08.1806 i Bergen.
ii. Mads Peder Mortenson, født 30.03.1808 i Bergen.
iii. Karen Magrethe Mortensdtr., født 1803 i Bergen.
Hus 10 – Hushold nr. 15
Claus Adolfson Krohn Fischer, født 08.04.1806 i Bergen,
død 1899 i Kinn, døpt 27.04.1806 Bergen. Yrke: 29.08.1860
Tollbetjent i Florø fra 1862 til 1899, han var også poståpner fra
1863 og kommunens bokholder og kasserer fra oktober 1865 til
1870, gift med Mette Cathrine Christensdtr. Brun, født 1808
i Bergen gift 14.06.1839 i Bergen, død 1889 i Kinn.
ClausKrohn Fischer,fødti ­Bergen
i 1806, ­styrte Florø Tollstasjon frå
den ble opprettet i 1862 og like til
han døde i 1899.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
2 8
Barn:
1. Susanne Cathrine Clausdtr. Fischer, født ca. 1839 i Kopervik, Rogaland.
2. Aletta Clausdtr. Fischer, født ca. 1847 i Kopervik, Rogaland.
Foreldrene til Claus Adolfson Krohn Fischer var:
2. Johan Adolph Fischer, født 1770 i Tyskland, død 1826 i Bergen. Han giftet seg med Susanna
Catharina Clausdtr. Krohn 17.05.1802 i Bergen.
3. Susanna Catharina Clausdtr. Krohn, født 10.11.1783 i Bergen. Hun var datteren til Claus Clausson
Krohn og Frøyche Meyer.
Barna til Johan Fischer og Susanna Krohn var:
i. Aletta Adolfsdtr. Fischer, født 23.03.1803 i Bergen.
ii. Frøchien Adolfsdtr. Fischer, født 10.02.1805 i Bergen.
iii. Claus Adolfson Krohn Fischer, født 08.04.1806 i Bergen, død 1899 i Kinn, gift med Mette
Cathrine Christensdtr. Brun 14.06.1839 i Bergen.
iv. Philip Friderich Adolfson Fischer, født 23.08.1807 i Bergen.
v. Dankert Adolfson Fischer, født 17.10.1808 i Bergen.
vi. Anna Maria Adolfsdtr. Fischer, født 04.09.1810 i Bergen.
vii. Ingeborg Adolfsdtr. Fischer, født 30.11.1811 i Bergen.
viii. Susanna Cathrina Adolfsdtr. Fischer, født 04.08.1813 i Bergen, død 1888 i Bergen, gift med
Bernt Hermanson Friele, født 05.07.1810 i Bergen, død 30.04.1897 i Bergen.
ix. Johanne Adolphine Adolfsdtr. Fischer, født 03.11.1814 i Bergen.
Foreldrene til Mette Cathrine Christensdtr. Brun var:
2. Christen Johanson Brun, født 05.01.1778 i Bergen, død 31.12.1847 i Bergen. Han var sønnen til
Johan Svendson Nordahl Brun og Ingeborg Lind. Han giftet seg med Anne Elisabeth Johansdtr.
Suhling 1800 i Bergen.
3. Anne Elisabeth Johansdtr. Suhling, født 26.02.1778 i Bergen, død 06.12.1860 i Bergen. Hun var
datteren til Johan Lyder Suhling og Helene Olsdtr. Olsen.
Barna til Christen Brun og Anne Suhling var:
i. Ingeborg Christensdtr. Brun, født 1801 i Bergen, død 1832 i Bergen gift med Johan Christopher
Halven, død 1836 i Bergen.
ii. Johan Lyder Christenson Brun, født 1802 i Bergen, død 1865 i Oslo gift med Karen Klaudine
Ulrikke Pavels, født 1802 i København, Danmark, død 1874 i Oslo.
iii. Johan Nordahl Christenson Brun, født 15.09.1803 i Bergen, død 1842 i Kopervik, Rogaland gift
med Anna Salvesen 05.01.1826, født 1798 i Bergen, død 1881 i Austin, Minnesota, USA.
iv. Helene Christensdtr. Brun, født 1804 i Bergen, død 1827 i Bergen.
v. Aletta Christensdtr. Brun, født 1805 i Bergen, død 1882 i Oslo.
vi. Jacob Christenson Bentzon Brun, født 27.02.1807 i Bergen, død 09.02.1889 i Oslo gift med
Marie Hermansdtr. Brunchorst 22.09.1828, født 18.12.1808 i Bergen, død 30.04.1878 i Oslo.
vii. Mette Cathrine Christensdtr. Brun, født 1808 i Bergen, død 1889 i Kinn, gift med Claus
Adolfson Krohn Fischer 14.06.1839 i Bergen.
viii. Jannicke Christensdtr. Brun, født 1809 i Bergen, død 1893 i Oslo gift med Rasmus Jensson
Rolfsen, født 1803 i Bergen, død 1867 i Bergen.
ix. Jens Christenson Rolfsen Brun, født 1811 i Bergen, død 1815 i Bergen.
x. Sven Christenson Brun, født 1812 i Bergen, død 1894 i Oslo gift med Johanna Maria Widing,
født 1811, død 1887.
xi. Elen Christensdtr. Brun, født 1814 i Bergen, død 1885 i Oslo.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 2 9
xii. Christopher Christenson von Tangen Brun, født 17.05.1817 i Bergen, død 16.08.1887 i Bergen
gift med Johanne Benjamine Melchiordtr. Liljedahl Heiberg 02.11.1860, født 21.02.1834 i
Luster, død 26.08.1897 i Bergen.
xiii. Michael Christenson Wallem Brun, født 1819 i Bergen, død 1891 i København, Danmark gift
med Adelaide Rosaline Rantzau, født 1825 i København, Danmark.
Andre i hushold nr. 15
Guri Andersdtr. Lærdalsøyri, født 04.08.1835 i Lærdal. Yrke: Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Guri Andersdtr. Lærdalsøyri var:
2. Anders Andersson Brattegjerde, født 1775 i Lærdal. Han giftet seg med Anna Knutsdtr. Offerdal
19.06.1833 i Lærdal.
3. Anna Knutsdtr. Offerdal, født 1798 i Årdal. Hun var datteren til Knut Olson Offerdal og Marita
Torsdtr..
Barna til Anders Brattegjerde og Anna Offerdal var:
i. Knut Andersson Lærdalsøyri, født 29.09.1833 i Lærdal.
ii. Guri Andersdtr. Lærdalsøyri, født 04.08.1835 i Lærdal.
Hus 11 – Hushold nr. 16
Carl Fredrik Christiansen, født 1808 i Lista, Vest-Agder. Yrke: Losoldermann, gift med Karen Sophie
Michaelsdtr. Puntervold, født 1816 i Egersund, Rogaland gift 02.05.1846 i Egersund, Rogaland, døpt
06.12.1816 Egersund, Rogaland.
Barn:
1. Christian Amandus Carlson Christiansen, født 19.12.1846 i Egersund, Rogaland, døpt 26.12.1846
Egersund, Rogaland.
2. NN Carlsdtr. Christiansen Christiansen, født 19.12.1847 i Egersund, Rogaland, død 19.12.1847 i
Egersund, Rogaland.
3. Micahel Theodor Carlson Christiansen, født 19.07.1849 i Egersund, Rogaland, døpt 02.09.1849
Egersund, Rogaland.
4. Karl Fredrik Carlson Christiansen, født 1851 i Egersund, Rogaland, døpt 31.05.1851 Egersund,
Rogaland.
5. Michael Severin Carlson Christiansen, født 1853 i Egersund, Rogaland, døpt 19.06.1853 Egersund,
Rogaland.
6. Christine Marie Carlsdtr. Christiansen, født 1855 i Egersund, Rogaland.
7. Emilie Sophie Carlsdtr. Christiansen, født 17.06.1858 i Egersund, Rogaland, døpt 09.07.1858
Egersund, Rogaland.
Foreldrene til Carl Fredrik Christiansen var Christian Erikson. Han var sannsynligvis svensk fra
Gøteborgområdet.
Foreldrene til Karen Sophie Michaelsdtr. Puntervold var:
2. Michael Salveson Puntervold, født 1788 i Egersund, Rogaland. Han var sønnen til Salve Mikkelson
Puntervold og Karen Askildsdtr. Askildsen. Han giftet seg med Siri Torgeirsdtr. Fotland 10.01.1816
i Egersund, Rogaland.
3. Siri Torgeirsdtr. Fotland, født 1788 i Egersund, Rogaland.
Barna til Michael Puntervold og Siri Fotland var:

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
3 0
i. Karen Sophie Michaelsdtr. Puntervold, født 1816 i Egersund, Rogaland gift med Carl Fredrik
Christiansen 02.05.1846 i Egersund, Rogaland.
ii. Ingeborg Theodora Michaelsdtr. Puntervold, født 1818 i Egersund, Rogaland.
iii. Jørgine Michaelsdtr. Puntervold, født 1820 i Egersund, Rogaland.
iv. Nicoline Serine Michaelsdtr. Puntervold, født 1823 i Egersund, Rogaland.
v. Torjes Michaelson Fotland Puntervold, født 1824 i Egersund, Rogaland.
Hushold nr. 17
Anders Simonson Lillevik, født 23.01.1836 på Voss, Hordaland, døpt 07.02.1836 Voss, Hordaland
Yrke: Handelsmann. Dro senere til Bergen.
Foreldrene til Anders Simonson Lillevik var:
2. Simon Sjurson Lillevik, født 1806 på Voss, Hordaland, død 1898 på Voss, Hordaland. Han var søn-
nen til Sjur Simonson Lillevik og Barbro Nilsdtr. Nakken. Han giftet seg med Ranveig Andersdtr.
Mykkeltveit 1833 på Voss, Hordaland.
3. Ranveig Andersdtr. Mykkeltveit, født 1800 på Voss, Hordaland, død 1875 på Voss, Hordaland. Hun
var datteren til Anders Bjørnson Mykkeltveit og Brita Torbjørnsdtr.
Barna til Simon Lillevik og Ranveig Mykkeltveit var:
i. Anders Simonson Lillevik, født 23.01.1836 på Voss, Hordaland.
ii. Barbra Simonsdtr. Lillevik, født 1838 på Voss, Hordaland, død 1868.
iii. Sjur Simonson Lillevik, født 22.01.1834 på Voss, Hordaland.
Andre i hushold nr. 17
Lovise Johanne Andersdtr. Løkkebø, født 15.07.1836 i Kinn, døpt 11.09.1836 Kinn. Yrke:Tjenestepike
i 1865.
Foreldrene til Lovise Johanne Andersdtr. Løkkebø var:
2. Anders Olson Løkkebø, født 1799 i Kinn. Han var sønnen til Ole Erikson og Berte Elisabeth
Berntsdtr. Løkkebø. Han giftet seg med Nille Johanne Ananiasdtr. Eikefjord 08.07.1825 i Kinn.
3. Nille Johanne Ananiasdtr. Eikefjord, født 1801 i Kinn. Hun var datteren til Ananias Nilsson
Eikefjord og Gunhild Andersdtr.
Barna til Anders Løkkebø og Nille Eikefjord var:
i. Anne Marie Andersdtr. Løkkebø, født 31.05.1826 i Kinn.
ii. Malene Andersdtr. Løkkebø, født 25.06.1828 i Kinn.
iii. Mads Andreas Andersson Løkkebø, født 31.03.1830 i Kinn.
iv. Berthe Judithe Andersdtr. Løkkebø, født 15.06.1832 i Kinn.
v. Bernt Andreas Andersson Løkkebø, født 01.11.1833 i Kinn.
vi. Lovise Johanne Andersdtr. Løkkebø, født 15.07.1836 i Kinn.
vii. Oliane Gunhild Andersdtr. Løkkebø, født 25.01.1843 i Kinn.
Lydia Sophie Jensdtr. Solheim, født 22.03.1844 i Kinn, døpt 21.04.1844 Kinn. Yrke: Tjenestepike i
1865. Hun hadde et fosterbarn Nilla Marie Bergitte som var 9 år i 1865.
Foreldrene til Lydia Sophie Jensdtr. Solheim var:
2. Jens Person Solheim, født 1801 i Kinn. Han var sønnen til Per Jensson Solheim og Maria
Zachariasdtr. Han giftet seg med Johanne Johannesdtr. Høivik 27.06.1830 i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 3 1
3. Johanne Johannesdtr. Høivik, født 1804 i Kinn. Hun var datteren til Johannes Jetmundson Høivik
og Malene Ananiasdtr. Hestenes.
Barna til Jens Solheim og Johanne Høivik var:
i. Elias Martines Jensson Solheim, født 06.03.1831 i Kinn.
ii. Peder Johannes Jensson Solheim, født 06.03.1831 i Kinn.
iii. Johanne Malene Jensdtr. Solheim, født 07.07.1832 i Kinn.
iv. Elen Madsia Jensdtr. Solheim, født 17.05.1839 i Kinn.
v. Lydia Sophie Jensdtr. Solheim, født 22.03.1844 i Kinn.
Daniel Bernhard Hansson Bolstad, født 03.06.1846 i Stavanger, Rogaland, død 1913. Yrke:
Bakermestergift med Ingeborg Kristensdtr. Birkenes, født 02.03.1842 i Hafslo, gift 30.10.1868 i Sand,
Rogaland, død 04.02.1922 i North Dakota, USA.
Barn:
1. Gurine Danielsdtr. Bolstad, født 08.08.1869 i Sand, Rogaland, død 1930 i Williston, Williams,
North Dakota, USA gift med Oscar Olson Lee, født 1879 gift 1907 i USA, død 1961 i Williston,
Williams, North Dakota, USA.
2. Hans Daniel Danielson Bolstad, født 08.11.1871 i Lærdal, død 27.12.1953 gift med Aletta Dahle gift
i Mcintosh, Minnesota, USA.
3. Kristian Danielson Bolstad, født 13.05.1873 i Lærdal.
4. Bertine Danielsdtr. Bolstad, født 10.04.1875 i Lærdal gift med Andrew Hovee.
5. Daniel Bernhard Danielson Bolstad, født 15.09.1876 i Lærdal.
6. Henrikke Danielsdtr. Bolstad, født 18.09.1883 i Hafslo, død 29.07.1960 i Williston, Williams, North
Dakota, USA, døpt 28.10.1883 Hafslo, gift med Olaf Olson Grøthe, født 22.09.1868 i Lærdal, gift
07.11.1906 i Mcintosh, Minnesota, USA, død 02.12.1958 i Williston, Williams, North Dakota,
USA.
7. Ragnhild Danielsdtr. Bolstad, født 1881 i Hafslo, død 1905 i Minnesota, USA gift med Oscar Olson
Lee, født 1879, død 1961 i Williston, Williams, North Dakota, USA.
Foreldrene til Daniel Bernhard Hansson Bolstad var:
2. Hans Hansson Bolstad, født 06.1811 på Voss, Hordaland, død 29.11.1865. Han var sønnen til Hans
Hansson Toldal og Ingeborg Johannesdtr. Bolstad. Han giftet seg med Berthe Katrine Fredriksdtr.
Stausland ca. 1844.
3. Berthe Katrine Fredriksdtr. Stausland, født 07.08.1824 i Stavanger, Rogaland, død 22.08.1878.
Hun var datteren til Fredrik Nilsson Schultz Stausland og Inger Johanne Johannesdtr. Stangeland.
Barna til Hans Bolstad og Berthe Stausland var:
i. Hans Hansson Bolstad, født 24.02.1844 i Stavanger, Rogaland gift med Barbra Tormodsdtr.
Fatnes 24.05.1867, født 1835 i Sand, Rogaland.
ii. Daniel Bernhard Hansson Bolstad, født 03.06.1846 i Stavanger, Rogaland, død 1913 gift med
Ingeborg Kristensdtr. Birkenes 30.10.1868 i Sand, Rogaland.
iii. Helene Hansdtr. Bolstad, født 03.01.1849 i Stavanger, Rogaland gift med Knut Knutson
Haugland 1869.
iv. Johanne Henrikke Hansdtr. Bolstad, født 10.05.1851 i Stavanger, Rogaland, død 13.12.1878.
v. Jakobine Dorthea Hansdtr. Bolstad, født 03.01.1854 i Stavanger, Rogaland gift med Karl Adolf
Andersen 1870.
vi. Hanne Fredrikke Hansdtr. Bolstad, født 05.01.1858 i Stavanger, Rogaland, død 08.01.1860.
vii. Hanne Fredrikke Hansdtr. Bolstad, født 14.03.1861 i Stavanger, Rogaland gift med Tore
Askildson Underbakke 1878.
viii. Berntine Elisabeth Hansdtr. Bolstad, født 19.04.1864 i Stavanger, Rogaland, død 24.12.1871.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
3 2
Foreldrene til Ingeborg Kristensdtr. Birkenes var:
2. Kristen Torbjørnson Birkenes, født 03.11.1808 i Hafslo, død 1884 i Hafslo. Han var sønnen til
Torbjørn Torkildson Eikum og Anna Olsdtr. Kroken. Han giftet seg med Guri Henriksdtr. Svangstu
03.09.1836 i Hafslo.
3. Guri Henriksdtr. Svangstu, født 1814 i Hafslo, død 1901 i Hafslo. Hun var datteren til Henrik
Johannesson Svangstu og Ingeborg Rasmusdtr. Lunden.
Barna til Kristen Birkenes og Guri Svangstu var:
i. Henrik Kristenson Birkenes, født 15.08.1837 i Hafslo.
ii. Anna Kristensdtr. Birkenes, født 02.11.1839 i Hafslo.
iii. Ingeborg Kristensdtr. Birkenes, født 02.03.1842 i Hafslo, død 04.02.1922 i North Dakota, USA
gift med Daniel Bernhard Hansson Bolstad 30.10.1868 i Sand, Rogaland.
Simon Simonson Veiesund, født 06.10.1826 i Kinn, døpt 29.10.1826 Kinn. Yrke: Daglønner, matros.
Foreldrene til Simon Simonson Veiesund var:
2. Simon Sigvartson Andal, født 1803 i Kinn. Han var sønnen til Sigvart Carsten Simonson Andal og
Pernille Pedersdtr. Ryland. Han hadde Simon utenfor ekteskap med Helga Ingebrigtsdtr. Sagen.
3. Helga Ingebrigtsdtr. Sagen, født 1792 i Kinn. Hun var datteren til Ingebrigt Endreson Sagen og Eli
Olsdtr.
Hus 12 – Hushold nr. 18
Ole Olson Olsen, født 19.12.1829 i Bergen, døpt 01.01.1830 Kinn. Yrke: Handelsmann, gift med
Marianne Sofie Eliasdtr. Fitje, født 28.11.1838 i Naustdal, gift 02.10.1860 i Kinn, døpt 16.12.1838
Naustdal død 1931 i Florø. I Florø kalte byfolket henne «Bestemor Olsen» eller «Florø si bestemor».
Barn:
1. Elias Andreas Olson Olsen, født 17.02.1861 i Kinn, døpt
19.05.1861 Kinn. Yrke: Kjøpmann i Florø, ordfører og skipsreder,
gift med Magdalene Christine Fredriksdtr. Faye, født 13.11.1870
i Kinn, gift 04.07.1892 i Kinn.
2. Ane Margrethe Olsdtr. Olsen, født 08.09.1862 i Kinn, døpt
14.06.1863 Kinn.
3. Ole Andreas Olson Olsen, født 1864 i Kinn.
4. Nikolai August Olson Olsen, født 1867 i Kinn, døpt 24.09.1867
Kinn.
5. Dorthea Hille Olsdtr. Olsen, født 1866 i Kinn, døpt 08.06.1866
Kinn, gift med Peder Olai Michelson Titland, født 1856 i Manger,
Hordaland gift 26.02.1896 i Kinn. Yrke: Styrmann.
Foreldrene til Ole Olson Olsen var: (Usikker.)
2. Ole Nilsson Ulvesæter, født 1794 i Hamre, Hordaland. Han var
sønnen til Nils Olson. Han giftet seg med Anna Olsdtr. Aandeland 25.09.1825 i Bergen.
3. Anna Olsdtr. Aandeland, født 1801 i Haus, Hordaland. Hun var datteren til Ole Andersson og Sygni
Ivarsdtr..
Barna til Ole Ulvesæter og Anna Aandeland var:
i. Nils Olson Olsen, født 29.09.1826 i Bergen.
ii. Ole Olson Olsen, født 05.01.1827 i Bergen.
Elias Andreas Olsen f. 1861 i
Kinn,blekjøpmann,skips­reder
og ordfører i den nye byen.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 3 3
iii. Ole Olson Olsen, født 19.12.1829 i Bergen gift med Mariane Sofie Eliasdtr. Fitje 02.10.1860 i
Kinn.
iv. Karnilske Serene Olsdtr. Olsen, født 08.10.1831 i Bergen.
v. Synneve Helene Olsdtr. Olsen, født 02.02.1834 i Bergen.
vi. Andreas Olai Olson Olsen, født 19.03.1835 i Bergen.
vii. Elen Karine Olsdtr. Olsen, født 08.07.1837 i Bergen.
viii. Anne Helene Olsdtr. Olsen, født 23.06.1839 i Bergen.
Foreldrene til Marianne Sofie Eliasdtr. Fitje var:
2. Elias Andreas Olson Fitje, født 1810 i Naustdal. Han giftet seg med Maren Andrea Knutsdtr.
Underlid 1836 i Vevring.
3. Maren Andrea Knutsdtr. Underlid, født 1812 i Vevring, død 1845 i Førde. Haugianer, som sammen
med søsteren Stina stod sentralt i en religiøs vekking i bygdene langs Førdefjorden i 1833.
Barna til Elias Fitje og Maren Underlid var:
i. Søren Eliasson Fitje, født 1837 i Naustdal, død 1837 i Naustdal.
ii. Maria Sofie Eliasdtr. Fitje, født 28.11.1838 i Naustdal, gift med Ole Olson Olsen 02.10.1860 i
Kinn.
iii. Ester Maria Eliasdtr. Fitje, født 08.04.1841 i Naustdal.
iv. Ola Nils Eliasson Fitje, født 1843 i Naustdal.
v. Maren Andrea Eliasdtr. Fitje, født 1845 i Naustdal, død 1846 i Førde.
Andre i hushold nr. 18
Ingeborg Malene Andersdtr. Matland, født 1852 i Askvoll gift med Andreas Johan Jørgenson Grotle,
født i Bremanger, gift 08.08.1875 i Bremanger. Yrke: Tjenestepike i 1865. Se også hushold nr. 8.
Foreldrene til Ingeborg Malene Andersdtr. Matland var:
2. Anders Johannesson Matland, født 1806 i Os, Hordaland, død 1889 i Norheimsund, Hordaland.
Han var sønnen til Johannes Nilsson Matland og Ingeborg Andersdtr. Han giftet seg med Henrikka
Dorthea Madsdtr. Heiberg Askevold 06.05.1849 i Askvoll.
3. Henrikka Dorthea Madsdtr. Heiberg Askevold, født 14.09.1826 i Askvoll, død 04.09.1871 i Kinn.
Hun var datteren til Mads Mathiasson Askevold og Anne Marie Gerhardsdtr. Stub Heiberg.
Barna til Anders Matland og Henrikka Askevold var:
i. Anne Marie Andersdtr. Matland, født 1849 i Askvoll, gift med Otto Christian Roxmann 1874.
ii. Marianne Andersdtr. Matland, født 1850 i Askvoll, gift med Ole Andreas Haraldsøy.
iii. Ingeborg Malene Andersdtr. Matland, født 1852 i Askvoll, gift med Andreas Johan Jørgenson
Grotle 08.08.1875 i Bremanger.
iv. Johanne Mathea Andersdtr. Matland, født 1854 i Askvoll.
v. Johannes Andersson Matland, født 1858 i Askvoll, død 1859 i Askvoll.
vi. Johannes Andersson Matland, født 06.08.1859 i Kvam, Hordaland, død 19.08.1901 i Kvam,
Hordaland gift med (1) Ingerd Torstine Torsteinsdtr. Vikøren 1886 gift med (2) Betzy Sofie
Larsdtr. Danielsen 06.05.1897 født 21.07.1871 i Bergen, død 09.04.1945 i Bergen.
vii. Nicoline Agathe Andersdtr. Matland, født 01.05.1862 i Askvoll, gift med Karl Johan Johannesen,
født 1862 i Oslo.
viii. Henrikke Andersdtr. Matland, født 1871 i Kinn.
Larsine Petrine Larsdtr. Larsen, født 14.03.1842 i Bergen, døpt 28.03.1842 Bergen. Yrke: Tjenestepike
i 1865.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
3 4
Foreldrene til Larsine Petrine Larsdtr. Larsen var:
2. Lars Peter Johannesson, født 12.09.1803 i Bergen. Han var sønnen til Johannes Larsson og Anna
Persdtr. Grønning. Han giftet seg med Christine Marie Amundsdtr. 13.12.1829 i Bergen.
3. Christine Marie Amundsdtr., født 13.05.1808 i Bergen. Hun var datteren til Amund Sjurson og
Maren Monsdtr.
Barna til Lars Johannesson og Christine Amundsdtr. var:
i. Johannes Larsson Larsen, født 24.04.1830 i Bergen.
ii. Berent Andreas Larsson Larsen, født 03.04.1832 i Bergen.
iii. Nils Michael Larsson Larsen, født 1834 i Bergen.
iv. Anne Christine Larsdtr. Larsen, født 1835 i Bergen.
v. Amund Martin Larsson Larsen, født 1837 i Bergen.
vi. Berthe Thaline Larsdtr. Larsen, født 1839 i Bergen.
vii. Larsine Petrine Larsdtr. Larsen, født 14.03.1842 i Bergen.
viii. Nielsine Michaeline Larsdtr. Larsen, født 1847 i Bergen.
Maren Andrea Christine Eliasdtr. Fitje, født 06.02.1847 i Naustdal, død 26.01.1917 i Kinn gift med
Bertel Andreas Janson Batalden, født 09.04.1838 i Kinn, gift 1869 i Kinn, død 1911 i Kinn. ­Yrke:
Gårdbruker, båtbygger, smed.
Barn:
1. Johan Reinhardt Bertelson Batalden, født 15.02.1871 i Kinn.
2. Ingeborg Elisa Bertelsdtr. Batalden, født 06.04.1872 i Kinn, gift med Otto Minken.
3. Olaus Daniel Bertelson Batalden, født 18.12.1877 i Kinn. Yrke: Kemner, Politivakt, gift med Nilla
Charlotte Louise Larsdtr. Tansø, født 10.03.1882 i Kinn, død 1963 i Kinn.
4. Rakel Bertelsdtr. Batalden, født 1879 i Kinn.
5. Katrine Nikoline Bertelsdtr. Batalden, født 09.09.1880 i Kinn, død ca. 1962 i Kinn gift med Annanias
Bendikson Russøy, født ca. 1880 i Kinn, død 1937 i Kinn.
6. Rakel Olufine Bertelsdtr. Batalden, født 05.02.1886 i Kinn.
Foreldrene til Maren Andrea Christine Eliasdtr. Fitje var:
2. Elias Andreas Olson Fitje, født 1810 i Naustdal. Han giftet seg med Ingebjørg Asbjørnsdtr. Myljo
Tufto 1847.
3. Ingebjørg Asbjørnsdtr. myljo Tufto, født 1813 i Geilo, Buskerud. Hun var datteren til Asbjørn
Pederson Maurset og Ambjørg Helgesdtr. Hallsteinsgard.
Barna til Elias Fitje og Ingebjørg Tufto var:
i. Maren Andrea Christine Eliasdtr. Fitje, født 06.02.1847 i Naustdal, død 26.01.1917 i Kinn, gift
med Bertel Andreas Janson Batalden 1869 i Kinn.
ii. Olina Eliasdtr. Fitje, født 1849 i Naustdal, død 1849 i Naustdal.
Rasmus Samuelson Hegrenes, født 1846 i Jølster, døpt 01.03.1846 Jølster. Yrke: Tjenestedreng i 1865,
sjømann.
Foreldrene til Rasmus Samuelson Hegrenes var:
2. Samuel Andersson Lyngstad, født 1810 i Jølster, død 1885 i Jølster. Han var sønnen til Anders
Jonson Lyngstad og Randi Rasmusdtr. Flatjord. Han giftet seg med Eli Johannesdtr. Hegrenes
16.05.1833 i Jølster.
3. Eli Johannesdtr. Hegrenes, født 1813 i Jølster, død 1873 i Jølster. Hun var datteren til Johannes
Simonson Hegrenes og Johanne Eriksdtr.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 3 5
Barna til Samuel Lyngstad og Eli Hegrenes var:
i. Johanna Danielle Samuelsdtr. Hegrenes, født 07.06.1833 i Jølster.
ii. Anders Samuelson Hegrenes, født 1835 i Jølster.
iii. Inger Samuelsdtr. Hegrenes, født 26.03.1837 i Jølster.
iv. Ingeborg Samuelsdtr. Hegrenes, født 08.01.1839 i Jølster.
v. Johannes Samuelson Hegrenes, født 1842 i Jølster.
vi. Rasmus Samuelson Hegrenes, født 1846 i Jølster.
vii. Synneva Samuelsdtr. Hegrenes, født 31.12.1848 i Jølster.
viii. Ingeborg Johanne Samuelsdtr. Hegrenes, født 25.08.1851 i Jølster.
ix. Ola Samuelson Hegrenes, født 23.03.1854 i Jølster.
x. Kristianna Samuelsdtr. Hegrenes, født 21.12.1856 i Jølster.
Hushold nr. 19
Ole Olson Steen, født 1829 i Etne, Hordaland, død etter 1900 i Kinn, døpt 16.08.1829 Etne,
Hordaland. Yrke: Ølbrygger, gift med Karen Martine Halvorsdtr. Hauge, født 1842 i Bergen, gift
17.04.1865 i Bergen, død etter 1900.
Barn:
1. Ane Dorothea Olsdtr. Steen, født 1865 i Kinn.
2. Elen Cathrine Olsdtr. Steen, født 1868 i Kinn, døpt 30.04.1868 Kinn.
3. Martha Ottamine Olsdtr. Steen, født 1870 i Kinn.
4. Jørgen Olai Olson Althandt Steen, født 1872 i Kinn.
5. Cecilie Olsdtr. Steen, født 1874 i Kinn.
6. Petter Christian Olson Althandt Steen, født 1876 i Kinn.
7. Ingeborg Maria Olsdtr. Steen, født 1878 i Kinn.
8. Maria Magdalena Olsdtr. Steen, født 1882 i Kinn.
Foreldrene til Ole Olson Steen var:
2. Ole Olson Han giftet seg med Anna Ottosdtr. Silde 24.04.1819 i Fåberg, Oppland.
3. Anna Ottosdtr. Silde, født i Etne, Hordaland. Hun var datteren til Otto Henrik Jonesson Skjensvoll
og Ellen Katarina Pedersdtr. Stødle.
Barna til Ole Olson og Anna Silde var:
i. Ola Olson Steen, født 1811 i Etne, Hordaland.
ii. Otto Olson Steen, født 1814 i Etne, Hordaland.
iii. Torkjell Olson Steen, født 1816 i Etne, Hordaland, død 1816 i Etne, Hordaland.
iv. Ellen Olsdtr. Steen, født 1818 i Etne, Hordaland.
v. Nils Olson Steen, født 1820 i Etne, Hordaland.
vi. Torkel Olson Steen, født 1823 i Etne, Hordaland, død 1882 i Skåre, Rogaland gift med Anna
Malena Olsdtr. Sletthei 29.03.1853 i Sveio, Hordaland født ca. 1795 i Sveio, Hordaland, død
1888 i Skåre, Rogaland.
vii. Hans Olson Steen, født 1826 i Etne, Hordaland gift med Trone Marie Jakobsdtr. Bruland
02.07.1861 i Kinn. født 24.01.1838 i Førde.
viii. Ole Olson Steen, født 1829 i Etne, Hordaland, død etter 1900 i Kinn, gift med Karen Martine
Halvorsdtr. Hauge 17.04.1865 i Bergen.
Foreldrene til Karen Martine Halvorsdtr. Hauge
2. Halvor Johnson Han giftet seg med Cecilie Nilsdtr. Hellen.
3. Cecilie Nilsdtr. Hellen.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
3 6
Hushold nr. 20
Carl Mathias Larsson Sunnarvik, født 24.02.1834 i Kinn, døpt 25.02.1834 Kinn gift med Marte
Malene Hansdtr. Kråkenes, født 24.06.1823 i Førde, gift 27.10.1861 i Kinn, døpt 02.07.1823 Førde.
Barn:
1. Lyder Mathias Carlson Sunnarvik, født 1862 i Kinn, døpt 10.08.1862 Kinn.
2. Lyder Mathias Carlson Sunnarvik, født 1864 i Kinn, døpt 19.06.1864 Kinn.
3. Samson Johan Carlson Sunnarvik, født 1867 i Kinn, døpt 08.09.1867 Kinn.
4. Marianne Carlsdtr. Sunnarvik, født 1865 i Kinn, døpt 15.10.1865 Kinn.
Foreldrene til Carl Mathias Larsson Sunnarvik var:
2. Lars Danielson Lund, født 1781 i Jølster. Han var sønnen til Daniel Lund og Mari Elia Larsdtr.
Sandal. Han giftet seg med Agathe Mathiasdtr. 05.10.1817 i Jølster.
3. Agathe Mathiasdtr.
Foreldrene til Marte Malene Hansdtr. Kråkenes var:
2. Hans Hansson Furevik, født 1791 i Førde, død 1835 i Førde. Han giftet seg med Massi Helene
Johannesdtr. Kråkenes 1814 i Førde.
3. Massi Helene Johannesdtr. Kråkenes, født 1787 i Førde, død 1881 i Naustdal.
Barna til Hans Furevik og Massi Kråkenes var:
i. Anna Maria Hansdtr. Kråkenes, født 1816 i Førde, død 1816 i Førde.
ii. Anna Sophie Hansdtr. Kråkenes, født 1818 i Førde, gift med Samuel Eliasson Kalland 1849 i
Førde. født i Naustdal.
iii. Karoline Mari Hansdtr. Kråkenes, født 1820 i Førde, gift med Kornelius Eirikson Buanes 1861
i Førde. født i Naustdal.
iv. Marte Malene Hansdtr. Kråkenes, født 24.06.1823 i Førde, gift med Carl Mathias Larsson
Sunnarvik 27.10.1861 i Kinn.
v. Helene Margrethe Hansdtr. Kråkenes, født 16.04.1826 i Førde, gift med Anders Hansson
Naustdal 1845 i Førde. født i Naustdal.
vi. Henrik Hansson Kråkenes, født 1829 i Førde.
vii. Johannes Martinus Hansson Kråkenes, født 11.08.1831 i Førde.
Andre i hushold nr. 20
Johannes Mathias Abrahamson Grimelid, født 1844 i Askvoll. Yrke: Logerende 1865, flyttet til
Stavanger i 1875 gift med Anne Johannesdtr. Øksenberg, født i Fjaler.
Barn:
1 Mathias Andreas Johannesson Grimelid, født 1874 i Askvoll.
Foreldrene til Johannes Mathias Abrahamson Grimelid var:
2. Abraham Bertelson Stubseid, født 1823 i Askvoll, død 1873 i Askvoll. Han giftet seg med Inger
Sophie Jonasdtr. Kvalstad 13.07.1843 i Askvoll.
3. Inger Sophie Jonasdtr. Kvalstad, født 1809 i Kinn, død 1887 i Askvoll. Hun var datteren til Jonas
Pederson Træet og Gunhild Martinsdtr.
Barna til Abraham Stubseid og Inger Kvalstad var:
i. Johannes Mathias Abrahamson Grimelid, født 1844 i Askvoll, gift med Anne Johannesdtr.
Øksenberg.
ii. Engel Olai Abrahamson Grimelid, født 1846 i Askvoll.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 3 7
iii. Berte Amalie Abrahamsdtr. Grimelid, født 1849 i Askvoll.
iv. Elen Johanne Abrahamsdtr. Grimelid, født 1853 i Askvoll.
HUS 13 – HUSHOLD NR. 2
Ude Jacob Udeson Høst, født 1833 i Sem, Vestfold, død 1918 i Moss, Østfold. Yrke: Distriktslege i Florø
fra 1860, var først fiskerilege og ansatt som distriktslege i 1862, en stilling han hadde til 1880, gift med
Nilsine Lorentze Gundersdtr. Schulerud, født 28.09.1836 i Åmot, Hedmark gift 10.10.1858 i Åmot,
Hedmark, død 1899 i Moss, Østfold, døpt 28.12.1836 Åmot, Hedmark.
Barn:
1. Ude Jacob Udeson Høst, født 14.09.1859 i Bergen, døpt
04.12.1859 Bergen.
2. Gunnar Udeson Schulerud Høst, født ca. 1860 i Kinn.
3. Lovise Udesdtr. Rolsdorf Høst, født ca. 1862 i Kinn.
4. Barbara Udesdtr. Høst, født ca. 1864 i Kinn.
5. Sigurd Udeson Høst, født 1866 i Kinn. Yrke: Lektor.
6. Åsta Udesdtr. Høst, født 1869 i Kinn, gift med Peder Svendson
Urdahl Arntzen, født 1864 død 1924 i Oslo.
Sammen med denne familien bodde også i 1865 Ude Høsts søster
Dorothea Christine Magnusine Udesdtr. Høst, født 28.08.1832
i Sem, Vestfold. Hun ble senere gift med Olaus Lind, magistrat og
lensmann i Florø, omtalt under hushold nr. 66.
Foreldrene til Ude Jacob Udeson Høst var:
2. Ude Jacob Høst, født ca. 1788 i Sjælland, Danmark, død
1863 i Oslo. Han giftet seg med Barbara Christine Fougner
24.03.1830 i Sem, Vestfold.
3. Barbara Christine Fougner, født 1802 i Stokke, Vestfold.
Barna til Ude Høst og Barbara Fougner var:
i. Dorothea Christine Magnusine Udesdtr. Høst, født
28.08.1832 i Sem, Vestfold, død 06.02.1906 gift med
Olaus Andreasson Lind 10.08.1866 i Kinn, født 1824 i
Førde, død 1902. Se hushold nr. 66.
ii. Ude Jacob Udeson Høst, født 1833 i Sem, Vestfold,
død 1918 i Moss, Østfold gift med Nilsine Lorentze
Gundersdtr. Schulerud 10.10.1858 i Åmot, Hedmark.
Foreldrene til Nilsine Lorentze Gundersdtr. Schulerud var:
2. Gunder Larsson Schulerud, født 1802. Han var sønnen til Lars Johanson. Han giftet seg med Lovise
Ulrikke Lorentzdtr. Rolsdorph 08.10.1835 i Grue, Hedmark.
3. Lovise Ulrikke Lorentzdtr. Rolsdorph, født 11.08.1809 i Grue, Hedmark. Hun var datteren til
Lorentz Jacobson Rolsdorph og Ulrikka Arnesdtr. Kongshaug.
Barna til Gunder Schulerud og Lovise Rolsdorph var:
i. Nilsine Lorentze Gundersdtr. Schulerud, født 28.09.1836 i Åmot, Hedmark, død 1899 i Moss,
Østfold gift med Ude Jacob Udeson Høst 10.10.1858 i Åmot, Hedmark.
ii. Cathrine Gundersdtr. Schulerud, gift med Ole Karelius Pederson Schulerud 28.10.1857 i Åmot,
Hedmark.
Ude J. Høst ble utnevnt til kom­
munelege i Kinn i 1863, og ble
den nye byen Florø sin første
ordfører i 1865, et ombud han
hadde i åtte år.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
3 8
Andre i hushold nr. 21
Nicoline Dorothea Johannesdtr. Leirflaten, født 20.11.1843 i Førde, døpt 26.11.1843 Førde. Yrke:
Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Nicoline Dorothea Johannesdtr. Leirflaten var:
2. Johannes Danielson Skei, født 1810 i Førde. Han var sønnen til Daniel Larsson og Lovise Olsdtr.
Han giftet seg med Alette Andersdtr. Hjelle 29.07.1843 i Førde.
3. Alette Andersdtr. Hjelle, født 1818 i Førde. Hun var datteren til Anders Nilsson Hjelle og Trone
Olsdtr. Indrekvam.
Barna til Johannes Skei og Alette Hjelle var:
i. Nicoline Dorothea Johannesdtr. Leirflaten, født 20.11.1843 i Førde.
ii. Anders Johannesson Leirflaten, født 1848 i Førde.
iii. Trone Johannesdtr. Leirflaten, født 1850 i Førde.
iv. Anne S. Johannesdtr. Leirflaten, født 1851 i Førde.
v. Helle Johannesdtr. Leirflaten, født 1855 i Førde.
vi. Ludvig Johannesson Leirflaten, født 1858 i Førde.
vii. Anna Mari Johannesdtr. Leirflaten, født 1860 i Førde.
viii. Louise Johannesdtr. Leirflaten, født 1862 i Fjaler.
Lovise Pernille Hansdtr. Tansø, født 03.06.1848 i Kinn, døpt 02.07.1848 Kinn. Yrke: Tjenestepike i
1865.
Foreldrene til Lovise Pernille Hansdtr. Tansø var:
2. Hans Pederson Hanekam, født 1817 i Vik. Han var sønnen til Peder Hansson Nissestad og Ragnild
Halvorsdtr. Hanekam. Han giftet seg med Brita Tolleivsdtr. Finden 27.04.1845 i Vik.
3. Brita Tolleivsdtr. Finden, født 1819 i Vik. Hun var datteren til Tolleiv Pederson Finden og Lussi
Jensdtr.
Barna til Hans Hanekam og Brita Finden var:
i. Lovise Pernille Hansdtr. Tansø, født 03.06.1848 i Kinn.
ii. Lars Hansson Tansø, født 04.01.1846 i Kinn.
Ingeborg Kristensdtr. Birkenes, født 02.03.1842 i Hafslo, død 04.02.1922 i North Dakota, USA, tje-
nestepike i 1865 gift med Daniel Bernhard Hansson Bolstad, født 03.06.1846 i Stavanger, Rogaland gift
30.10.1868 i Sand, Rogaland, død 1913. Yrke: Bakermester. Se hushold nr. 17, andre nr. 3.
Hushold nr. 22
Alfred Nils Svenning Christopherson Torp Berg, født 22.07.1842 i Vågsøy, død i Bergen. Yrke:
Handelsmann fra 1864. Han hadde ekspidisjoner på Nordland, men hadde også butikkforretning. Han
var også en tur i Amerika, gift med Andrea Elisabeth Andreasdtr. Geelmuyden, født 02.08.1841 i
Bergen gift 31.08.1865 i Bergen, død 22.04.1914 i Oslo.
Barn:
1. Helga Cathrine Alfredsdtr. Berg, født 12.06.1866 i Kinn.
2. Christoffer Alfredson Berg, født 07.05.1870 i Kinn, død 26.05.1929 i Kinn. Yrke: Fotograf gift med
Pauline Skaug gift 1911, død 1951.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 3 9
Foreldrene til Alfred Nils Svenning Christopherson Torp Berg var:
2. Christopher Christopherson Lausen Berg, født 02.07.1813 i Bergen, død 18.04.1878 i Vågsøy.
Han var sønnen til Christopher Lausen Berg og Anna Marie Elizabeth Olsdtr. Lind. Han giftet seg
med Maren Lathine Nilsdtr. Torp 22.07.1838 i Selje.
3. Maren Lathine Nilsdtr. Torp, født 1812 i Bergen, død etter 1851 i Vågsøy. Hun var datteren til Nils
Winding Torp og Oline Christine.
Foreldrene til Andrea Elisabeth Andreasdtr. Geelmuyden var:
2. Andreas Jacobson Hornbeck Geelmuyden, født 29.04.1813 i Arendal, Aust-Agder, død ca. 1845
på sjøen. Han var sønnen til Jacob Gerhard Gertson Geelmuyden. Han giftet seg med Fredrikke
Christiane Fredriksdtr. Geelmuyden 08.08.1839 i Bergen.
3. Fredrikke Christiane Fredriksdtr. Geelmuyden, født 1815 i Bergen, død 1875 i Arendal, Aust-
Agder. Hun var datteren til Fredrik Christian Jacobson Dreyer Geelmuyden og Hanna Marie
Wilhelmine Bernardusdtr. Geelmuyden.
Barna til Andreas Geelmuyden og Fredrikke Geelmuyden var:
i. Andrea Elisabeth Andreasdtr. Geelmuyden, født 02.08.1841 i Bergen, død 22.04.1914 i Oslo gift
med Alfred Nils Svenning Christopherson Torp Berg 31.08.1865 i Bergen.
ii. Fredrik Christian Andreasson Dreyer Geelmuyden, født 1842 i Bergen, død 17.06.1883 i
Kjerringøy, Nordland.
iii. Jacob Anton Andreasson Geelmuyden, født 22.10.1845 i Bergen, død 1892 i Bergen.
Andre i hushold nr. 22
Anne Malene Fredriksdtr. Holm, født 28.12.1829 i Bergen, døpt 24.01.1830 Bergen (usikker).
Foreldrene til Anne Malene Fredriksdtr. Holm var:
2. Fredrik Ludvig Ellingson Holm, født 23.08.1799 i Bergen. Han var sønnen til Elling Holm og Elen
Magdalene Jacobsdtr. Han giftet seg med Berntine Torbjørnsdtr. Larsen 07.04.1830 i Bergen.
3. Berntine Torbjørnsdtr. Larsen, født 04.09.1798 i Bergen. Hun var datteren til Torbjørn Larsson og
Ragnhild Pedersdtr.
Barna til Fredrik Holm og Berntine Larsen var:
i. Elling Fredrikson Holm, født 1828 i Bergen.
ii. Torbjørn Fredrikson Holm, født 1828 i Bergen.
iii. Anne Malene Fredriksdtr. Holm, født 28.12.1829 i Bergen.
Andrea Elisabeth Geelmuyden f.
1841 i Bergen, gift med Alfred
Berg fra Vågsøy. Disse var foreldra
til den kjente fotografen Chr. Berg

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
4 0
iv. Elisabeth Sophie Fredriksdtr. Holm, født 17.02.1833 i Bergen.
v. Nils Fredrikson Nilsen Tegen Holm, født 02.05.1837 i Bergen.
vi. Fredrikke Lovise Fredriksdtr. Holm, født 01.11.1840 i Bergen.
Poul Gullikson Eide, født 06.04.1841 i Ørsta, Møre og Romsdal, død 16.04.1873 i Ørsta, Møre og
Romsdal, døpt 12.04.1841 Ørsta, Møre og Romsdal. Yrke: Handelsbetjent.
Foreldrene til Poul Gullikson Eide var:
2. Gullik Olson Ose, født 1805 i Ørsta, Møre og Romsdal, død 1854 i Ørsta, Møre og Romsdal. Han
giftet seg med Sylvei Poulsdtr. Myklebust.
3. Sylvei Poulsdtr. Myklebust, født 1810 i Ørsta, Møre og Romsdal, død 1881 i Ørsta, Møre og
Romsdal.
Hushold nr. 23
Hans Andersson Malmanger, født 1831 i Kvinnherad, Hordaland. Yrke: Maler, gift med Iverise
Berntsdtr. Grimeland, født 24.11.1825 i Førde, døpt 25.12.1825 Førde.
Barn:
1. Bertine Agathe Hansdtr. Malmanger, født 28.02.1863, døpt 05.07.1863 i Kinn.
2. Andrea Christine Hansdtr. Malmanger, født 23.12.1865 i Kinn.
Foreldrene til Hans Andersson Malmanger var:
2. Anders Hansson Malmanger, født 1802 i Kvinnherad, Hordaland, død 1881 i Kvinnherad,
Hordaland. Han giftet seg med Kristi Pedersdtr. Gjerde.
3. Kristi Pedersdtr. Gjerde, født 1793 i Kvinnherad, Hordaland, død 1873 i Kvinnherad, Hordaland.
Barna til Anders Malmanger og Kristi Gjerde var:
i. Hans Andersson Malmanger, født 1831 i Kvinnherad, Hordaland gift med Iverise Berntsdtr.
Grimeland.
ii. Anna Andersdtr. Malmanger, født 1834 i Kvinnherad, Hordaland.
Foreldrene til Iverise Berntsdtr. Grimeland var:
2. Bernt Haldorson Ramstad, født 1795 i Førde, død 1865 i Førde. Han giftet seg med Helene
Johanne Nilsdtr. Slåtten 1818 i Førde.
3. Helene Johanne Nilsdtr. Slåtten, født 1795 i Førde. Hun var datteren til Nils Olson Hjelle og Alette
Andersdtr. Tefre.
Hus 14 – Hushold nr. 24
Olai Svenson Svendsen, født 19.03.1836 i Bergen, død 05.02.1917 i Bergen, døpt 04.04.1836 Bergen.
Yrke: Bakersvenn i 1865 gift med Malene Olsdtr. Fuhr, født 08.01.1836 i Luster, gift 25.10.1861 i
Bergen, død i Bergen, døpt 31.01.1836 Luster.
Barn:
1. NN Olaisdtr. Svendsen, født 22.01.1860 i Bergen, død etter 22.01.1860 i Bergen.
2. Birgitte Caroline Olaisdtr. Svendsen, født 06.01.1862 i Bergen, død 30.05.1944 i Bergen, døpt
09.02.1762 Bergen, gift med NN Jensen, født i Bergen.
3. Oluf Olaisson Svendsen, født 01.06.1865 i Kinn, død før 1869.
4. Jørgen Olaisson Svendsen, født 06.10.1867 i Kinn, død 07.01.1957 i Bergen.
5. Oluf Olaisson Svendsen, født 10.06.1869 i Kinn, død 22.04.1940 i Bergen. Yrke: Bakersvenn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 4 1
6. Karl Emil Olaisson Svendsen, født 03.03.1872 i Kinn, død før 1940.
7. Olai Olaisson Svendsen, født 09.10.1875 i Kinn, død etter 1875 i Kinn.
8. Svein Olaisson Svendsen, født 09.08.1878 i Kinn, død 18.01.1937 i Bergen. Yrke: Kusk.
9. Berent Olaisson Svendsen, født 23.05.1881 i Kinn, død 13.06.1962 i Bergen. Yrke: Løsarbeider.
Foreldrene til Olai Svenson Svendsen var:
2. Sven Olson Thue, født 29.11.1804 i Hamre, Hordaland. Han var sønnen til Ole Andersson Thue og
Marthe Olsdtr. Han giftet seg med Berte Olsdtr. Reigstad 04.07.1829 i Hamre, Hordaland.
3. Berte Olsdtr. Reigstad, født 1803 i Hamre, Hordaland. Hun var datteren til Ole Steffenson Hatland
og Cecilie Olsdtr. Reigstad.
Barna til Sven Thue og Berte Reigstad var:
i. Marthe Serine Svensdtr. Svendsen, født 30.09.1830 i Bergen.
ii. Ole Svenson Svendsen, født 17.03.1833 i Bergen.
iii. Olai Svenson Svendsen, født 19.03.1836 i Bergen, død 05.02.1917 i Bergen gift med Malene
Olsdtr. Fuhr 25.10.1861 i Bergen.
iv. Cecilia Svensdtr. Svendsen, født 18.09.1839 i Bergen.
v. Michael Svenson Svendsen, født 18.09.1839 i Bergen.
vi. Bernt Michael Svenson Svendsen, født 05.08.1846 i Bergen.
Foreldrene til Malene Olsdtr. Fuhr var:
2. Ole Jørgenson Haug, født 1800 i Luster, død 19.02.1853 i Luster. Han var sønnen til Jørgen
Andersson Haug og Anna Olsdtr. Han giftet seg med Kari Rasmusdtr. Lavoll 07.06.1827 i Luster.
3. Kari Rasmusdtr. Lavoll, født 1801 i Luster, død 1888 i Luster. Hun var datteren til Rasmus
Haagenson og Kirsti Torsteinsdtr.
Barna til Ole Haug og Kari Lavoll var:
i. Anna Olsdtr. Fuhr, født 19.07.1827 i Luster.
ii. Kristi Olsdtr. Fuhr, født 11.12.1828 i Luster, gift med NN Gregoriussen.
iii. Øllegård Olsdtr. Fuhr, født 17.01.1831 i Luster.
iv. Jørgen Olson Fuhr, født 1833 i Luster.
v. Malene Olsdtr. Fuhr, født 08.01.1836 i Luster, død i Bergen gift med Olai Svenson Svendsen
25.10.1861 i Bergen.
vi. Kari Olsdtr. Fuhr, født 20.03.1838 i Luster.
vii. Rønnaug Olsdtr. Fuhr, født 1840 i Luster, død 28.04.1870 i Luster.
Hushold nr. 25
Anders Simon Abrahamson Hopen, født 30.05.1828 i Kinn, døpt 22.06.1828 Kinn. Yrke:
Handelsmann gift med Elen Margrethe Berntsdtr. Storøy, født 07.09.1844 i Kinn, gift 26.09.1861 i
Kinn, døpt 15.09.1844 Kinn.
Barn:
1. Bolette Oline Andersdtr. Hopen, født 1862 i Kinn.
2. Abraham Mathias Andersson Hopen, født 1864 i Kinn.
Foreldrene til Anders Simon Abrahamson Hopen var:
2. Abraham Salomonson Hopen, født 1801 i Kinn. Han var sønnen til Salomon Simonson Stavang og
Helle Cathrine Abrahamsdtr. Steinhovden. Han giftet seg med Oline Andersdtr. Horne 18.06.1826
i Kinn.
3. Oline Andersdtr. Horne, født 1800 i Vevring.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
4 2
Barna til Abraham Hopen og Oline Horne var:
i. Anders Simon Abrahamson Hopen, født 30.05.1828 i Kinn, gift med Elen Margrethe Berntsdtr.
Storøy 26.09.1861 i Kinn.
ii. Salomon Andreas Abrahamson Hopen, født 13.12.1831 i Kinn.
iii. Carl Johannes Abrahamson Hopen, født 12.12.1834 i Kinn.
iv. Peder Andreas Abrahamson Hopen, født 28.02.1838 i Kinn.
v. Jacob Lorents Abrahamson Hopen, født 28.03.1841 i Kinn.
Foreldrene til Elen Margrethe Berntsdtr. Storøy var:
2. Bernt Olson Storøy, født 1805 i Kinn. Han var sønnen til Ole Andersson Storøy og Marie Helene
Jetmundsdtr. Høivik. Han giftet seg med Mariane Andersdtr. Nyttingnes 24.07.1840 i Kinn.
3. Mariane Andersdtr. Nyttingnes, født 1808 i Kinn. Hun var datteren til Anders Andersson Nyttingnes
og Anne Luvice Akselsdtr. Fanevik.
Barna til Bernt Storøy og Mariane Nyttingnes var:
i. Anne Helene Berntsdtr. Storøy, født 21.08.1840 i Kinn.
ii. Elen Margrethe Berntsdtr. Storøy, født 07.09.1844 i Kinn, gift med Anders Simon Abrahamson
Hopen 26.09.1861 i Kinn.
Andre i hushold nr. 25
Lydia Sophie Marie Olsdtr. Hovland, født 25.03.1849 i Kinn, døpt 05.04.1849 Kinn. Yrke:
Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Lydia Sophie Marie Olsdtr. Hovland var:
2. Ole Axelson Hovland, født 1816 i Kinn. Han var sønnen til Axel Daniel Olson Hovland og Rakel
Johanna Carstensdtr. Hatleseth. Han giftet seg med Olina Throne Larsdtr. Sæla 18.06.1843 i
Naustdal.
3. Olina Throne Larsdtr. Sæla, født 1815 i Naustdal.
Barna til Ole Hovland og Olina Sæla var:
i. Anne Juditte Olsdtr. Hovland, født 26.11.1843 i Kinn.
ii. Axel Johannes Olson Hovland, født 04.07.1845 i Kinn, gift med (1) Marte Olsdtr. 1879 i Kinn,
gift med (2) Engel Anne Juditte Andersdtr. 17.03.1887 i Kinn.
iii. Ludvig Mathias Olson Hovland, født 16.11.1846 i Kinn.
iv. Lydia Sophie Marie Olsdtr. Hovland, født 25.03.1849 i Kinn.
Hushold nr. 26
Bjørn Håkonson Berg, født 07.02.1811 i Hemsedal, Buskerud. Yrke: Skredder, gift med Gurine Marie
Jacobsdtr. Purkestad, født 07.06.1816 in Bergen gift 08.07.1840 i Finnås, Hordaland. Døpt 16.06.1816
i Bergen.
Barn:
1. Hermann Jacob Bjørnson Berg, født 1841 i Finnås, Hordaland.
2. Martha Gjertine Bjørnsdtr. Berg født 1843 i Finnås, Hordaland, døpt 15.10.1843 Finnås, Hordaland
gift med Amund Torsteinson Dengerud, født 06.11.1823 på Ål, Buskerud, død 1903 i Bergen. Han,
døpt 30.11.1823 på Ål, Buskerud. Yrke: Gråsteinsmurer.
3. Bernt Andreas Bjørnson Berg, født 1845 i Finnås, Hordaland, døpt 08.06.1845 Skånevik,
Hordaland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 4 3
4. Anne Marie Bjørnsdtr. Berg, født 03.06.1848 i Finnås, Hordaland, døpt 25.06.1848 Finnås,
Hordaland.
5. Elisabeth Marie Bjørnsdtr. Berg født 1850 i Finnås, Hordaland, død 29.02.1852 i Finnås,
Hordaland.
6. Elisabeth Christine Bjørnsdtr. Berg, født 1852 i Finnås, Hordaland, død 16.08.1852 i Finnås,
Hordaland.
7. Elisabeth Marie Bjørnsdtr. Berg født 1854 i Finnås, Hordaland, i Finnås, Hordaland, levde etter
1885.
8. Gustav Andreas Bjørnson Berg, født 1854 i Finnås, Hordaland, død 1854 i Finnås, Hordaland
Foreldrene til Bjørn Håkonson Berg var:
2. Håkon Olson Bergo, født 1771 i Hemsedal, Buskerud, død 1836 i Hemsedal, Buskerud. Han
var sønn av Ola Torleivson Bergo og Helga Pedersdtr, gift med 3. Gjertrud Bjørnsdtr. Purkestad
16.03.1806 i Hemsedal, Buskerud.
3. Gjertrud Bjørnsdtr. Purkestad, født 12.11.1780 i Hemsedal, Buskerud, død 1863 i Hemsedal,
Buskerud. Hun var datter av Bjørn Jakobson Purkestad og Liv Herbrandsdtr. Torset.
Barna til Håkon Bergo and Gjertrud Purkestad var:
i. Sigrid Håkonsdtr. Berg, født 1806 i Hemsedal, Buskerud.
ii. Sigrid Håkonsdtr. Berg, født 06.03.1808 i Hemsedal, Buskerud; gift med Elling Hansson.
iii. Bjørn Håkonson Berg, født 07.02.1811 i Hemsedal, Buskerud gift med Gurine Marie Jacobsdtr.
Purkestad 08.07.1840 i Finnås, Hordaland.
iv. Ola Håkonson Berg, født 05.07.1814 i Hemsedal, Buskerud.
v. Knut Håkonson Berg, født 30.03.1817 i Hemsedal, Buskerud.
vi. Herbrand Håkonson Berg, født 10.07.1820 i Hemsedal, Buskerud.
vii. Håkon Håkonson Berg, født 25.05.1823 i Hemsedal, Buskerud.
viii. Margit Håkonsdtr. Berg, født 04.12.1825 i Hemsedal, Buskerud.
ix. Margit Håkonsdtr. Berg, født 1826 i Nes, Buskerud, død 1906 i Hemsedal, Buskerud, gift med
Ola Flaten, født i Hemsedal, Buskerud.
Foreldrene til Gurine Marie Jacobsdtr. Purkestad var:
2. Jacob Bjørnson Purkestad, født 1784 i Hemsedal, Buskerud, død i Bergen. Han var bror til Gjertrud
Bjørnsdtr. Purkestad over. Han giftet seg med Marte Maria Kolbeinsdtr. Fjelde 04.02.1816 i Askøy,
Hordaland.
3. Marte Maria Kolbeinsdtr. Fjelde, født på Voss, Hordaland. Hun var datter av Kolbein Jonson Fjelde
og Gudve Nilsdtr.
Barna til Jacob Bjørnson og Marte Kolbeinsdtr. var:
i. Gurine Marie Jacobsdtr. Purkestad, født 07.06.1816 i Bergen gift med Bjørn Haagenson Berg
08.07.1840 i Finnås, Hordaland.
ii. Kolbjørn Jacobson Purkestad, født 05.10.1817 i Bergen.
iii. Lene Christine Jacobsdtr. Purkestad, født 30.05.1820 i Bergen.
Hushold nr. 27
Mons Larsson Wefring, født 10.03.1828 i Vevring, døpt 16.03.1828 Vevring. Yrke: Skomaker, gift med
Anne Lovise Nilsdtr. Høydal, født 18.04.1829 i Kinn, gift 03.07.1864 i Kinn, døpt 20.04.1829 Kinn.
Barn:
1. Bertea Oline Monsdtr. Wefring, født 1866 i Kinn, døpt 21.05.1866 Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
4 4
Foreldrene til Mons Larsson Wefring var:
2. Lars Monsson Wefring, født 1793 i Vevring, død 1856 i Vevring. Han giftet seg med Berta Lussi
Olsdtr. Horsevik 1819 i Vevring.
3. Berta Lussi Olsdtr. Horsevik, født 1799 i Vevring, død 1860 i Vevring.
Barna til Lars Wefring og Berta Horsevik var:
i. Ole Mikal Larsson Wefring, født 09.04.1821 i Vevring, død 1895 i Vevring, gift med Helle
Margrethe Halvorsdtr. Mallesvik 1855 i Naustdal, født 1827 i Vevring, død 1916 i Vevring.
ii. Mads Henrik Larsson Wefring, født 18.06.1823 i Vevring.
iii. Karl Larsson Wefring, født 01.10.1825 i Vevring, død 1837 i Vevring.
iv. Mons Larsson Wefring, født 10.03.1828 i Vevring, gift med Anne Lovise Nilsdtr. Høydal
03.07.1864 i Kinn.
v. Andreas Johannes Larsson Wefring, født 1830 i Vevring.
vi. Lydia Sofia Larsdtr. Wefring, født 05.10.1832 i Vevring, død 1911 i Bergen gift med Johannes
Berntson, født i Bergen.
vii. Helle Margrethe Larsdtr. Wefring, født 22.10.1834 i Vevring, gift med Abraham Madsson
Sandvik 25.04.1863 i Kinn, født 30.06.1829 i Kinn.
viii. Mads Larsson Wefring, født 1837 i Vevring.
ix. Karl Larsson Wefring, født 1839 i Vevring.
Foreldrene til Anne Lovise Nilsdtr. Høydal var:
2. Nils Jacobson Steinhovden, født ca. 1774 i Kinn, død 1837 i Kinn. Han giftet seg med Oline Olave
Larsdtr. Høydal 1807 i Kinn.
3. Oline Olave Larsdtr. Høydal, født ca. 1784 i Kinn, død 1861 i Kinn. Hun var datteren til Lars
Johannesson Høydal og Rakel Olsdtr. Furebøen.
Barna til Nils Steinhovden og Oline Høydal var:
i. Rachel Marie Nilsdtr. Høydal, født 1809 i Kinn, gift med Anders Nilsson Kvellestad 24.09.1837,
født i Vevring.
ii. Lars Nilsson Høydal, født 1813 i Kinn, gift med Anne Sophie Andersdtr. Trettevik, født i Kinn.
iii. Judithe Susanne Nilsdtr. Høydal, født 1815 i Kinn, gift med Jacob Rasmusson Langedal
20.07.1844 i Kinn. født 1819 i Kinn.
iv. Marie Nilsdtr. Høydal, født 1825 i Kinn, gift med Bendik Knutson Høydal 26.02.1849 i Kinn.
v. Anne Lovise Nilsdtr. Høydal, født 18.04.1829 i Kinn, gift med Mons Larsson Wefring
03.07.1864 i Kinn.
Andre i hushold nr. 27
Berte Cathrine Marie Olsdtr. Førde, født 16.06.1854 i Bremanger, døpt 02.07.1854 Kinn. Yrke:
Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Berte Cathrine Marie Olsdtr. Førde var:
2. Ole Hansson Dyrstad, født 17.08.1823 i Bremanger. Han var sønnen til Hans Monsson Dyrstad og
Ingeborg Olsdtr. Han giftet seg med Anne Dorthea Andersdtr. Førde 04.08.1850 i Bremanger.
3. Anne Dorthea Andersdtr. Førde, født 06.01.1820 i Bremanger. Hun var datteren til Anders
Torstenson Førde og Abelone Olsdtr. Førde.
Barna til Ole Dyrstad og Anne Førde var:
i. Andreas Samson Olson Førde, født 24.04.1851 i Bremanger.
ii. Hans Olson Førde, født 29.06.1852 i Bremanger.
iii. Berte Cathrine Marie Olsdtr. Førde, født 16.06.1854 i Bremanger.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 4 5
iv. Anne Thorine Olsdtr. Førde, født 24.11.1859 i Bremanger.
v. Johan Olai Olsdtr. Førde, født 24.01.1862 i Bremanger.
Carsten Elias Annanias Madsson Ramsdal, født 14.04.1845 i Kinn, døpt 13.05.1845 Kinn. Yrke:
Skomakersvenn i 1865, senere skomaker i eget hus på hjørnet av Strandgata og Tollbodgata. Han flyttet
til Mandal i Vest-Agder.
Foreldrene til Carsten Elias Annanias Madsson Ramsdal var:
2. Mads Sørenson Ramsdal, født 1787 i Kinn. Han var sønnen til Søren Olson Løkkebø og Lisbeth
Martinsdtr. Han giftet seg med Anne Cathrine Andersdtr. Sunnarvik 03.09.1840 i Kinn.
3. Anne Cathrine Andersdtr. Sunnarvik, født 1813 i Kinn. Hun var datteren til Anders Ananiasson
Veien og Anne Cathrine Carstensdtr. Sunnarvik.
Barna til Mads Ramsdal og Anne Sunnarvik var:
i. Samson Abraham Cornelius Madsson Ramsdal, født 06.10.1840 i Kinn.
ii. Anne Cathrine Bergitte Madsdtr. Ramsdal, født 27.01.1843 i Kinn.
iii. Carsten Elias Annanias Madsson Ramsdal, født 14.04.1845 i Kinn.
iv. Anne Bergitte Marie Madsdtr. Ramsdal, født 31.03.1847 i Kinn.
Martinus Olaus Nilsson Erdal, født 1844 i Førde, død 1900 i Naustdal, døpt 03.03.1844 Førde. Yrke:
Skomakerdreng i 1865, senere gårdbruker på Erdal gift med Anne Madsie Olsdtr. Jonstad, født 1853 i
Naustdal, gift 1873 i Naustdal, død 1946 i Naustdal.
Foreldrene til Martinus Olaus Nilsson Erdal var:
2. Nils Martinus Andersson Erdal, født 1812 i Førde, død 1882 i Førde. Han giftet seg med Ingeborg
Andersdtr. Erdal 1840 i Førde.
3. Ingeborg Andersdtr. Erdal, født 1814 i Førde, død 1886 i Førde. Hun var datteren til Anders Olson
Erdal og Oline Olsdtr. Karstad.
Barna til Nils Erdal og Ingeborg Erdal var:
i. Anders Martinus Nilsson Erdal, født 1840 i Førde, død 1920 i Førde.
ii. Martinus Olai Nilsson Erdal, født 1842 i Førde, død 1843 i Førde.
iii. Martinus Olaus Nilsson Erdal, født 1844 i Førde, død 1900 i Naustdal, gift med Anne Madsie
Olsdtr. Jonstad 1873 i Naustdal.
iv. Andreas Nilsson Erdal, født 1846 i Førde, død 1920 i Førde.
v. Nikolai Johannes Nilsson Erdal, født 1849 i Førde, død 1922 i Førde.
vi. Nils Johannes Nilsson Erdal, født 1852 i Førde, død 1856 i Førde.
vii. Henrik Johannes Nilsson Erdal, født 1856 i Førde, død 1903 i Førde.
Anders Olson Eikevik, født 12.09.1846 i Kinn, døpt 11.10.1846 Kinn. Yrke: Skomakerdreng i 1865.
Foreldrene til Anders Olson Eikevik var:
2. Ole Johannesson Eikevik, født 1807. Han giftet seg med Christiane Lovise Rasmusdtr. 17.04.1838
i Kinn.
3. Christiane Lovise Rasmusdtr., født 1813.
Barna til Ole Eikevik og Christiane Rasmusdtr. var:
i. Johanne Andrea Olsdtr. Eikevik, født 13.09.1839 i Kinn.
ii. Christopher Olson Eikevik, født 05.03.1842 i Kinn.
iii. Anders Olson Eikevik, født 12.09.1846 i Kinn.
Jeg har ikke funnet ut hvor dette paret kom i fra.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
4 6
Hus 15 – Hushold nr. 28
Hans Olson Steen, født 1826 i Etne, Hordaland, døpt 04.06.1826 Etne, Hordaland. Yrke: Bødker,
gift med Trone Marie Jakobsdtr. Bruland, født 24.01.1838 i Førde, gift 02.07.1861 i Kinn, døpt
27.01.1838 Førde.
Barn:
1. Olai Ananias Hansson Steen, født 29.08.1863, døpt 01.05.1864 i Kinn.
2. Elen Malene Hansdtr. Steen, født 16.09.1865, døpt 26.04.1866 i Kinn.
3. Anne Dorthea Hansdtr. Steen, født 1868, døpt 05.07.1868 i Kinn
Hans Olson Steen var bror Ole Olson Steen. Se hushold 19 foran.
Foreldrene til Trone Marie Jakobsdtr. Bruland var:
2. Jacob Andersson Bruland, født 1799 i Førde, død 1865 i Førde. Han giftet seg med Malene
Johnsdtr. Vie 10.06.1832 i Førde.
3. Malene Johnsdtr. Vie, født 1807 i Førde, død etter 1865 i Førde.
Barna til Jacob Bruland og Malene Vie var:
i. Johanne Maria Jakobsdtr. Bruland, født 16.05.1831 i Førde.
ii. Andreas Thomas Jakobson Bruland, født 20.02.1833 i Førde.
iii. Helle Johanne Jakobsdtr. Bruland, født 26.09.1834 i Førde.
iv. Trone Johanne Jakobsdtr. Bruland, født 23.01.1836 i Førde.
v. Trone Marie Jakobsdtr. Bruland, født 24.01.1838 i Førde, gift med Hans Olson Steen 02.07.1861
i Kinn.
vi. Truls Johan Jakobson Bruland, født 1840 i Førde.
vii. Thomas Jakobson Bruland, født 02.06.1842 i Førde.
viii. Carl Rasmus Jakobson Bruland, født 1844 i Førde.
ix. Mine Ingeborg Jakobsdtr. Bruland, født 02.03.1849 i Førde.
x. Anne Antonette Jakobsdtr. Bruland, født 14.12.1851 i Førde.
Andre i hushold nr. 28
Den første av tjenestepikene i dette husholdet het Sara Oline, født i Kinn. Det er 2 Sara Oline på samme
i Kinn. Jeg har ikke greidd å identifisere hvilken av de to som var tjenestepike. Jeg nevner derfor begge.
Sara Oline Madsdtr. Stavø, født 02.02.1834 i Kinn, døpt 16.03.1834 Kinn. Yrke: Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Sara Oline Madsdtr. Stavø var:
2. Mads Henrik Olson Stavø, født 1805 i Kinn. Han var sønnen til Ole Endreson Stavø og Olave
Gjertsdtr. Han giftet seg med Marthe Nilsdtr. Svortevik 08.06.1828 i Kinn.
3. Marthe Nilsdtr. Svortevik, født 1805 i Kinn. Hun var datteren til Nils Carstenson Svortevik og
Helga Helgesdtr. Standal.
Barna til Mads Stavø og Marthe Svortevik var:
i. Ole Andreas Madsson Stavø, født 04.07.1829 i Kinn.
ii. Elias Nils Olai Madsson Stavø, født 09.10.1831 i Kinn.
iii. Sara Oline Madsdtr. Stavø, født 02.02.1834 i Kinn.
iv. Søren Madsson Stavø, født 16.01.1837 i Kinn.
v. Hille Johanne Madsdtr. Stavø, født 12.10.1839 i Kinn.
vi. Anne Cathrine Madsdtr. Stavø, født 04.01.1843 i Kinn.
vii. Marie Juditte Madsdtr. Stavø, født 02.08.1845 i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 4 7
Sara Oline Carstensdtr. Solheim, født 24.09.1834 i Kinn, død 1912 i Kinn, døpt 28.09.1834 Kinn,
gift med Aksel Mathias Simonson Nordal, født 06.07.1842 i Kinn, død 1910 i Kinn, døpt 17.07.1842
Kinn. Yrke: Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Sara Oline Carstensdtr. Solheim var:
2. Carsten Larsson Solheim, født 12.1803 i Kinn, død 1861 i Kinn. Han var sønnen til Lars Olson
Solheim og Katrine Pedersdtr. Han giftet seg med Agnete Olsdtr. Sundal 24.06.1824 i Kinn.
3. Agnete Olsdtr. Sundal, født 05.1798 i Kinn, død 1880 i Kinn. Hun var datteren til Ole Rasmusson
Sundal og Sara Andersdtr.
Barna til Carsten Solheim og Agnete Sundal var:
i. Ludvig Olai Carstenson Solheim, født 17.07.1825 i Kinn, død 1840 i Kinn.
ii. Cathrine Carstensdtr. Solheim, født 1826 i Kinn.
iii. Anne Cathrine Carstensdtr. Solheim, født 02.05.1827 i Kinn, død 1914 gift med Andreas
Morten Kornelius Andersson Midtbø, født 1829 i Kinn.
iv. Ole Johannes Carstenson Solheim, født 02.01.1829 i Kinn, død 1897 i Kinn, gift med Gjertrud
Pernelle Mortensdtr. Løkkebø 1856 i Kinn, født 30.01.1820 i Kinn, død etter 1865 i Kinn.
v. Helene Sophie Carstensdtr. Solheim, født 15.11.1830 i Kinn, gift med Arne Andreasson
Bjørnseth, født i Kinn.
vi. Johannes Carstenson Solheim, født 13.10.1832 i Kinn.
vii. Sara Oline Carstensdtr. Solheim, født 24.09.1834 i Kinn, død 1912 i Kinn, gift med Aksel
Mathias Simonson Nordal.
viii. Cornelius Carstenson Solheim, født 29.06.1836 i Kinn, død 1836 i Kinn.
ix. Rakel Cornelia Carstensdtr. Solheim, født 27.09.1838 i Kinn, gift med Bendik Knutson Høydal,
født i Jølster.
x. Lydia Carstensdtr. Solheim, født 1841 i Kinn, død 1841 i Kinn.
xi. Ludvig Cornelius Carstenson Solheim, født 18.02.1843 i Kinn.
Hushold nr. 29
Abraham Madsson Sandvik, født 30.06.1829 i Kinn, døpt 12.07.1829 Kinn gift med Helle Margrethe
Larsdtr. Wefring, født 22.10.1834 i Vevring, gift 25.04.1863 i Kinn.
Barn:
1. Lyder Bertrand Abrahamson Sandvik, født 1863, døpt 26.04.1863 i Kinn.
2. Mathea Caroline Abrahamsdtr. Sandvik, født 1865, døpt 04.06.1865 i Kinn.
3. Carl Mathias Abrahamson Sandvik, født 1868, døpt 20.09.1868 i Kinn.
Foreldrene til Abraham Madsson Sandvik var:
2. Mads Jonasson Høivik, født 1786 i Kinn, død 02.05.1851 i Kinn. Han var sønnen til Jonas Simonson
Høivik og Helga Christophersdtr. Sønnervåg. Han giftet seg med Marte Knutsdtr. Sandvik 05.1815
i Kinn.
3. Marte Knutsdtr. Sandvik, født 1793 i Kinn. Hun var datteren til Knut Hansson Sandvik og Eli
Jetmundsdtr. Høivik.
Barna til Mads Høivik og Marte Sandvik var:
i. Knut Madsson Sandvik, født 1815 i Kinn.
ii. Henrik Simon Madsson Sandvik, født 1818 i Kinn.
iii. Carsten Madsson Sandvik, født 02.07.1822 i Kinn.
iv. Johannes Madsson Sandvik, født 18.07.1824 i Kinn.
v. Johannes Madsson Sandvik, født 29.08.1827 i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
4 8
vi. Abraham Madsson Sandvik, født 30.06.1829 i Kinn, gift med Helle Margrethe Larsdtr. Wefring
25.04.1863 i Kinn.
vii. Mathias Madsson Sandvik, født 21.04.1834 i Kinn.
Foreldrene til Helle Margrethe Larsdtr. Wefring
2. Lars Monsson Wefring, født 1793 i Vevring, død 1856 i Vevring. Han giftet seg med Berta Lussi
Olsdtr. Horsevik 1819 i Vevring.
3. Berta Lussi Olsdtr. Horsevik, født 1799 i Vevring, død 1860 i Vevring.
Barna til Lars Wefring og Berta Horsevik var:
i. Ole Mikal Larsson Wefring, født 09.04.1821 i Vevring, død 1895 i Vevring, gift med Helle
Margrethe Halvorsdtr. Mallesvik 1855 i Naustdal, født 1827 i Vevring, død 1916 i Vevring.
ii. Mads Henrik Larsson Wefring, født 18.06.1823 i Vevring.
iii. Karl Larsson Wefring, født 01.10.1825 i Vevring, død 1837 i Vevring. Skomaker i Florø.
iv. Mons Larsson Wefring, født 10.03.1828 i Vevring, gift med Anne Lovise Nilsdtr. Høydal
03.07.1864 i Kinn. født 18.04.1829 i Kinn. Han var skomaker i Florø rundt 1870.
v. Andreas Johannes Larsson Wefring, født 1830 i Vevring.
vi. Lydia Sofia Larsdtr. Wefring, født 05.10.1832 i Vevring, død 1911 i Bergen gift med Johannes
Berntson født i Bergen.
vii. Helle Margrethe Larsdtr. Wefring, født 22.10.1834 i Vevring, gift med Abraham Madsson
Sandvik 25.04.1863 i Kinn.
viii. Mads Larsson Wefring, født 1837 i Vevring.
ix. Karl Larsson Wefring, født 1839 i Vevring.
Hus 16 – Hushold nr. 30
Mikkel Nilsson Spissøy, født 09.08.1838 i Finnås, Hordaland, død før 1900 i Albert Lea, Minnesota,
USA, døpt 02.09.1838 Finnås, Hordaland. Yrke: Baker, dampskipsformann, gift med Margretha Nilsdtr.
Walaker, født 21.11.1837 i Hafslo, død 09.10.1884 i Albert Lea, Minnesota, USA, døpt 03.12.1837
Hafslo. Han ble kjent som baker M. Nilsen.
Barn:
1. Bertina Anna Cathrine Mikkelsdtr. Nilsen, født 17.08.1863 i Kinn.
2. Nikolai Emanuel Mikkelson Nilsen, født 29.05.1867 i Kinn.
3. Mathildus Mikkelson Nilsen, født ca. 1776 i Oslo.
Andre kona til Mikkel Nilsson Spissøy var Johanna M. P. K. Haugen gift 29.04.1885 i Albert Lea,
Minnesota, USA.
Foreldrene Nils Jensson Walaker og Anna Cathrina Pedersdtr. Offerdal levde sammen med familien i
Florø i 1865.
Foreldrene til Mikkel Nilsson Spissøy
2. Nils Mikkelson Li, født 1800 i Sveio, Hordaland, død 1870 i Finnås, Hordaland. Han giftet seg med
Brita Nilsdtr. Spissøy 30.10.1831 i Finnås, Hordaland.
3. Brita Nilsdtr. Spissøy, født 1812 i Finnås, Hordaland, død 1869 i Finnås, Hordaland. Hun var dat-
teren til Nils Østenson Spissøy og Brita Steinarsdtr. Emberland.
Barna til Nils Li og Brita Spissøy var:
i. Nils Nilsson Spissøy, født 1832 i Finnås, Hordaland, død 1856 i Finnås, Hordaland.
ii. Synnøve Nilsdtr. Spissøy, født 1833 i Finnås, Hordaland, død 1834 i Finnås, Hordaland.
iii. Synnøve Christine Nilsdtr. Spissøy, født 1835 i Finnås, Hordaland.
iv. Brita Nilsdtr. Spissøy, født 1836 i Finnås, Hordaland, død i Bergen.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 4 9
v. Mikkel Nilsson Spissøy, født 09.08.1838 i Finnås, Hordaland, død før 1900 i Albert Lea,
Minnesota, USA gift med (1) Margretha Nilsdtr. Walaker gift med (2) Johanna M. P. K. Haugen
29.04.1885 i Albert Lea, Minnesota, USA.
vi. Carl Nilsson Spissøy, født 1841 i Finnås, Hordaland, død 1842 i Finnås, Hordaland.
vii. Østen Johan Nilsson Spissøy, født 1844 i Finnås, Hordaland, død 1861 i Bergen.
viii. Kari Nilsdtr. Spissøy, født 1847 i Finnås, Hordaland.
ix. Gunnar Nilsson Spissøy, født 1850 i Finnås, Hordaland.
x. Berta Synnøve Nilsdtr. Spissøy, født 1860 i Finnås, Hordaland.
xi. Nils Nilsson Spissøy, født 1852 i Finnås, Hordaland.
Foreldrene til Margretha Nilsdtr. Walaker Se hushold nr. 12
Andre i hushold nr. 30
Gunnar Nilsson Spissøy, født 1850 i Finnås, Hordaland, døpt 03.02.1850 Finnås, Hordaland. Yrke:
Kramboddreng i 1865. Han var bror til Mikkel Nilsson Spissøy.
Anne Cathrine Nilsdtr. Walaker, født 20.07.1844 i Hafslo, død 03.11.1901 i Kinn, døpt 21.07.1844
Hafslo. Yrke: Tjenestepike i 1865, senere gift med Helje Hjørnevik. Se hushold nr. 12
Søren Gabriel Nilsson Aamodt, født 30.05.1835 i Bergen, døpt 28.07.1835 Bergen. Yrke: Bakersvenn
i 1865.
Foreldrene til Søren Gabriel Nilsson Aamodt var:
2. Nils Sørenson Aamodt, født 1804 i Lund, Rogaland. Han var sønnen til Søren Gabriel Nilsson
Aamodt og Elisabet Cathrine Henriksdtr. Sommerschield Pristroph. Han giftet seg med Christine
Margrethe Greve Meldal 25.05.1834 i Bergen.
3. Christine Margrethe Greve Meldal, født 1806 i Levanger, Nord-Trøndelag.
Barna til Nils Aamodt og Christine Meldal var:
i. Søren Gabriel Nilsson Aamodt, født 30.05.1835 i Bergen.
ii. Carl Bernhard Nilsson Schanche Aamodt, født 11.02.1839 i Bergen.
iii. Nanna Nilsdtr. Aamodt, født ca. 1846 i Egersund, Rogaland.
Martin Wilhelm Nei???, født circa 1836 i Roskilde, Danmark. Yrke: Bakersvenn i 1865. Jeg har ikke
funnet ut noe mer om han.
Mathias Johannesson Stranden, født 18.01.1841 i Skudenes, Rogaland. Yrke: Bakersvenn i 1865. Ble
senere gift med en Hanna Lavine.
Foreldrene til Mathias Johannesson Stranden var:
2. Johannes Torsteinson Drange, født 1809 i Sveio, Rogaland, død 1869 i Skudenes, Rogaland. Han
var sønnen til Torstein Olson Drange og Valborg Anfinnsdtr. Bjørgo. Han giftet seg med Anne
Johannesdtr. Stava.
3. Anne Johannesdtr. Stava, født 08.05.1809 i Skudenes, Rogaland, død 31.01.1884 i Skudenes,
Rogaland. Hun var datteren til Johannes Gunderson Stava og Laurense Danielsdtr. Brimse.
Barna til Johannes Drange og Anne Stava var:
i. Ole Johannesson Stranden, født 31.08.1833 i Skudenes, Rogaland.
ii. Johannes Johannesson Stranden, født 28.01.1836 i Skudenes, Rogaland.
iii. Tobias Johannesson Stranden, født 04.09.1839 i Skudenes, Rogaland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
5 0
iv. Mathias Johannesson Stranden, født 18.01.1841 i Skudenes, Rogaland gift med Hanna Lavine.
v. Vilhelm Johannesson Stranden, født 10.02.1845 i Skudenes, Rogaland.
vi. Anne Malene Johannsdtr. Stranden, født 01.05.1847 i Skudenes, Rogaland, død 16.05.1847 i
Falnes, Rogaland.
vii. Anne Johanne Johannsdtr. Stranden, født 11.01.1851 i Skudenes, Rogaland, død 08.08.1852 i
Falnes, Rogaland.
Daniel Friedrich Michael Schehr, født circa 1820 i Colberg, Tyskland. Yrke: Murermester. Jeg har ikke
funnet ut noe mer om han.
Hus 17 – Hushold nr. 3
Elias Tobias Evenson Årsvold, født 22.12.1820 i Bergen, døpt 09.01.1821 Bergen. Yrke: Snekker,
gift med Antonette Marie Knutsdtr. Kleve, født 16.04.1838 i Kristiansund, Møre og Romsdal gift
15.10.1860 i Kinn, døpt 02.04.1838 Kristiansund, Møre og Romsdal. Han tok senere etternavnet
Evensen og flyttet til Bergen igjen.
Barn:
1. Gunille Mathilde Eliasdtr., født 22.07.1861 i Kinn, døpt 08.09.1861 Kinn.
2. Even Tobias Eliasson, født 21.07.1865 i Kinn, døpt 26.08.1866 Kinn.
Foreldrene til Elias Tobias Evenson Årsvold var:
2. Eivind Eivindson Årsvold, født 1783 i Høyland, Rogaland. Han var sønnen til Eivind Øysteinsson
Guddal og Sissel Rasmusdtr. Lima. Han giftet seg med Gunille Thorgrimsdtr..
3. Gunille Thorgrimsdtr.
Barna til Eivind Årsvold og Gunille Thorgrimsdtr. var:
i. Birthe Evenson Årsvold, født 03.02.1817 i Drammen, Buskerud.
ii. Elias Tobias Evenson Årsvold, født 22.12.1820 i Bergen gift med Antonette Marie Knutsdtr.
Kleve 15.10.1860 i Kinn.
iii. Andrine Evensdtr. Årsvold, født 06.04.1825 i Bergen gift med Johan Wilhelm Nilsson 26.12.1852
i Bergen, født ca. 1817.
iv. Hans Evenson Årsvold, født 06.04.1825 i Bergen.
v. Hans Evenson Årsvold, født 26.11.1827 i Bergen gift med Engel Wilhelmine Hougs 26.12.1856
i Bergen.
Strandgata 50 («Kringlenhuset») på
hjørnet mellom Strandgata og Torg­
gata ble bygd av byggmester Elias
­
Tobias Evensen i 1863.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 5 1
Foreldrene til Antonette Marie Knutsdtr. Kleve var:
2. Knut Engelbert Andersson Kleve, født 03.12.1796 i Bergen. Han var sønnen til Anders Rognaldson
Kleve og Birte Knutsdtr. Han giftet seg med Antonette Augusta Jacobsdtr. Kiøning.
3. Antonette Augusta Jacobsdtr. Kiøning, født 20.07.1799 i Bergen. Hun var datteren til Jacob
Kiøning og Mariana Chatarina Josephsdtr. Heckel.
Barna til Knut Kleve og Antonette Kiøning var:
i. Andreas Johan Julius Knutson Kleve, født 22.05.1832 i Bergen gift med (1) Amalia Christine
Davidsdtr. Cold, født 1833 i Bergen gift med (2) Oline Borgen ca. 1850 i Kongsberg,
Buskerud.
ii. Mathias Knutson Lundholm Kleve, født 21.02.1834 i Bergen.
iii. Bergitte Augusta Knutsdtr. Kleve, født 1836 i Bergen gift med Paul Davidson Meyer Cold, født
ca. 1830 i Bergen.
iv. Antonette Marie Knutsdtr. Kleve, født 16.04.1838 i Bergen gift med Elias Tobias Evenson
Årsvold 15.10.1860 i Kinn.
v. Arentina Cornelia Knutsdtr. Kleve, født 16.07.1840 i Bergen.
Andre i hushold nr. 31
Guldbrand Berntson Tyvåg, født 14.01.1836 i Kinn, døpt 28.02.1836 Kinn. Yrke: Snekkerdreng i
1865.
Foreldrene til Guldbrand Berntson Tyvåg var:
2. Bernt Guldbrandson Tyvåg, født 1799 i Kinn. Han var sønnen til Guldbrand Andersson Tyvåg
og Oline Andersdtr. Kvalstad. Han giftet seg med Anna Sophie Rognaldsdtr. Flora 16.06.1833 i
Kinn.
3. Anna Sophie Rognaldsdtr. Flora, født 1807 i Kinn. Hun var datteren til Rognald Nilsson Flora og
Malene Sørensdtr.
Barna til Bernt Tyvåg og Anna Flora var:
i. NN Berntson Tyvåg, født 22.05.1834 i Kinn, død 22.05.1834 i Kinn.
ii. Guldbrand Berntson Tyvåg, født 14.01.1836 i Kinn.
iii. NN Berntson Tyvåg, født 10.03.1838 i Kinn, død 10.03.1838 i Kinn.
iv. Oline Marie Berntsdtr. Tyvåg, født 14.11.1839 i Kinn.
v. Rakel Katrine Berntsdtr. Tyvåg, født 10.04.1843 i Kinn.
vi. Bernt Mathias Berntson Tyvåg, født 07.06.1846 i Kinn.
Ane Margrethe Olsdtr., født ca. 1836 i Askvoll. Yrke: Tjenestepike i 1865. Jeg har ikke klart å finne
foreldrene hennes.
Hushold nr. 32
Haldor Knutson Evanger, født 1838 på Voss, Hordaland, døpt 04.06.1838 Voss, Hordaland. Yrke:
Handelsmann.
Foreldrene til Haldor Knutson Evanger
2. Knut Haldorson Hernes, født 1805 på Voss, Hordaland, død 1878 på Voss, Hordaland. Han var
sønnen til Haldor Olson og Ragna Brynjelsdtr. Han giftet seg med Ingeborg Sjursdtr. Lillevik
15.06.1834 på Voss, Hordaland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
5 2
3. Ingeborg Sjursdtr. Lillevik, født 1810 på Voss, Hordaland, død 1895 på Voss, Hordaland. Hun var
datteren til Sjur Simonson Lillevik og Barbro Nilsdtr. Nakken.
Barna til Knut Hernes og Ingeborg Lillevik var:
i. Ragnhild Knutsdtr., født 04.10.1834 på Voss, Hordaland.
ii. Haldor Knutson, født 19.09.1836 på Voss, Hordaland.
iii. Haldor Knutson Evanger, født 1838 på Voss, Hordaland.
iv. Sjur Knutson, født 1841 på Voss, Hordaland.
v. Helge Knutson, født 1844 på Voss, Hordaland.
vi. Knut Knutson, født 1846 på Voss, Hordaland.
vii. Barbara Knutsdtr., født 30.01.1855 på Voss, Hordaland.
Andre i hushold nr. 32
Hille Johanne Marie Andersdtr. Nyttingnes, født 29.12.1842 i Kinn, døpt 06.01.1843 Kinn. Denne
personen er usikker. Hun er oppført som Johanne Martine Nøttingnes i folketellingen, men i kirkebøkene
er det bare Hille Johanne som kan passe. Derfor er hun ført opp.
Foreldrene til Hille Johanne Marie Andersdtr. Nyttingnes var:
2. Anders Kristian Johannesson Holsen, født 1803 i Førde, død 1848 i Førde. Han giftet seg med
Oline Olsdtr. Holsen 28.09.1829 i Førde.
3. Oline Olsdtr. Holsen, født 1802 i Førde.
Barna til Anders Holsen og Oline Holsen var:
i Ane Johanne Andersdtr. Holsen, født 08.01.1830 i Førde.
ii. Gjert Andreas Andersson Holsen, født 06.03.1832 i Førde.
iii. Johan Henrik Andersson Nyttingnes, født 01.04.1835 i Kinn.
iv. Olaf Henrik Andersson Nyttingnes, født 10.10.1837 i Kinn.
v. Hille Johanne Marie Andersdtr. Nyttingnes, født 29.12.1842 i Kinn.
Sjur Knutson Evanger, født 1841 på Voss, Hordaland, døpt 31.05.1841 Voss, Hordaland. Yrke:
Kramboddreng. Han var bror av Haldor Evanger over.
Hus 18 – Hushold nr. 33
Anna Arnesdtr. Håbakken, født 10.02.1827 i Lærdal, døpt 18.02.1827 Lærdal, gift med Paul Peter
Lorentz Pederson Helmers, født 22.05.1836 i Kinn, død 08.05.1863 i Kinn, døpt 29.05.1836 Kinn.
Barn:
1. Peder Antoni Paulson Helmers, født 1857, døpt 17.05.1857 i Kinn.
2. Henrik Olai Paulson Helmers, født 1859, døpt 29.05.1859 i Kinn.
Foreldrene til Paul Peter Lorentz Pederson Helmers var:
2. Peder Jensson Helmers, født 1779 i Kinn, død 24.10.1861 i Kinn. Han var sønnen til Jens Janson
Bloch Helmers og Malene Pedersdtr. Osen. Han giftet seg med Øllegård Amalie Paulsdtr. Amble
Jæger 1822.
3. Øllegård Amalie Paulsdtr. Amble Jæger, født 07.06.1797 i Bergen, død 21.06.1879 i Kinn. Hun
var datteren til Paul Nicolaysson Moltzau Jæger og Elsebe Hansdtr. Greve Ravn. Se hushold nr. 41.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 5 3
Foreldrene til Anna Arnesdtr. Håbakken var:
2. Arne Peterson Lærdalsøren, født ca. 1785 i Lærdal. Han var sønnen til Peter Arneson Lærdalsøren
og Anne Persdtr. Han giftet seg med Kari Andersdtr. Meland 02.12.1811 i Lærdal.
3. Kari Andersdtr. Meland, født 1792 i Leikanger. Hun var datteren til Peder Jensson Meland og
Ragnhild Johannesdtr. Gjerde.
Barna til Arne Lærdalsøren og Kari Meland var:
i. Gjertrud Arnesdtr. Håbakken, født 1822 i Lærdal.
ii. Peder Arneson Håbakken, født 1824 i Lærdal, gift med Jæse Knutsdtr. født ca. 1816.
iii. Anna Arnesdtr. Håbakken, født 10.02.1827 i Lærdal, gift med Paul Peter Lorentz Pederson
Helmers.
iv. Peter Arneson Håbakken, født 25.12.1829 i Lærdal, gift med Brita Jensdtr, født ca. 1837 i
Lærdal.
v. Kari Arnesdtr. Håbakken, født 12.05.1832 i Lærdal.
vi. Anders Arneson Håbakken, født 09.03.1820 i Lærdal, død i Tysvær, Rogaland gift med Mari
Johannesdtr. øvre Vold 1847 i Lærdal. født 1827 i Lærdal, død 1912 i Årdal.
Andre i hushold nr. 33
Susanne Juditte Madsdtr. Eikefjord, født 09.01.1843 i Kinn, døpt 08.03.1843 Kinn. Yrke: Tjenestepike
i 1865.
Foreldrene til Susanne Juditte Madsdtr. Eikefjord var:
2. Mads Pederson Jonstad, født 1796 i Naustdal. Han giftet seg med Oline Bjørnsdtr. Reksten
19.07.1840 i Naustdal.
3. Oline Bjørnsdtr. Reksten, født 1817 i Kinn. Hun var datteren til Bjørn Thomasson Klingenberg og
Andrea Olsdtr. Valvik.
Barna til Mads Jonstad og Oline Reksten var:
i. Nille Andrea Madsdtr. Eikefjord, født 08.04.1840 i Kinn.
ii. Susanne Juditte Madsdtr. Eikefjord, født 09.01.1843 i Kinn.
Peder Knutson, født ca. 1840. Yrke: Tjenestedreng i 1865. Jeg har ikke funnet flere opplysninger om
denne personen.
Nils Knutson Åkra, født 1845 i Åkra, Rogaland. Yrke: Bødker.
Foreldrene til Nils Knutson Åkra var:
2. Knut Endreson Åkra, født 24.12.1804 i Åkra, Rogaland. Han var sønnen til Endre Knutson Åkra og
Gitlaug Jørgensdtr. Ferkingstad. Han giftet seg med Anna Marta Jacobsdtr. Åkra 1826 i Skudenes,
Rogaland.
3. Anna Marta Jacobsdtr. Åkra, født 1809 i Åkra, Rogaland.
Barna til Knut Åkra og Anna Åkra var:
i. Jacob Knutson Åkra, født 1827 i Åkra, Rogaland.
ii. Gitlaug Knutsdtr. Åkra, født 1829 i Åkra, Rogaland.
iii. Endre Knutson Åkra, født 1832 i Åkra, Rogaland.
iv. Berthe Gurine Knutsdtr. Åkra, født 01.1835 i Åkra, Rogaland.
v. Marte Kirstine Knutsdtr. Åkra, født 1837 i Åkra, Rogaland, død 1843 i Åkra, Rogaland.
vi. Johanna Knutsdtr. Åkra, født 1840 i Åkra, Rogaland.
vii. Johannes Knutson Åkra, født 1840 i Åkra, Rogaland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
5 4
viii. Knut Knutson Åkra, født 1843 i Åkra, Rogaland.
ix. Nils Knutson Åkra, født 1845 i Åkra, Rogaland.
x. Johannes Knutson Åkra, født 13.06.1848 i Åkra, Rogaland.
xi. Knut Andreas Knutson Åkra, født 1851 i Åkra, Rogaland.
xii. Endre Knutson Åkra, født 1855 i Åkra, Rogaland.
Hushold nr. 34
Lars Olson Storevik, født 23.10.1835 på Voss, Hordaland, død 1891. Yrke: Handelsmann gift med
Lydia Cathrine Simonsdtr. Vallestad, født 19.09.1842 i Kinn, gift 25.06.1865 i Kinn, døpt 09.10.1842
Kinn. Foreldrene til Lars Olson Storevik bodde i Florø i 1885.
Barn:
1. Anne Sophie Larsdtr. Storevik, født 1866 i Kinn, døpt 20.05.1866 Kinn.
2. Stina Larsdtr. Storevik, født 1868 i Kinn gift med A. Nordal.
3. Elvina Larsdtr. Storevik, født 1870 i Kinn.
4. Marie Larsdtr. Storevik, født 1872 i Kinn.
5. Olaf Larsson Storevik, født 1875 i Kinn.
6. Amanda Larsdtr. Storevik, født 1877 i Kinn.
7. Leiveius Larsson Storevik, født 1882 i Kinn.
8. Anna Larsdtr. Storevik, født 1884 i Kinn.
Foreldrene til Lars Olson Storevik var:
2. Ola Gulleikson Storevik, født 1804 på Voss, Hordaland. Han var sønnen til Gulleik Helgeson Skorve
og Guro Knutsdtr. Eide. Han giftet seg med Anna Larsdtr. Bjørgo 07.10.1832 på Voss, Hordaland.
3. Anna Larsdtr. Bjørgo, født 1799 på Voss, Hordaland. Hun var datteren til Lars Larsson Bjørgo og
Anna Andersdtr. Horvei.
Barna til Ola Storevik og Anna Bjørgo var:
i. Gulleik Olson Storevik, født 09.08.1833 på Voss, Hordaland.
ii. Lars Olson Storevik, født 23.10.1835 på Voss, Hordaland, død 1891 gift med Lydia Cathrine
Simonsdtr. Vallestad 25.06.1865 i Kinn.
Det store, hvite huset til
venstre er Strandgata 33
(«Sundalshuset»).
Her bodde distriktslege
og senere ordfører Ude J.
Høst fra 1863. «Nor­
dalshuset» (Strandgata
44) ble bygd av Karl A.
Hopen, men han døde
kort tid etter og huset ble
overtatt av Lydia
(f. Vallestad) og Lars
Storevik fra Voss. Etter
et fotografi av daværende
løytnant Henriksen i
1868.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 5 5
iii. Anna Olsdtr. Storevik, født 19.10.1840 på Voss, Hordaland gift med Karl Johan Martinusson
1871 på Voss, Hordaland.
iv. Helge Olson Storevik, født 1842 på Voss, Hordaland, død 1844 på Voss, Hordaland.
Foreldrene til Lydia Cathrine Simonsdtr. Vallestad var:
2. Simon Rasmusson Erikstad, født 1796 i Kinn. Han var sønnen til Rasmus Olson Erikstad og
Pernille Simonsdtr. Stavang. Han giftet seg med Elen Pernille Larsdtr. 17.09.1840 i Kinn.
3. Elen Pernille Larsdtr., født ca. 1813 i Bremanger.?. Hun var datteren til Lars Jacobson.
Barna til Simon Erikstad og Elen Larsdtr. var:
i. Rakel Oline Simonsdtr. Vallestad, født 26.10.1840 i Kinn.
ii. Lydia Cathrine Simonsdtr. Vallestad, født 19.09.1842 i Kinn, gift med Lars Olson Storevik
25.06.1865 i Kinn.
iii. Anders Mathias Simonson Vallestad, født 08.04.1845 i Kinn.
iv. Nils Olai Simonson Vallestad, født 27.01.1848 i Kinn.
Andre i hushold nr. 34
Anna Olsdtr. Storevik, født 19.10.1840 på Voss, Hordaland, døpt 02.11.1840 Voss, Hordaland.
Tjenestepike i 1865, gift med Karl Johan Martinusson 1871 på Voss, Hordaland. Hun var søsteren til
Lars Olson Storevik over.
Jacob Brynjelson Horvei, født 1850 på Voss, Hordaland, døpt 17.03.1850 Voss, Hordaland. Yrke:
Kramboddreng i 1865. Jacobs mor Guri Larsdtr. Bjørgo var Lars Olson Storeviks tante.
Foreldrene til Jacob Brynjelson Horvei var:
2. Brynjel Bergeson Horvei, født 25.04.1824 på Voss, Hordaland, død 1884. Han var sønnen til Berge
Brynjelson Horvei og Marta Jacobsdtr. Han giftet seg med Guri Larsdtr. Bjørgo 05.06.1850 på Voss,
Hordaland.
3. Guri Larsdtr. Bjørgo, født 19.01.1823 på Voss, Hordaland. Hun var datteren til Lars Larsson Bjørgo
og Anna Andersdtr. Horvei.
Barna til Brynjel Horvei og Guri Bjørgo var:
i. Jacob Brynjelson Horvei, født 1850 på Voss, Hordaland.
ii. Berge Brynjelson Horvei, født 1852 på Voss, Hordaland, død 1854 på Voss, Hordaland.
iii. Berge Brynjelson Horvei, født 1855 på Voss, Hordaland.
Hushold nr. 35
Carl Ludvig Eugen Gjertson Flock, født 1832 i Oslo, død 1917. Yrke: Sakfører, fogd, gift med Karen
Hansdtr. Storm Blom, født 1844 i Stavanger, Rogaland, gift 03.07.1863 i Kinn, død 1908. Se hushold
68 for Karen sine foreldre.
Barn:
1. Fredrikke Lovise Carlsdtr. Flock, født 1864, døpt 14.08.1864 i Kinn.
2 Sara Margrethe Carlsdtr. Flock, født 1867, døpt 11.08.1867 i Melhus, Sør-Trøndelag.
3. Hans Carlsson Jensen Blom Flock, født 1868 i Melhus, Sør-Trøndelag. Yrke: Justitiarius i Trondheims byrett.
Foreldrene til Carl Ludvig Eugen Gjertson Flock var:
2. Gjert Nicolai Flock Han giftet seg med Fredrikke Lovise Schriver 26.10.1815 i Oslo.
3. Fredrikke Lovise Schriver

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
5 6
Barna til Gjert Flock og Fredrikke Schriver var:
i. Gjert Ludvig Wilhelm Gjertson Flock, født 24.05.1821 i Oslo.
ii. Fredrikke Lovise Gjertsdtr. Flock, født 23.02.1824 i Oslo, død 07.09.1826 i Oslo.
iii. Fredrikke Lovise Gjertsdtr. Flock, født 27.09.1827 i Oslo.
iv. Carl Ludvig Eugen Gjertson Flock, født 1832 i Oslo, død 1917 gift med Karen Hansdtr. Storm
Blom 03.07.1863 i Kinn.
Andre i hushold nr. 35
Hansine Cecilie Andreasdtr. Kleve, født 1852 i Kinn. Yrke: Til hjelp i huset i 1865, gift med Claus
Sørensen, født i Bergen, gift 10.11.1868 på Ålesund, Møre og Romsdal. Yrke: Malermester.
Barn:
1. Elvine Marie Clausdtr. Sørensen, født 27.06.1869 på Ålesund, Møre og Romsdal, døpt 25.07.1869
Ålesund, Møre og Romsdal.
2. Klara Margrethe Clausdtr. Sørensen, født 1872 på Ålesund, Møre og Romsdal.
Foreldrene til Hansine Cecilie Andreasdtr. Kleve var:
2. Ellef Andreas Ellefson Kleve, født 01.02.1829 i Bergen. Han var sønnen til Ellef Sjurson Kolve og
Anna Olsdtr. Han giftet seg med Margrethe Jensdtr. Schouboe Aagaard 08.12.1850 i Bergen.
3. Margrethe Jensdtr. Schouboe Aagaard, født 13.02.1828 i Bergen. Hun var datteren til Jens
Schouboe Aagaard og Thomine Jørgensdtr.
Barna til Ellef Kleve og Margrethe Aagaard var:
i. Hansine Cecilie Andreasdtr. Kleve, født 1852 i Kinn, gift med Claus Sørensen 10.11.1868 på
Ålesund, Møre og Romsdal.
ii. Augusta Antonette Andreasdtr. Kleve, født 28.08.1856 i Kinn.
iii. Bernhard Kristoffer Andreasson Kleve, født 1858 i Kinn.
1. Rakel Eline Nilsdtr. Ullebust, født 22.04.1848 i Førde, døpt 23.04.1848 Førde. Yrke: Tjenestepike
i 1865.
Foreldrene til Rakel Eline Nilsdtr. Ullebust var:
2. Nils Bertelson Ullebust, født 1803 i Førde. Han giftet seg med Nicoline Rasmusdtr. Tefre
25.11.1827 i Førde.
3. Nicoline Rasmusdtr. Tefre, født 1810 i Førde.
Hus 19 – Hushold nr. 36
Ola Martin Ananiasson Kringla, født 17.04.1830 i Vevring. Yrke: Børsemaker, gift med Anne Kirstine
Arnesdtr. Holm, født 06.08.1835 på Kongsberg, Buskerud gift 24.08.1861 i Kongsberg, Buskerud, døpt
16.08.1836 Kongsberg, Buskerud.
Barn:
1. Aletta Olsdtr. Kringlen født 1869 i Kinn.
Foreldrene til Ola Martin Ananiasson Kringla var:
2. Ananias Olson Kringla, født 1786 i Vevring, død 1859 i Vevring. Han var sønnen til Ola Larsson
Svorstøl og Anna Ananiasdtr. Reiakvam. Han giftet seg med Helle Berta Bertelsdtr. Sæle 1820 i
Vevring.
3. Helle Berta Bertelsdtr. Sæle, født 1792 i Vevring, død 1869 i Vevring.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 5 7
Barna til Ananias Kringla og Helle Sæle var:
i. Ola Martin Ananiasson Kringla, født 17.04.1830 i Vevring, gift med Anne Kirstine Arnesdtr.
Holm 24.08.1861 på Kongsberg, Buskerud.
ii. Ananias Kristian Ananiasson Kringla, født 13.11.1831 i Vevring.
Foreldrene til Anne Kirstine Arnesdtr. Holm var:
2. Arne Ingebretson Holm, født 1794 på Kongsberg, Buskerud, død 1840 på Kongsberg, Buskerud.
Han var sønnen til Ingebret Arneson og Boel Maria Eilertsdtr. Holm. Han giftet seg med Ingeborg
Katarine Olsdtr. Dokka 16.05.1818 på Kongsberg, Buskerud.
3. Ingeborg Katarine Olsdtr. Dokka, født 1797 på Kongsberg, Buskerud. Hun var datteren til Ole
Simonson Dokka og Maren Malene Samuelsdtr..
Barna til Arne Holm og Ingeborg Dokka var:
i. Berthe Maria Arnesdtr. Holm, født 11.10.1820 på Kongsberg, Buskerud.
ii. Ole Arneson Holm, født 19.12.1821 på Kongsberg, Buskerud.
iii. Jacob Arneson Holm, født 14.10.1823 på Kongsberg, Buskerud.
iv. Maren Cathrine Arnesdtr. Holm, født 25.12.1828 på Kongsberg, Buskerud.
v. Hans Arneson Holm, født 08.07.1831 på Kongsberg, Buskerud.
vi. Oline Marie Arnesdtr. Holm, født 1833 på Kongsberg, Buskerud, død 1900 gift med Olavus
Trondson.
vii. Anne Kirstine Arnesdtr. Holm, født 06.08.1835 på Kongsberg, Buskerud gift med Ola Martin
Ananiasson Kringla 24.08.1861 på Kongsberg, Buskerud.
Andre i hushold nr. 36
Anne Marie Andersdtr. Matland, født 1849 i Askvoll, gift med Otto Christian Roxmann 1874. Yrke:
Baker. Se hushold nr. 8 for hennes familie.
Olava Marie Olsdtr., født 17.09.1848 i Kongsberg, Buskerud. Yrke: Husjomfru. (usikker)
Foreldrene til Olava Marie Olsdtr. var:
2. Ole Nilsson Han giftet seg med Ingeborg Margrethe Eriksdtr..
3. Ingeborg Margrethe Eriksdtr.
Abel Rasmusson Solheim, født 25.01.1846 i Gloppen, døpt 22.02.1846 Gloppen. Yrke: Tjenestedreng
i 1865.
Foreldrene til Abel Rasmusson Solheim var:
2. Rasmus Mortenson Solheim, født 1798 i Gloppen, død 1882 i Gloppen. Han var sønnen til Morten
Olson Heimseter og Ingeborg Eriksdtr. Solheim. Han giftet seg med Malene Abelsdtr. Straume
24.06.1837 i Gloppen.
3. Malene Abelsdtr. Straume, født 1805 i Gloppen, død 1862 i Gloppen. Hun var datteren til Abel
Tolleivson og Kari Rasmusdtr.
Barna til Rasmus Solheim og Malene Straume var:
i. Abel Rasmusson Solheim, født 25.01.1846 i Gloppen.
ii. Abel Rasmusson Solheim, født 17.02.1843 i Gloppen.
iii. Abel Rasmusson Solheim, født 09.10.1844 i Gloppen.
iv. Anne Marie Rasmusdtr. Solheim, født 24.12.1839 i Gloppen.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
5 8
Ananias Kristian Ananiasson Kringla, født 13.11.1831 i Vevring. Yrke: Børsemaker. Han var bror til
Ole Martin Kringla over, gift med Olivia, født 1849 på Kongsberg.
Barn:
1. Kristi Ananiasdtr. Kringlen, født 1875 i Kinn.
2. Harald Ananiasson Kringlen, født 1876 i Kinn.
3. Sigrud Ananiasson Kringlen, født 1878 i Kinn.
4. Halfdan Ananiasson Kringlen, født 1880 i Kinn.
5. Camilla Ananiasdtr. Kringlen, født 1883 i Kinn.
6. Ovidia Ananiasdtr. Kringlen, født 1885 i Kinn.
Hushold nr. 37
Carl Bergeson Dale, født 03.04.1836 i Hyllestad. Yrke: Handelsmann, pakkhusforvalter, gift med
Synneva Olsdtr. Walaker, født 16.08.1846 i Hafslo, gift 25.07.1863 i Kinn, død 10.03.1929 i Bruvik,
Hordaland. Yrke: Drev pensjonat i Bruvik.
Barn:
1. Severine Ølgine Carlsdtr. Bergesen, født 18.09.1864 i Kinn, døpt 19.03.1865 i Kinn, gift med Karl
Gustav Wobst.
2. Bergitte Carlsdtr. Bergesen, født 22.11.1870 i Stavanger, Rogaland, død 28.06.1933 i Vaksdal,
Hordaland gift med Jakob Andreas Jakobson Aldal, født 25.09.1872 i Os, Hordaland, gift 17.09.1899
i Bruvik, Hordaland, død 27.04.1964 i Vaksdal, Hordaland. Yrke: Brusfabrikant
3. Karl Severin Carlson Bergesen, født 15.08.1872 i Stavanger, Rogaland, død 18.09.1943 i Vaksdal,
Hordaland, gift med Inger Aamundtr. Hovden, født 13.07.1874 på Voss, Hordaland, gift 11.10.1899
i Bergen, død 05.02.1910 i Vaksdal, Hordaland.
4. Enevald Carlson Bergesen, født 17.03.1878 i Bruvik, Hordaland, død 28.05.1955 på Voss, Hordaland.
Yrke: Gullsmed på Voss, gift med Karen Magdalena Adelaide Johansdtr. Davidsen, født 09.02.1884
på Voss, Hordaland, gift 02.07.1911 på Voss, Hordaland, død 08.08.1927 på Voss, Hordaland.
5. Amanda Lovise Carlsdtr. Bergesen, født 1881 i Bruvik, Hordaland, død 19.10.1962 i Vaksdal,
Hordaland, gift med Odd Pederson Meringen, født på Voss, Hordaland, gift 12.02.1904 i Bruvik,
Hordaland, død 19.06.1942 i Vaksdal, Hordaland.
Foreldrene til Carl Bergeson Dale var:
2. Berge Carlson Hellebø, født 1808 i Lavik, død 1895 i Hyllestad. Han giftet seg med Synnøve
Nilsdtr. Byrkjeland 27.06.1834 i Askvoll.
3. Synnøve Nilsdtr. Byrkjeland, født 1811 i Hyllestad, død ca. 1873 i Hyllestad.
Foreldrene til Synneva Olsdtr. Walaker var:
2. Ole Sylfestson Elvetun, født 1818 i Hafslo. Han var sønnen til Sylfest Nilsson Haugen. Han giftet
seg med Øllegård Nilsdtr. Offerdal 02.05.1846 i Hafslo.
3. Øllegård Nilsdtr. Offerdal, født 01.01.1821 i Årdal. Hun var datteren til Nils Jensson Sjøtun og
Cathrine Pedersdtr.
Andre i hushold nr. 37
1. Johanne Mathea, født ca. 1854 i Askvoll. Yrke: Tjenestepike i 1865. Jeg har ikke funnet ut mer om
henne.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 5 9
Hus 20 – Hushold nr. 38
Ole Ananias Rasmusson Titland, født 1827 i Manger, Hordaland, døpt 23.09.1827 Manger,
Hordaland. Yrke: Bordarbeider, gift med Maren Cathrine Einarsdtr. Sunde, født 18.06.1835 i Kinn,
døpt 28.06.1835 Kinn.
Barn:
1. Margrethe Marie Olsdtr. Titland, født 18.02.1856, døpt 21.03.1856 i Kinn.
2. Øllegård Oleane Olsdtr. Titland, født 14.10.1857, døpt 06.01.1858 i Kinn.
3. Karentine Amalia Olsdtr. Titland, født ca. 1860 i Kinn.
4. Rasmus Elias Olson Titland, født ca. 1861 i Kinn.
5. Fredrik Vilhelm Olson Titland, født ca. 1864 i Kinn.
6. Petrine Marie Olsdtr. Titland, født 1867, døpt 08.09.1867 i Kinn.
Foreldrene til Ole Ananias Rasmusson Titland var:
2. Rasmus Olson Titland, født 1785 i Manger, Hordaland. Han var sønnen til Ole Mikkelson og
Brita Rasmusdtr. Han giftet seg med Margrethe Maria Olsdtr. Rossnes 02.07.1820 i Manger,
Hordaland.
3. Margrethe Maria Olsdtr. Rossnes, født 1798 i Manger, Hordaland.
Barna til Rasmus Titland og Margrethe Rossnes var:
i. Michel Rasmusson Titland, født 25.04.1821 i Manger, Hordaland gift med Lovise Elisabeth
Pedersdtr. Helmers, født 24.01.1829 i Kinn.
ii. Ole Rasmusson Titland, født 03.06.1823 i Manger, Hordaland.
iii. Else Marie Rasmusdtr. Titland, født 10.06.1825 i Manger, Hordaland.
iv. Ole Ananias Rasmusson Titland, født 1827 i Manger, Hordaland gift med Maren Cathrine
Einarsdtr. Sunde.
v. Berte Rasmusdtr. Titland, født 16.04.1829 i Manger, Hordaland.
vi. Rasmus Rasmusson Titland, født 1830 i Manger, Hordaland.
vii. Rasmus Rasmusson Titland, født 1831 i Manger, Hordaland.
viii. Berte Marie Rasmusdtr. Titland, født 05.04.1834 i Manger, Hordaland.
ix. Fredrik Vilhelm Rasmusson Titland, født 1837 i Manger, Hordaland gift med Olave Lorentze
Pedersdtr. Helmers, født 11.12.1839 i Kinn. Se også hushold nr. 41
x. Karen Maria Rasmusdtr. Titland, født 19.05.1839 i Manger, Hordaland.
xi. Martha Bertine Rasmusdtr. Titland, født 02.08.1843 i Manger, Hordaland.
Foreldrene til Maren Cathrine Einarsdtr. Sunde var:
2. Anders Desideriusson Værøy, født 1793 i Askvoll. Han giftet seg med Else Jacobsdtr. Sunde.
3. Else Jacobsdtr. Sunde, født 1794 i Kinn. Hun var datteren til Jacob Gjertson Sunde og Brite
Sørensdtr. Kinn.
Barna til Anders Værøy og Else Sunde var:
i. Bernt Andreas Einarson Sunde, født 09.10.1826 i Kinn.
ii. Helle Cathrine Einarsdtr. Sunde, født 29.03.1829 i Kinn.
iii. Judithe Massia Einarsdtr. Sunde, født 12.03.1832 i Kinn.
iv. Anne Einarsdtr. Sunde, født 01.04.1834 i Kinn.
v. Maren Cathrine Einarsdtr. Sunde, født 18.06.1835 i Kinn, gift med Ole Ananias Rasmusson
Titland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
6 0
Hushold nr. 39
Elen Gurine Eliasdtr. Flora, født 19.01.1844 i Kinn, døpt 25.02.1844 Kinn, gift med Knut Magneson
Eikangerli, født 1836 i Hosanger, Hordaland gift 14.06.1863 i Kinn, døpt 26.12.1836 Hosanger,
Hordaland.
Barn:
1. Knut Knutson Flora, født 1864 i Kinn, døpt 14.08.1864 Kinn.
For Elen Gurine Eliasdtr. Flora sin familie se under andre i hushold 14.
Foreldrene til Knut Magneson Eikangerli var:
2. Magne Magneson Eikangerli, født 1813 i Lindås, Hordaland. Han var sønnen til Magne Knutson
Eikangerli. Han giftet seg med Marie Nilsdtr. Hole 05.01.1836 i Hamre, Hordaland.
3. Marie Nilsdtr. Hole, født 1807 i Hosanger, Hordaland. Hun var datteren til Nils Johannesson
Tveiten og Brita Andersdtr. Haugstveit.
Andre i hushold nr. 39
Marianne Andersdtr. Matland, født 1850 i Askvoll, gift med Ole Andreas Haraldsøy. Yrke: Baker i
Odda. For Marianne Andersdtr. Matland sin familie se under hushold 8.
Hushold nr. 40
Ivar Andreas Madsson Kringla, født 1826 i Naustdal, død i Bergen. Yrke: Bødker, gift med Sara Helena
Andersdtr. Sollia, født 1827 i Førde, gift 16.11.1851 i Naustdal.
Barn:
1. Anders Olai Ivarson Kringla, født 18.04.1853, døpt 22.04.1853 i Naustdal.
2. Anders Mathias Ivarson Kringla, født 28.02.1864, døpt 08.05.1864 i Kinn.
3. Mathias Elias Ivarson Kringla, født 16.08.1865, døpt 15.10.1865 i Kinn.
Foreldrene til Ivar Andreas Madsson Kringla var:
2. Mads Andreas Ivarson Hornnes, født 1798 i Førde, død 1862 i Naustdal. Han giftet seg med
Gjertrud Annela Eliasdtr. Løtuft 1826 i Naustdal.
3. Gjertrud Annela Eliasdtr. Løtuft, født 1800 i Førde, død 1892 i Naustdal.
Foreldrene til Sara Helena Andersdtr. Sollia var:
2. Anders Østenson Øybost, født 1795 i Naustdal, død 1837 i Naustdal. Han giftet seg med Annela
Salomonsdtr. Sollia 1821 i Naustdal.
3. Annela Salomonsdtr. Sollia, født 1801 i Naustdal, død 1880 i Naustdal.
Hus 21 – Hushold nr. 41
Øllegård Amalie Paulsdtr. Amble Jæger, født 07.06.1797 i Bergen, død 21.06.1879 i Kinn, gift med
Peder Jensson Helmers, født 1779 i Kinn, gift 1822, død 24.10.1861 i Kinn, døpt 12.01.1779 Kinn.
Øllegård bodde som huseierske og enke sammen med sin datter Olave Lorentze Pedersdtr. Helmers som
senere ble gift med Fredrik Vilhelm Rasmusson Titland. Han bodde også i dette husholdet i 1865 som
handelsmann. Se hushold nr. 38.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 6 1
Barn:
1. Malene Sophia Hendricha Pedersdtr. Helmers, født 20.01.1823 i Kinn, døpt 02.02.1823 Kinn, gift
med Jens Eide Skorpen.
2. Jens Pederson Bloch Helmers, født 06.08.1825 i Kinn, død 13.08.1897 i Kinn, døpt 28.08.1825.
Kinn. Yrke: Havnefogd, losoldermann, gift med Synnøve Olsdtr. Walaker, født 24.10.1820 i Hafslo,
døpt 05.11.1820 Hafslo. Se hushold 57.
3. Margrete Elisabeth Pedersdtr. Helmers, født 16.10.1827 i Kinn, døpt 28.10.1827 Kinn.
4. Lovise Elisabeth Pedersdtr. Helmers, født 24.01.1829 i Kinn, døpt 08.02.1829 Kinn, gift med Michel
Rasmusson Titland, født 25.04.1821 i Manger, Hordaland, døpt 29.04.1821 Manger, Hordaland
Yrke: Plassmann. Se hushold nr. 59.
5. Paul Peter Lorentz Pederson Helmers, født 22.05.1836 i Kinn, død 08.05.1863 i Kinn, døpt
29.05.1836 Kinn, gift med Anna Arnesdtr. Håbakken, født 10.02.1827 i Lærdal, døpt 18.02.1827
Lærdal. Se hushold nr. 33.
6. Olave Lorentze Pedersdtr. Helmers, født 11.12.1839 i Kinn, døpt 16.02.1840 Kinn, gift med Fredrik
Vilhelm Rasmusson Titland, født 1837 i Manger, Hordaland, døpt 03.01.1837 Manger, Hordaland.
Se hushold nr. 38.
Peder Jensen Helmers f. 1779 i og Ølle­
gaard Amble Jæger f. 1797 på Voss, var
foreldre til Jens Helmers som eide «Nedre
Florøen» da byen ble grunnlagt i 1860.
Helmersgården
noen år ­etter
at byen ble
grunnlagt. Den
lå høyt og fritt
over Skudalsfjøra
der Samfunns­
huset står i dag.
Husene skal ha
vært fra tidlig
på 1600-talet
og brant ned i
1929. Huset
helt til venstre
er Tingstova,
som var en yngre
bygning.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
6 2
Foreldrene til Peder Jensson Helmers var:
2. Jens Janson Bloch Helmers, født 1743 i Kinn, død 1819 i Kinn. Han var sønnen til Jan Henrik
Anthoniusson Helmers og Anna Olsdtr. Batalden. Han giftet seg med Malene Pedersdtr. Osen
10.10.1776 i Kinn.
3. Malene Pedersdtr. Osen, født 1748 i Kinn, død 1827 i Kinn. Hun var datteren til Peder Jacobson
Osen og Malene Madsdtr. Laukeland.
Barna til Jens Helmers og Malene Osen var:
i. Johanne Malene Jensdtr. Helmers, født 1777 i Kinn.
ii. Helle Massi Jensdtr. Helmers, født 1779 i Kinn.
iii. Peder Jensson Helmers, født 1779 i Kinn, død 24.10.1861 i Kinn, gift med Øllegård Amalie
Paulsdtr. Amble Jæger 1822.
iv. Olava Lorentze Jensdtr. Helmers, født 1780 i Kinn.
v. Jan Henrik Jensson Helmers, født 1782 i Kinn, død 1855 i Stavang, gift med Berthe Christine
Larsdtr. Høydal 22.07.1810 i Kinn. født 1786 i Høydal, død 1870 i Stavang.
vi. Anne Pernille Jensdtr. Helmers, født 1786 i Kinn.
vii. Henrikke Jensdtr. Helmers, født 1786 i Kinn.
Foreldrene til Øllegård Amalie Paulsdtr. Amble Jæger var:
2. Paul Nicolaysson Moltzau Jæger, født 29.11.1756 i Bergen, død 1833 på Voss, Hordaland. Han var
sønnen til Nicolay Ahasverusson Castberg Jæger og Øllegård Pedersdtr. Klingenberg. Han giftet seg
med Elsebe Hansdtr. Greve Ravn 15.10.1786 i Bergen.
3. Elsebe Hansdtr. Greve Ravn, født 12.03.1760 i Bergen, død 07.12.1813 på Voss, Hordaland. Hun
var datteren til Hans Olson Ravn og Anna Mortensdtr. Buchoff.
Barna til Paul Jæger og Elsebe Ravn var:
i. Nicolay Paulson Castberg Jæger, født 1786, død 05.10.1791.
ii. Anna Elisabeth Paulsdtr. Jæger, født 13.06.1788 gift med Knut Nilsson, født i Bolstadøyri,
Hordaland.
iii. Nils Paulson Knag Jæger, født 24.10.1790, død 06.09.1825 gift med Karen Marie Olsdtr.
iv. Tycho Christopher Paulson Jæger, født 28.12.1792, død 06.12.1879 gift med Øllegård
Ahasverusdtr. Jæger, født 06.04.1787 i Bergen, død 03.06.1875.
v. Nicolay Paulson Castberg Jæger, født 26.03.1795, død 1860 i Bergen gift med Gunved Larsdtr.,
født 1797.
vi. Øllegård Amalie Paulsdtr. Amble Jæger, født 07.06.1797 i Bergen, død 21.06.1879 i Kinn, gift
med Peder Jensson Helmers 1822.
vii. Judith Paulsdtr. Jæger, født 1802, død 1833.
Andre i hushold 41
Andreas Johannesson Tonheim, født 28.09.1842 i Kinn, døpt 29.09.1842 Kinn. Yrke: Tjenestedreng
i 1865.
Foreldrene til Andreas Johannesson Tonheim var:
2. Johannes Salomonson Byrkjeflot, født 1797 i Naustdal, død 1872 i Kinn. Han var sønnen til
Salomon Olson Åmotslia og Gjertrud Borgersdtr. Byrkjeflot. Han giftet seg med Nille Massi
Berntsdtr. Kvamme 05.07.1829 i Naustdal.
3. Nille Massi Berntsdtr. Kvamme, født 1800 i Naustdal. Hun var datteren til Bernt Bertelson Øyra
og Sissel Markvardsdtr. Solheim.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 6 3
Barna til Johannes Byrkjeflot og Nille Kvamme var:
i. Birthe Madsie Johannesdtr. Tonheim, født 1831 i Kinn.
ii. Susanne Beate Johannesdtr. Tonheim, født 21.11.1833 i Kinn, død 20.02.1923 i Kinn, gift med
Bernt Johannes Halvorson Tonheim 13.05.1856 i Kinn, født 1817 i Kinn, død 17.08.1902 i
Kinn.
iii. Salomon Johannes Johannesson Tonheim, født 11.10.1836 i Kinn.
iv. Berthe Sophie Johannesdtr. Tonheim, født 04.11.1839 i Kinn.
v. Andreas Johannesson Tonheim, født 28.09.1842 i Kinn.
Anne Johanne Madsdtr. Eikefjord, født 22.11.1844 i Kinn, døpt 27.12.1844 Kinn. Yrke: Tjenestepike
i 1865.
Foreldrene til Anne Johanne Madsdtr. Eikefjord var:
2. Mads Henrik Olson Eikefjord, født 1792 i Kinn, død 21.02.1859 i Kinn. Han var sønnen til Ola
Monsson Naustdal og Helle Sophie Pedersdtr. Osen. Han giftet seg med Birthe Malena Mortensdtr.
Løkkebø.
3. Birthe Malena Mortensdtr. Løkkebø, født 07.06.1807 i Kinn, død 24.09.1857 i Kinn. Hun var
datteren til Morten Simonson Agledal og Inger Marta Berentsdtr.
Barna til Mads Eikefjord og Birthe Løkkebø var:
i. Elen Marie Madsdtr. Eikefjord, født 09.01.1842 i Kinn.
ii. Anne Johanne Madsdtr. Eikefjord, født 22.11.1844 i Kinn.
iii. Ole Mads Henrik Madsson Eikefjord, født 22.02.1847 i Kinn, død 29.09.1939 i Kinn.
iv. Nille Marie Madsdtr. Eikefjord, født 28.05.1850 i Kinn.
Hus 22 – Hushold nr. 42
Johan Christian Nielsson Stephansen, født 01.11.1813 i Tjølling, Vestfold, død 18.05.1875 i Skien,
Telemark. Yrke: Sogneprest til Kinn 22.06.1863-06.06.1874, gift med Karen Thomine Abel Kirstine
Eriksdtr. Lunøe, født 08.02.1810 i Arendal, Aust-Agder, gift 08.03.1842 i Arendal, Aust-Agder, død
14.06.1885 i Skien, Telemark.
Barn:
1. Kirstine Johansdtr. Stephansen, født 27.12.1843 i Hidra, Vest-Agder, død 16.02.1844 i Hidra, Vest-
Agder, døpt 16.01.1844 Hidra, Vest-Agder.
2. Marie Johansdtr. Stephansen, født 1846 i Nes, Vest-Agder, døpt 07.09.1846 Nes, Vest-Agder.
3. Niels Johanson Seiersløv Stephansen, født 03.12.1848 i Nes, Vest-Agder, døpt 22.12.1848 Nes,
Vest-Agder. Yrke: Bankkasserer i Florø, gift med Sophie Helene Johansdtr. Ziesler, født 24.10.1851 i
Bergen.
4. Jacobine Louise Johansdtr. Stephansen, født 1850 i Nes, Vest-Agder, døpt 24.01.1850 Nes, Vest-
Agder Yrke: Telegrafistinne.
5. Erika Johansdtr. Stephansen, født 1851 i Nes, Vest-Agder, døpt 02.10.1851 Nes, Vest-Agder.
Foreldrene til Johan Christian Nielsson Stephansen var:
2. Niels Lauritzson Sejersløv Stephansen, født 27.12.1775 i København, Danmark, død 16.11.1833
i Tjølling, Vestfold. Han var sønnen til Lauritz Nyland Stephansen. Han giftet seg med Kirsten
Christiansdtr. Wright Bøckmann 11.12.1800 i Larvik, Vestfold.
3. Kirsten Christiansdtr. Wright Bøckmann, født 1776 i Larvik, Vestfold, død 11.12.1853 i Vestfold.
Hun var datteren til Christian Johanson Schurmann Bøckmann og Else Petersdtr. Hesselberg.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
6 4
Barna til Niels Stephansen og Kirsten Bøckmann var:
i. Lauritz Christian Nielsson Stephansen, født 1801 i Tjølling, Vestfold, død 1863 gift med
Marianne Eliasdtr. Jørgensen, født 1802, død 1886.
ii. Else Cathrine Nielsdtr. Stephansen, født 1805 i Tjølling, Vestfold, død 1880 gift med Magnus
Hesselberg, født 1806, død 1877.
iii. Johan Christian Nielsson Stephansen, født 01.11.1813 i Tjølling, Vestfold, død 18.05.1875 i
Skien, Telemark, gift med Karen Thomine Abel Kirstine Eriksdtr. Lunøe 08.03.1842 i Arendal,
Aust-Agder.
iv. Nicolai Nielsson Stephansen, født 1814 i Tjølling, Vestfold, død 1881.
Foreldrene til Karen Thomine Abel Kirstine Eriksdtr. Lunøe var:
2. Erik Nielsson Lunøe, født 1758, død 1843 i Arendal, Aust-Agder. Han giftet seg med Svenne Maria
Johansdtr. Bøgh 11.02.1800 i Arendal, Aust-Agder.
3. Svenne Maria Johansdtr. Bøgh, født 1766 i Arendal, Aust-Agder. Hun var datteren til Johan
Jørgenson Levin Bøgh og Karen Simonsdtr. Lind.
Andre i hushold nr. 42
Petronelle Susanne Fredriksdtr. Leegaard, født 1842 i Bygland, Aust-Agder. Yrke: Lærerinne i 1865,
gift med Ivar Hesselberg, født 1840 i Tjølling, Vestfold. Yrke: Advokat.
Barn:
1. Else Ivarsdtr. Hesselberg, født 1868 i Tjølling, Vestfold
2. Magdalene Ivarsdtr. Hesselberg, født 1869 i Tjølling, Vestfold
Prestegården på «Øvre Florøen» i 1860-åra. Vi ser sogneprest Johan C. Stephansen og trolig noen i hans familie.
Dette huset vart rive kring 1900, og dagens prestegårdsbygning ligger lenger mot sør.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 6 5
3. Hanna Ivarsdtr. Hesselberg, født 1871 i Tjølling, Vestfold
4. Jacob Ivarson Aall Hesselberg, født 1879 i Tjølling, Vestfold
Foreldrene til Petronelle Susanne Fredriksdtr. Leegaard var:
2. Fredrik Christian Michaelson Leegaard, født 25.09.1815 i Land, Oppland, død 1888. Han var
sønnen til Michael Nicolai Jensson Leegaard og Petronelle Margrethe Fredriksdtr. Juel. Han giftet seg
med Hanna Didriche Christophersdtr. Blom 22.11.1848.
3. Hanna Didriche Christophersdtr. Blom, født 22.03.1827 i Skien, Telemark. Hun var datteren til
Christopher Hansson Blom og Marie Elisabeth Dideriksdtr. von Cappelen.
Barna til Fredrik Leegaard og Hanna Blom var:
i. Petronelle Susanne Fredriksdtr. Leegaard, født 1842 i Bygland, Aust-Agder gift med Ivar
Hesselberg.
ii. Thomas Fredrikson Leegaard, født ca. 1843 i Bygland, Aust-Agder.
iii. Marie Fredriksdtr. Leegaard, født ca. 1849 i Skien, Telemark.
iv. Christopher Fredrikson Leegaard, født ca. 1851 i Skien, Telemark.
v. Elise Fredriksdtr. Leegaard, født ca. 1855 i Larvik, Vestfold.
vi. Louise Fredriksdtr. Leegaard, født ca. 1857 i Larvik, Vestfold.
vii. Michael Fredrikson Leegaard, født ca. 1859 i Larvik, Vestfold.
viii. Hanna Fredriksdtr. Leegaard, født ca. 1860 i Larvik, Vestfold.
Berte Berentine Sivertsdtr., født 20.12.1836 i Bergen, døpt 17.01.1837 Bergen. Yrke: Tjenestepike i
1865. Hun var kusinen til Larsine Petrine Larsdtr. Larsen under hushold 18.
Foreldrene til Berte Berentine Sivertsdtr. var:
2. Sivert Olai Amundson, født 30.12.1804 i Bergen. Han var sønnen til Amund Sjurson og Maren
Monsdtr. Han giftet seg med Berte Bornie Hansdtr. 17.09.1826 i Bergen.
3. Berte Bornie Hansdtr., født 1793 i Bergen.
Barna til Sivert Amundson og Berte Hansdtr. var:
i. Karen Marie Sivertsdtr., født 16.03.1827 i Bergen.
ii. Marie Sivertsdtr., født 19.02.1831 i Bergen.
iii. Anne Severine Christine Sivertsdtr., født 29.03.1833 i Bergen.
iv. Berte Berentine Sivertsdtr., født 20.12.1836 i Bergen.
Berte Hansdtr., født ca. 1840 i Jølster. Yrke: Tjenestepike i 1865. Jeg har ikke funnet henne i kirkebø-
kene for Jølster.
Lovise Juditte Henriksdtr. Naustdal, født 29.08.1828 i Naustdal, døpt 20.09.1828 Naustdal. Yrke:
Tjenestepike i 1865, gift med Moses Elias Person Løtuft, født i Naustdal, gift 14.04.1869 i Naustdal,
død 1912 i Naustdal.
Foreldrene til Lovise Juditte Henriksdtr. Naustdal var:
2. Henrik Olson Naustdal, født 1790 i Naustdal, død 1852 i Naustdal. Han var sønnen til Ola
Nilsson Fauske og Lussi Halvorsdtr. Wefring. Han giftet seg med Ales Sørensdtr. Vie 20.05.1820 i
Naustdal.
3. Ales Sørensdtr. Vie, født 1798 i Førde, død 1866 i Naustdal. Hun var datteren til Søren Larsson
Bruflot og Synnøve Helgesdtr. Vie.
Barna til Henrik Naustdal og Ales Vie var:
i. Ole Søren Henrikson Naustdal, født 27.02.1820 i Naustdal, død 1820 i Naustdal.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
6 6
ii. Helle Kristiane Henriksdtr. Naustdal, født 04.03.1821 i Naustdal, gift med Johannes Arne
Sørenson Slettehaug 1842 i Naustdal, død 1843 i Naustdal.
iii. Andriane Sofia Henriksdtr. Naustdal, født 16.02.1823 i Naustdal, gift med Bertel Olson Fitje
1844 i Naustdal, født i Naustdal, død 1918 i Naustdal.
iv. Ola Henrikson Naustdal, født 1825 i Naustdal, død 1907 i Nord-Eiter, Trøndelag, gift med
Johanne Kristine Eliasdtr. Hustad født i Gildeskål, Nordland.
v. Anna Maria Henriksdtr. Naustdal, født 04.09.1826 i Naustdal, død 1915 i Naustdal, gift med
Ola Kristian Mallesvik 1852 i Naustdal, født 1814 i Naustdal, død 1894 i Naustdal.
vi. Lovise Juditte Henriksdtr. Naustdal, født 29.08.1828 i Naustdal, gift med Moses Elias Person
Løtuft 14.04.1869 i Naustdal.
vii. Ludvig Johannes Henrikson Naustdal, født 26.03.1830 i Naustdal, gift med Vilhelmine Falck.
viii. Ane Sofia Henriksdtr. Naustdal, født 24.07.1832 i Naustdal, gift med Henrik Jakob Johannesson
Byrkjeflot 1856 i Naustdal, død 1905 i Naustdal.
ix. Henrikke Antonette Henriksdtr. Naustdal, født 28.06.1834 i Naustdal, gift med Steffen Johannes
Steffenson Jonstad 1867 i Naustdal, død 1900 i Naustdal.
Anne Johanne Alexandersdtr. Eikevoll, født 02.06.1839 i Kinn, døpt 09.06.1839 Naustdal. Yrke:
Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Anne Johanne Alexandersdtr. Eikevoll var:
2. Alexander Andersson Eikevoll, født 1804 i Kinn. Han var sønnen til Anders Larsson Eikevoll og
Berte Olsdtr. Han giftet seg med Berte Marie Olsdtr. Eimhjellen 02.07.1830 i Gloppen.
3. Berte Marie Olsdtr. Eimhjellen, født 1810 i Gloppen. Hun var datteren til Ole Iverson Eimhjellen
og Lise Iversdtr.
Barna til Alexander Eikevoll og Berte Eimhjellen var:
i. Anne Johanne Alexandersdtr. Eikevoll, født 17.12.1837 i Kinn.
ii. Anne Johanne Alexandersdtr. Eikevoll, født 02.06.1839 i Kinn.
iii. Rise Lene Sophie Alexandersdtr. Eikevoll, født 09.01.1842 i Kinn.
iv. Anne Johanne Cathrine Alexandersdtr. Eikevoll, født 28.04.1844 i Kinn.
v. Oliane Marie Alexandersdtr. Eikevoll, født 30.09.1846 i Kinn.
Johannes Olson, født ca. 1839 i Jølster. Yrke: Tjenestedreng i 1865. Jeg har ikke funnet ut hvor han kom
fra. Han er oppgitt, født i Jølster i folketellingen av 1865.
Hus 23 – Hushold nr. 43
Kolbein Nilsson Kvinnesland, født 1823 i Tysvær, Rogaland. Yrke: Daglønner, gift med Anne Malene
Halvorsdtr. Rossedal, født 1814 i Time, Rogaland gift 1849 i Tysvær, Rogaland, døpt 22.05.1814 Time,
Rogaland. Han ble kalt Kolbein Nilsson Tuen i Florø.
Barn:
1. Hans Nicolai Kolbeinson Kvinnesland, født 29.03.1850 i Tysvær, Rogaland.
Foreldrene til Kolbein Nilsson Kvinnesland var:
2. Nils Kolbeinsen Kvinnesland, født 1792 i Tysvær, Rogaland, død 1867 i Tysvær, Rogaland. Han
giftet seg med Gunhild Olsdtr. Tysværskogen.
3. Gunhild Olsdtr. Tysværskogen, født 1795 i Tysvær, Rogaland, død 1886 i Tysvær, Rogaland.
Barna til Nils Kvinnesland og Gunhild Tysværskogen var:

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 6 7
i. Inger Nilsdtr. Kvinnesland, født 06.09.1816 i Tysvær, Rogaland.
ii. Ole Nilsson Kvinnesland, født 12.09.1819 i Tysvær, Rogaland.
iii. Kolbein Nilsson Kvinnesland, født 22.11.1822 i Tysvær, Rogaland gift med Anne Malene
Halvorsdtr. Rossedal 1849 i Tysvær, Rogaland.
iv. Lisbeth Nilsdtr. Kvinnesland, født 29.03.1825 i Tysvær, Rogaland, død 27.02.1829 i Tysvær,
Rogaland.
v. Helga Nilsdtr. Kvinnesland, født 10.12.1827 i Tysvær, Rogaland.
vi. Elisabeth Nilsdtr. Kvinnesland, født 23.01.1831 i Tysvær, Rogaland gift med Ole Andersson Enge
17.03.1851 født 20.04.1821 i Etne, Hordaland.
vii. Christine Nilsdtr. Kvinnesland, født 16.09.1833 i Tysvær, Rogaland, død 1834 i Tysvær,
Rogaland.
viii. Nils Andreas Nilsson Kvinnesland, født 29.04.1836 i Tysvær, Rogaland.
Foreldrene til Anne Malene Halvorsdtr. Rossedal var:
2. Halvard Halvardson Fotland, født 1780 i Stavanger, Rogaland, død 24.07.1851 i Stavanger,
Rogaland. Han giftet seg med Malli Rasmusdtr. Rossaland.
3. Malli Rasmusdtr. Rossaland, født 1783 i Klepp, Rogaland.
Barna til Halvard Fotland og Malli Rossaland var:
i. Halvard Halvorson Rossedal, født 1806 i Time, Rogaland.
ii. Rasmus Halvorson Rossedal, født 1809 i Time, Rogaland.
iii. Anne Malene Halvorsdtr. Rossedal, født 1812 i Time, Rogaland, død 1812 i Time, Rogaland.
iv. Anne Malene Halvorsdtr. Rossedal, født 1814 i Time, Rogaland gift med Kolbein Nilsson
Kvinnesland 1849 i Tysvær, Rogaland.
v. Rasmus Halvorson Rossedal, født 27.09.1816 i Time, Rogaland.
vi. Kristian Halvorson Rossedal, født 1820 i Time, Rogaland.
vii. Hans Halvorson Rossedal, født 1823 i Time, Rogaland.
viii. Johannes Halvorson Rossedal, født 1825 i Time, Rogaland.
ix. Johannes Halvorson Rossedal, født 02.02.1828 i Time, Rogaland.
Anders Sivert Mathias Andersson Endestad, født 1860 i Kinn, døpt 22.04.1860 Kinn. Yrke: Fosterbarn
i 1865. (usikker, men sannsynlig)
Foreldrene til Anders Sivert Mathias Andersson Endestad var:
2. Anders Andersson Endestad, født 1813 i Kinn. Han var sønnen til Anders Andersson Endestad og
Synnøve Andersdtr. Solheim. Han giftet seg med Andrea Larsdtr. Nyttingnes 01.08.1858 i Kinn.
3. Andrea Larsdtr. Nyttingnes, født 08.01.1826 i Kinn. Hun var datteren til Lars Olson Pusavik og
Olina Johanne Olsdtr. Se også hushold 64.
Barna til Anders Endestad og Andrea Nyttingnes var:
i. Anders Sivert Mathias Andersson Endestad, født 1860 i Kinn.
ii. Andreas Andersson Endestad, født 1863 i Kinn.
Hushold nr. 44
Amund Torsteinson Dengerud, født 06.11.1823 på Ål, Buskerud, død 1903 i Bergen, døpt 30.11.1823
på Ål, Buskerud. Yrke: Gråsteinsmurer, gift med Martha Gjertine Bjørnsdtr. Berg, født 1843 i Finnås,
Hordaland, døpt 15.10.1843 Finnås, Hordaland.
Barn:
1. Herman Theodor Amundson Dengerud, født ca. 1865 i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
6 8
2. Anna Marie Amundson Dengerud, født ca. 1867 i Kinn.
3. Martha Kristine Amundson Dengerud, født ca. 1869 i Kinn.
4. Gustav Bernhard Amundson Dengerud, født ca. 1871 i Kinn.
5. Anna Marie Amundson Dengerud, født ca. 1876 i Bergen
6. Markus Anstrup Amundson Dengerud, født ca. 1882 i Bergen
Foreldrene til Amund Torsteinson Dengerud var:
2. Torstein Torkjellson Svarteberg, født 1788 på Ål, Buskerud, død 1863 på Ål, Buskerud. Han giftet
seg med Anna Amundsdtr. Birgitplassen 07.11.1820 på Ål, Buskerud.
3. Anna Amundsdtr. Birgitplassen, født 14.04.1799 på Ål, Buskerud, død 1891 på Ål, Buskerud. Hun
var datteren til Amund Jonson Hefte og Åse Monsdtr. søre Grøvo.
Barna til Torstein Svarteberg og Anna Birgitplassen var:
i. Guri Torsteinsdtr. Dengerud, født 1819 på Ål, Buskerud.
ii Torkjel Torsteinson Dengerud, født 28.02.1821 på Ål, Buskerud gift med Birgit Olsdtr. Helling
1848 på Ål, Buskerud.
iii. Amund Torsteinson Dengerud, født 06.11.1823 på Ål, Buskerud, død 1903 i Bergen gift med
Martha Gjertine Bjørnsdtr. Berg. Se hushold nr. 26.
iv. Birgit Torsteinsdtr. Dengerud, født 16.10.1826 på Ål, Buskerud, død 1914 i Eagle Lake, Dovre
township, Kandiyohi, Minnesota, USA gift med Syver Olson Sole 1855, født 1827 i Rogaland,
død 1891 i Eagle Lake, Dovre township, Kandiyohi, Minnesota, USA.
v. Guri Torsteinsdtr. Dengerud, født 22.04.1829 på Ål, Buskerud, død 1864 gift med Engebret
Sevatson Vangen 1859 i Åkra, Rogaland, født på Ål, Buskerud.
vi. Torstein Torsteinson Dengerud, født 15.09.1831 på Ål, Buskerud, død 1863 gift med Birgit
Holgesdtr. Gjerdnesslåtta 1856 på Ål, Buskerud, født på Ål, Buskerud.
vii. Ola Torsteinson Dengerud, født 30.11.1834 på Ål, Buskerud, død 1928 på Ål, Buskerud gift med
Ragnhild Olsdtr. Hallen 1859 i Gol, Buskerud, født 1832 i Gol, Buskerud, død på Ål, Buskerud.
viii. Ola Torsteinson Dengerud, født 04.09.1838 på Ål, Buskerud, død 1926 i Wilmar, Minnesota,
USA gift med Kari Knutsdtr. Fetagarden Strand 1867 i USA, født på Ål, Buskerud, død i Wilmar,
Minnesota, USA.
ix. Asle Torsteinson Dengerud, født 26.07.1843 på Ål, Buskerud, død 1923 i Wilmar, Minnesota,
USA gift med Birgit Olsdtr. Smedhaugen 1869, født 1844 på Ål, Buskerud, død 1943 i Wilmar,
Minnesota, USA.
Hus 24 – Hushold nr. 45
Ole Johannes Elias Mortenson Kvalvik, født 23.03.1822 i Kinn, døpt 25.03.1822. Kinn. Yrke:
Glassmaker, gift med Brita Samsonsdtr. Prestegård, født 11.04.1827 i Strandebarm, Hordaland gift
10.06.1849 i Strandebarm, Hordaland, døpt 13.04.1827 Strandebarm, Hordaland.
Barn:
1. Brita Andrea Olsdtr. Kvalvik, født ca. 1848 i Strandebarm, Hordaland.
2. Martin Samson Olai Olson Kvalvik, født 1855, døpt. 05.04.1855 i Kinn.
3. Engel Olsdtr. Kvalvik, født 15.05.1857, døpt 02.07.1857 i Kinn.
4. Alette Jacobine Cornelia Olsdtr. Kvalvik, født 13.05.1864, døpt 12.06.1864 i Kinn.
Foreldrene til Ole Johannes Elias Mortenson Kvalvik var:
2. Morten Andreas Ingvaldson Tonheim, født 1791 i Kinn. Han var sønnen til Ingvald Johanson
Tonheim og Johanne Mortensdtr. Kvalvik. Han giftet seg med Alette Madsdtr. Kvalvik 28.06.1818
i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 6 9
3. Alette Madsdtr. Kvalvik, født 1791 i Kinn. Hun var datteren til Mads Johanson Kvalvik og Dorthe
Catharina Olsdtr. Tonheim.
Barna til Morten Tonheim og Alette Kvalvik var:
i. Ingvald Olai Mortenson Kvalvik, født 1818 i Kinn.
ii. Peder Elias Mortenson Kvalvik, født 1820 i Kinn.
iii. Ole Johannes Elias Mortenson Kvalvik, født 23.03.1822 i Kinn, gift med Brita Samsonsdtr.
Prestegård 10.06.1849 i Strandebarm, Hordaland.
iv. Torstein Mortenson Kvalvik, født 03.05.1824 i Kinn.
v. Anders Mortenson Kvalvik, født 09.03.1826 i Kinn.
Foreldrene til Brita Samsonsdtr. Prestegård var:
2. Samson Toreson Prestegård, født 1779 i Strandebarm, Hordaland. Han var sønnen til Tore Jonson
Underhaug og Elsebe Johannsesdtr. Han giftet seg med Brita Abelsdtr. Underhaug.
3. Brita Abelsdtr. Underhaug, født 1785 i Jondal, Hordaland. Hun var datteren til Abel Abelson
Furhovde og Sigrid Thomasdtr. Underhaug.
Barna til Samson Prestegård og Brita Underhaug var:
i. Elsebe Samsonsdtr. Prestegård, født 12.10.1817 i Strandebarm, Hordaland.
ii. Johannes Samsonson Prestegård, født 07.11.1819 i Strandebarm, Hordaland.
iii. Tore Samsonson Prestegård, født 26.11.1821 i Strandebarm, Hordaland.
iv. Siri Samsonsdtr. Prestegård, født 11.07.1824 i Strandebarm, Hordaland.
v. Brita Samsonsdtr. Prestegård, født 11.04.1827 i Strandebarm, Hordaland gift med Ole Johannes
Elias Mortenson Kvalvik 10.06.1849 i Strandebarm, Hordaland.
Hushold nr. 46
Peder Tolleivson Tune, født 26.12.1833 i Lavik, døpt 19.01.1834 Lavik, gift med Lovise Oline
Andersdtr. Refsdal, født 06.07.1831 i Førde, gift 08.05.1859 i Førde, døpt 10.07.1831 Førde. Han var
sjømann.
Barn:
1. Anne Madsie Serine Pedersdtr. Tune, født 27.11.1856 i Kinn, døpt 26.12.1856 Kinn.
2. Hanna Thomassine Pedersdtr. Tune, født 30.05.1859 i Kinn, døpt 03.07.1859 Kinn.
3. Lydia Malene Pedersdtr. Tune, født 1865 i Kinn, døpt 04.06.1865 Kinn.
Foreldrene til Peder Tolleivson Tune var:
2. Tolleiv Ellingson Fitje, født 23.02.1809 i Vik. Han var sønnen til Elling. Han giftet seg med Sigrid
Pedersdtr. Hanekam 17.11.1833 i Lavik.
3. Sigrid Pedersdtr. Hanekam, født 1810 i Vik. Hun var datteren til Peder Hansson Nissestad og
Ragnhild Halvorsdtr. Hanekam.
Barna til Tolleiv Fitje og Sigrid Hanekam var:
i. Peder Tolleivson Tune, født 26.12.1833 i Lavik, gift med Lovise Oline Andersdtr. Refsdal
08.05.1859 i Førde.
ii. Engebret Tolleivson Tune, født 27.11.1835 i Lavik.
iii. Halvor Tolleivson Tune, født 09.07.1838 i Lavik.
iv. Lucie Tolleivsdtr. Tune, født 25.02.1841 i Lavik.
v. Elling Tolleivson Tune, født 19.07.1843 i Lavik.
vi. Ragnhild Tolleivsdtr. Tune, født 02.11.1845 i Lavik.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
7 0
Foreldrene til Lovise Oline Andersdtr. Refsdal var:
2. Anders Mortenson Refsdal, født 1791 i Førde. Han var sønnen til Morten Rognaldson Farsund og
Gjøe Haldorsdtr. Sunde. Han giftet seg med Massi Andersdtr. Vie 1815 i Førde.
3. Massi Andersdtr. Vie, født 1789 i Førde, død 1848 i Førde.
Barna til Anders Refsdal og Massi Vie var:
i. Malene Andersdtr. Refsdal, født 1815 i Førde.
ii. Rasmus Johannes Andersson Refsdal, født 1819 i Førde, gift med Anna Massi Sørensdtr. Hestvik
1846 i Førde.
iii. Anders Andersson Refsdal, født 1820 i Førde, død 1852 i Førde.
iv. Ole Andersson Refsdal, født 10.07.1822 i Førde.
v. Rakel Andersdtr. Refsdal, født 1824 i Førde, død 1824 i Førde.
vi. Rasmus Andersson Refsdal, født 1825 i Førde, død 1845 i Førde.
vii. Anna Andersdtr. Refsdal, født 06.08.1828 i Førde.
viii. Lovise Oline Andersdtr. Refsdal, født 06.07.1831 i Førde, gift med Peder Tolleivson Tune
08.05.1859 i Førde.
Hus 25 – Hushold nr. 47
Kaspar Kristoffer Henrikson Nitter, født 24.07.1835 i Kinn. Yrke: Husmann, notbinder, løsarbeider,
gift med Andrea Olava Mathiasdtr. Tonheim, født 07.03.1823 i Kinn, gift 26.06.1859 i Kinn, døpt
27.03.1823 Kinn.
Barn:
1. Ellen Berentine Kasparsdtr. Kaspersen, født 08.03.1860 i Kinn gift med Nikolai T. Nilsen. Yrke:
Løsarbeider.
2. Henrikke Martine Kasparsdtr. Kaspersen, født 08.11.1861 i Kinn, død 01.03.1879 i Bergen.
3. Peder Olai Kasparson Kaspersen, født 22.02.1863 i Kinn.
Foreldrene til Kaspar Kristoffer Henrikson Nitter var:
2. Henrik Trude Samuelson Nitter, født 1807 i Kinn, død etter 1875 i Kinn. Han var sønnen til
Samuel Henrikson Bugge Nitter og Dorothea Elisabeth Johanson Warnecke. Han giftet seg med
Berthe Østensdtr. Reksten 19.04.1829 i Kinn.
3. Berthe Østensdtr. Reksten, født 19.10.1798 i Kinn, død 13.03.1866 i Kinn.
Barna til Henrik Nitter og Berthe Reksten var:
i. Hans Elias Henrikson Nitter, født 12.06.1829 i Kinn, død 1829 i Kinn.
ii. Øllegård Henriksdtr. Nitter, født 02.09.1830 i Kinn, død 02.10.1915 i Bergen gift med Vilhelm
Danielson Eide 03.08.1857 i Kinn, født 09.06.1826 i Fjelberg, Hordaland, død 30.05.1882 i
Kinn.
iii. NN Henriksdtr. Nitter, født 1831 i Kinn.
iv. NN Henriksdtr. Nitter, født 1833 i Kinn.
v. NN Henriksdtr. Nitter, født 1834 i Kinn.
vi. Kaspar Kristoffer Henrikson Nitter, født 24.07.1835 i Kinn, gift med Andrea Olava Mathiasdtr.
Tonheim 26.06.1859 i Kinn.
vii. Sakarias Andreas Henrikson Nitter, født 1838 i Kinn, død 1839 i Kinn.
viii. Anne Dorthea Henriksdtr. Nitter, født 05.08.1839 i Kinn, død 19.09.1919 i Kinn, gift med (1)
Peder Osmundson født i Haugesund, Rogaland gift med (2) Karl Mathias Gunderson Seljeseth
02.10.1882 i Kinn, født 28.08.1850 i Kinn, død 04.01.1927 i Kinn.
ix. Sara Bolette Henriksdtr. Nitter, død 11.05.1841 i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 7 1
Foreldrene til Andrea Olava Mathiasdtr. Tonheim var:
2. Mathias Mathiasson Valvik, født 1793 i Kinn, død 1876 i Kinn. Han var sønnen til Mathias
Alexanderson Valvik og Oline Jensdtr. Han giftet seg med Elida Jensdtr. Bjørnseth 01.11.1822 i
Kinn.
3. Elida Jensdtr. Bjørnseth, født 1796 i Kinn, død 1848 i Kinn. Hun var datteren til Jens Olson
Bjørnseth og Johanne Jacobsdtr.
Barna til Mathias Valvik og Elida Bjørnseth var:
i. Andrea Olava Mathiasdtr. Tonheim, født 07.03.1823 i Kinn, gift med Kaspar Kristoffer
Henrikson Nitter 26.06.1859 i Kinn.
ii. Jacob Johannes Mathiasson Tonheim, født 23.02.1825 i Kinn.
iii. Marte Johanne Mathiasdtr. Tonheim, født 12.09.1826 i Kinn.
iv. Johannes Mathiasson Tonheim, født 11.06.1829 i Kinn.
v. Christian Johannes Mathiasson Tonheim, født 12.05.1831 i Kinn.
vi. Carsten Cornelius Mathiasson Tonheim, født 01.01.1834 i Kinn.
vii. Peder Johannes Mathiasson Tonheim, født 02.03.1838 i Kinn.
Hushold nr. 48
Malene Larsdtr. Ommedal, født 1806 i Gloppen, døpt 05.12.1806 Gloppen. Huseier i 1865, gift med
Hans Valdemarson, født 1806 gift 19.07.1861 i Kinn. Hun flyttet til Midtbø i Kinn med attest fra L.
Daae 13.11.1841 og er nok kommet derfra til Florø for å giftes med Hans Valdemarson som flyttet fra
Strandebarm til Bremanger i 1834. Jeg har ikke funnet ut noe mer om han.
Foreldrene til Malene Larsdtr. Ommedal var:
2. Lars Olson Ommedal, født ca. 1759 i Gloppen. Han giftet seg med Abeline Rasmusdtr..
3. Abeline Rasmusdtr., født ca. 1764 i Gloppen.
Barna til Lars Ommedal og Abeline Rasmusdtr. var:
i. Kari Larsdtr. Ommedal, født 1788 i Gloppen.
ii. Ole Larsson Ommedal, født 1790 i Gloppen.
iii. Anne Larsdtr. Ommedal, født 1792 i Gloppen.
iv. Østen Larsson Ommedal, født 1794 i Gloppen.
v. Rakel Larsdtr. Ommedal, født 1797 i Gloppen.
vi. Rasmus Larsson Ommedal, født 1799 i Gloppen.
vii. Josef Larsson Ommedal, født 1803 i Gloppen.
viii. Malene Larsdtr. Ommedal, født 1806 i Gloppen, gift med Hans Valdemarson 19.07.1861 i
Kinn.
Hushold nr. 49
Oline Hansdtr., født ca. 1826 i Bremanger. Yrke: Vasker og spinnerske i 1865 med datter:
1. Ane Berntsdtr. født ca. 1863 i Kinn. Jeg har ikke funnet ut noe mer om disse 2 personene.
Hus 26 – Hushold nr. 50
Ole Olson Eie, født 1807 i Vik, død 17.05.1886 i Kinn, døpt 13.10.1807 Vik, gift med Elisabeth
Olsdtr. Årdal, født 20.10.1827 i Jølster, gift 12.11.1865 i Kinn, døpt 21.10.1827 Jølster.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
7 2
Foreldrene til Ole Olson Eie var:
2. Ole Jonson Hopperstad, født 09.01.1756 i Vik. Han var sønnen til Jon Knutson Fliiseravn og Marta
Sjursdtr. Hopperstad. Han giftet seg med Kari Torsdtr. Lilleøren 02.03.1787 i Vikøy, Hordaland.
3. Kari Torsdtr. Lilleøren.
Barna til Ole Hopperstad og Kari Lilleøren var:
i. Hermund Olson Eie, født 1788 i Vik.
ii. Tor Olson Eie, født 1791 i Vik.
iii. Marta Olsdtr. Eie, født 1794 i Vik.
iv. Ellen Olsdtr. Eie, født 1801 i Vik.
v. Brita Olsdtr. Eie, født 1805 i Vik.
vi. Ole Olson Eie, født 1807 i Vik, død 17.05.1886 i Kinn, gift med Elisabeth Olsdtr. Årdal
12.11.1865 i Kinn.
Foreldrene til Elisabeth Olsdtr. Årdal var:
2. Ole Samuelson Årdal, født 1793 i Jølster, død 1857 i Jølster. Han giftet seg med Eli Zachariasdtr.
Årdal 25.06.1815 i Jølster.
3. Eli Zachariasdtr. Årdal, født 1792 i Jølster, død 1875 i Jølster.
Barna til Ole Årdal og Eli Årdal var:
i. Magnhild Olsdtr. Årdal, født 28.09.1815 i Jølster, gift med Nils Knutson Årdal.
ii. Samuel Olson Årdal, født 1818 i Jølster.
iii. Zacharias Olson Årdal, født 25.09.1820 i Jølster, gift med Malene Agate Olsdtr. Sandnes
25.10.1846, født 1813 i Jølster.
iv. Oline Olsdtr. Årdal, født 09.01.1823 i Jølster, gift med Bernt Ludvig Ellingson Flora 09.09.1866
i Kinn, født 26.02.1844 i Kinn.
v. Cathrine Pernille Olsdtr. Årdal, født 22.07.1825 i Jølster.
vi. Elisabeth Olsdtr. Årdal, født 20.10.1827 i Jølster, gift med Ole Olson Eie 12.11.1865 i Kinn.
vii. Synnøve Olsdtr. Årdal, født 21.04.1830 i Jølster.
viii. Peder Olson Årdal, født 07.02.1833 i Jølster.
ix. Ole Olson Årdal, født 26.11.1835 i Jølster.
Hus 27 – Hushold nr. 51
Christian Magnus Aadneson Storhaug, født 1834 i Stavanger, Rogaland, døpt 16.03.1834 Stavanger,
Rogaland. Yrke: Baker.
Foreldrene til Christian Magnus Aadneson Storhaug var:
2. Aadne Osmundson Storhaug, født ca. 1799 i Stavanger, Rogaland. Han var sønnen til Osmund
Aadneson og Malene Larsdtr. Han giftet seg med Severine Christine Olsdtr.
3. Severine Christine Olsdtr., født 1798 i Nes, Rogaland. Hun var datteren til Ole Knutson og
Cathrine Sørensdtr..
Barna til Aadne Storhaug og Severine Olsdtr. var:
i. Osmund Aadneson Storhaug, født 1828 i Stavanger, Rogaland gift med Juliane Isakine.
ii. Malene Aadnesdtr. Storhaug, født 1830 i Stavanger, Rogaland.
iii. Ole Severin Aadneson Storhaug, født ca. 1831 i Stavanger, Rogaland.
iv. Christian Magnus Aadneson Storhaug, født 1834 i Stavanger, Rogaland.
v. Adolf Aadneson Storhaug, født 1835 i Stavanger, Rogaland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 7 3
Andreas Martines Olson Sælevold, født 06.10.1844 i Bergen, døpt 27.10.1844 Bergen. Yrke:
Krambodgutt.
Foreldrene til Andreas Martines Olson Sælevold var:
2. Ole Olson Sælevold, født 1819. Han var sønnen til Ole Olson Sælevold. Han giftet seg med Anne
Monsdtr. 12.02.1843 i Bergen.
3. Anne Monsdtr., født 1813. Hun var datteren til Mons Nilsson.
Barna til Ole Sælevold og Anne Monsdtr. var:
i. Andreas Martines Olson Sælevold, født 06.10.1844 i Bergen.
ii. Alida Malene Olsdtr. Sælevold, født 04.06.1850 i Bergen.
iii. Berentine Marie Olsdtr. Sælevold, født 03.10.1847 i Bergen.
iv. Ingeborg Gjertine Olsdtr. Sælevold, født 10.01.1843 i Bergen.
Anne Juditte Jansdtr. Alværen, født 17.01.1849 i Kinn, døpt 18.03.1849 Kinn. Yrke: Tjenestepike i
1865.
Foreldrene til Anne Juditte Jansdtr. Alværen var:
2. Jon Henrik Bendikson Alværen, født 1811 i Kinn. Han var sønnen til Bendik Olson Strandenes og
Barbara Larsdtr. Strandenes. Han giftet seg med Anne Olsdtr.
3. Anne Olsdtr., født 1817 i Lærdal. Hun var datteren til Ole Tolleivson og Guro Olsdtr.
Barna til Jon Alværen og Anne Olsdtr. var:
i. Lydia Marie Jansdtr. Alværen, født 24.10.1843 i Kinn.
ii. Anne Juditte Jansdtr. Alværen, født 17.01.1849 i Kinn.
iii. Bolette Jansdtr. Alværen, født ca. 1851 i Kinn.
iv. Helene Jansdtr. Alværen, født ca. 1857 i Kinn.
v. Kristine Jansdtr. Alværen, født ca. 1859 i Kinn.
Hus 28 – Hushold nr. 52
Elling Henrik Olson Langø, født 1810 i Kinn, døpt 22.04.1810 Kinn. Yrke: Plassmann, gift med Anna
Olava Steffensdtr. Reksten, født 1808 i Kinn, døpt 05.06.1808 Kinn.
Barn:
1. Steffen Olai Ellingson Flora, født 04.08.1842 i Kinn, døpt 14.08.1842 Kinn.
2. Bernt Ludvig Ellingson Flora, født 26.02.1844 i Kinn, døpt 10.03.1844 Kinn, gift med Oline Olsdtr.
Årdal, født 09.01.1823 i Jølster, gift 09.09.1866 i Kinn, døpt 12.01.1823 Jølster.
3. Casper Olai Ellingson Flora, født 29.03.1847 i Kinn, døpt 05.04.1847 Kinn.
4. Maren Bolette Ellingsdtr. Flora, født ca. 1851 i Kinn.
Foreldrene til Elling Henrik Olson Langø var:
2. Ole Henrikson Kinn, født ca. 1788 i Kinn. Han giftet seg med Berte Ellingsdtr. Batalden.
3. Berte Ellingsdtr. Batalden, født ca. 1789 i Kinn.
Foreldrene til Anna Olava Steffensdtr. Reksten var:
2. Steffen Olson Dyrstad, født 1771 i Bremanger. Han var sønnen til Ole Knutson Dyrstad. Han giftet
seg med Birte Susanna Sakkariasdtr. Reksten.
3. Birte Susanna Sakkariasdtr. Reksten, født 1776 i Kinn. Hun var datteren til Sakkarias Absalonson
Reksten og Gjertrud Johansdtr. Hovden.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
7 4
Barna til Steffen Dyrstad og Birte Reksten var:
i. Bernt Steffenson Reksten, født 1797 i Kinn, død 1811 i Kinn.
ii. Ole Steffenson Reksten, født 1799 i Kinn.
iii. Kasper Andreas Steffenson Reksten, født 1803 i Kinn, gift med Anne Rasmusdtr. Flatjord 1855
i Kinn. født 1826 i Jølster, død 1930 i Chicago, Illinois, USA.
iv. Sakkarias Steffenson Reksten, født 1805 i Kinn, gift med Oline Markusdtr. Myklebust, født i
Bremanger.
v. Anna Olava Steffensdtr. Reksten, født 1808 i Kinn, gift med Elling Henrik Olson Langø.
vi. Bernt Steffenson Reksten, født 1813 i Kinn.
Hushold nr. 53
Andreas Mathias Madsson Bruland, født 01.08.1834 i Førde. Yrke: Daglønner, gift med Anne Sophie
Olsdtr. Helle, født 1836 i Naustdal, gift 18.06.1865 i Kinn.
Barn:
1. Mads Olai Andreasson Bruland, født 14.04.1864 i Førde, døpt 22.04.1864 Førde.
2. Anne Margrethe Andreasdtr. Bruland, født 26.05.1867 i Kinn.
Foreldrene til Andreas Mathias Madsson Bruland var:
2. Mads Johan Andersson Bruland, født 1809 i Førde, død 1852 i Førde. Han giftet seg med Anna
Margrethe Jansdtr. Bruland 1834 i Førde.
3. Anna Margrethe Jansdtr. Bruland, født 1809 i Førde, død 1883 i Førde.
Barna til Mads Bruland og Anna Bruland var:
i. Andreas Mathias Madsson Bruland, født 01.08.1834 i Førde, gift med Anne Sophie Olsdtr. Helle
18.06.1865 i Kinn.
ii. Trone Judith Madsdtr. Bruland, født 11.09.1836 i Førde, gift med Gunnar Larsson Naustdal
1864 i Førde. født i Naustdal.
iii. Jakob Martinus Madsson Bruland, født 24.12.1839 i Førde.
iv. Johanne Marta Madsdtr. Bruland, født 26.08.1842 i Førde.
v. Nils Madsson Bruland, født 1846 i Førde.
Foreldrene til Anne Sophie Olsdtr. Helle var:
2. Ole Henrik Olson Helle, født 1804 i Naustdal, død 1878 i Naustdal. Han var sønnen til Ole Larsson
Helle og Sofia Olsdtr. Veien. Han giftet seg med Janikke Andersdtr. Helmers 1826 i Naustdal.
3. Janikke Andersdtr. Helmers, født 1793 i Kinn, død 1869 i Naustdal. Hun var datteren til Anders
Janson Helmers og Dorthea Trudesdtr. Nitter.
Barna til Ole Helle og Janikke Helmers var:
i. Olina Olsdtr. Helle, født 1826 i Naustdal.
ii. Anna Malina Olsdtr. Helle, født 1829 i Naustdal.
iii. Marta Olsdtr. Helle, født 1831 i Naustdal.
iv. Anne Sophie Olsdtr. Helle, født 1836 i Naustdal, gift med (1) Daniel Rasmusson Naustdal gift
med (2) Andreas Mathias Madsson Bruland 18.06.1865 i Kinn.
Hus 29 – Hushold nr. 54
Elias Olson Sønnervåg, født 15.03.1824 i Kinn, døpt 28.03.1824 Kinn. Yrke: Plassmann, gift med
Anne Marie Pedersdtr. Tonheim, født 13.12.1825 i Kinn, gift 12.07.1857 i Kinn, døpt 22.01.1826
Kinn. For foreldrene til Anne Marie Pedersdtr. Tonheim se hushold nr. 1

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 7 5
Barn:
1. Anders Eliasson Sønnervåg, født 1857, døpt 01.11.1857 i Kinn.
2. Ole Eliasson Sønnervåg, født ca. 1859 i Kinn.
3. Peder Olai Eliasson Sønnervåg, født 07.05.1865, døpt 09.07.1865 i Kinn.
Foreldrene til Elias Olson Sønnervåg var:
2. Ole Martinus Knutson Breivik, født 1797 i Kinn. Han var sønnen til Knut Gunderson Breivik og
Sophie Olsdtr. Han giftet seg med Anna Gurine Eliasdtr. Sønnervåg 27.06.1824 i Kinn.
3. Anna Gurine Eliasdtr. Sønnervåg, født 1803 i Kinn. Hun var datteren til Elias Absalonson Ramsdal
og Sara Andersdtr. Nærøy.
Barna til Ole Breivik og Anna Sønnervåg var:
i. Elias Olson Sønnervåg, født 15.03.1824 i Kinn, gift med Anne Marie Pedersdtr. Tonheim
12.07.1857 i Kinn.
ii. Anne Malene Olsdtr. Sønnervåg, født 08.03.1825 i Kinn.
iii. Caroline Olsdtr. Sønnervåg, født 08.03.1825 i Kinn.
iv. Samson Olson Sønnervåg, født 15.11.1826 i Kinn.
v. Mari Olsdtr. Sønnervåg, født 08.11.1828 i Kinn.
vi. Søren Olson Sønnervåg, født 12.01.1830 i Kinn.
vii. Ole Olson Sønnervåg, født 29.03.1831 i Kinn.
viii. Ole Olson Sønnervåg, født 25.12.1832 i Kinn.
ix. Anders Olson Sønnervåg, født 21.03.1834 i Kinn.
Hus 30 – Hushold nr. 55
Knut Christopherson Blakstad, født 1808 i Froland, Aust-Agder, døpt 10.07.1808 Froland, Aust-
Agder. Yrke: Daglønner
Foreldrene til Knut Christopherson Blakstad var:
2. Christopher Knutson Blakstad, født 21.12.1777 i Froland, Aust-Agder. Han var sønnen til Knut
Christopherson og Maren Sivertsdtr. Han giftet seg med Tarjer Torsdtr. Løddesøl 25.07.1802 i
Øyestad, Aust-Agder.
3. Tarjer Torsdtr. Løddesøl, født ca. 1776 i Øyestad, Aust-Agder.
Barna til Christopher Blakstad og Tarjer Løddesøl var:
i. Maren Christophersdtr. Blakstad, født 1803 i Froland, Aust-Agder.
ii. Maren Christophersdtr. Blakstad, født 1804 i Froland, Aust-Agder.
iii. Karen Christophersdtr. Blakstad, født 1806 i Froland, Aust-Agder.
iv. Knut Christopherson Blakstad, født 1808 i Froland, Aust-Agder.
Andre i hushold nr. 55
Ole Olson Klopstad, født omtrent 1834 i Førde. Yrke: Logerende daglønner. Jeg har ikke funnet ut hvor
han kom fra.
Hus 31 – Hushold nr. 56
Samuel Johan Knutson Håheim, født 1826 i Jølster, døpt 07.01.1827 Jølster. Yrke: Fisker. Han bor i
1865 sammen med sin søster Oline.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
7 6
Foreldrene til Samuel Johan Knutson Håheim og Oline Håheim var:
2. Knut Nilsson Håheim, født 1807 i Jølster. Han var sønnen til Nils Knutson Håheim og Nikolaia
Nilsdtr. Paulen. Han giftet seg med Anne Simonsdtr. Bø 02.07.1826 i Jølster.
3. Anne Simonsdtr. Bø, født 1804 i Jølster. Hun var datteren til Simon Danielson Bø og Anne
Mosesdtr. Sårheim.
Barna til Knut Håheim og Anne Bø var:
i. Samuel Johan Knutson Håheim, født 1826 i Jølster.
ii. Nils Johannes Knutson Håheim, født 1829 i Jølster.
iii. Oline Knutsdtr. Håheim, født 1841 i Jølster.
Hus 32 – Hushold nr. 57
Jens Pederson Bloch Helmers, født 06.08.1825 i Kinn, død 13.08.1897 i Kinn, døpt 28.08.1825
Kinn. Yrke: Gårdbruker, havnefogd, losoldermann gift med Synnøve Olsdtr. Walaker, født 24.10.1820
i Hafslo, døpt 05.11.1820 Hafslo. Jens Bloch Helmers tok i 1849 over Flora gård, den største gården
på Floralandet som hadde vært Helmers-slekten sin eiendom fra slutten av 1700-talet. Han avsto store
deler av gården da Florø by ble grunnlagt i 1860 og hadde flere offentlige verv i den nye byen, bl. a. som
havnefogd. Helmers var den første poststyreren i Florø da Kinn fikk eget postopneri i 1856. Han var
en av grunnleggerne av «Florø Træplantningsselskab» ca. 1870. Dette selskapet skogkledde Storåsen og
Likkjeåsen og bygde gangstier rundt i terrenget. Se hushold nr. 41 for Jens Helmers sine forldre.
Barn:
1. Oleane Margrethe Jensdtr. Bloch Helmers, født 18.02.1847
i Kinn, døpt 07.03.1847 Kinn gift med Marcus Olson
Skodden.
2. PetrineØlgineJensdtr.AmbleBlochHelmers,født15.11.1848
i Kinn, døpt 18.02.1849 Kinn, døs 17.04.1864.
3. Marie Helene Jensdtr. Bloch Helmers, født 20.01.1853, død
14.06.1915 i Kinn gift med Carl Henrik Edvard Schmidt.
4. Bolette Malene Jensdtr. Bloch Helmers, født 05.12.1855,
døpt 11.03.1855, død 03.04.1929 i Kinn, gift med Carl
Olson. Opphavet til navnet «Fru Olsen’s» pub.
5. Peder Olaus Jensson Bloch Helmers, født 22.05.1857 i Kinn
gift med Ragnhild Olsdtr. Wendelboe.
6. Øllegård Amalia Jensdtr. Bloch Helmers, født 06.02.1859 i
Kinn.
7. Jens Severin Jensson Bloch Helmers, født 26.01.1861 i
Kinn, døpt 14.04.1861, død 12.05.1904, gift 1. med Anna
Strømstad,gift2.medHannaConstanceConradsdtr.Gärtner,
født 1867 i Trondheim, Sør-Trøndelag gift 20.04.1896 i
Kinn. Hun død 1930.
8. Lorentz Andreas Jensson Bloch Helmers, født 29.10.1863,
døpt 03.07.1864, 110.06.1911 i Kinn, gift med Anne
Helene Birgitte Johannesdtr.
Jens Helmers var eier av «Nedre
Florøen» på den tid byen ble eta­
blert. Helmers var sammen med
Olaus Lind den som hadde mest å
si i den nye byen de første årene.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 77
Foreldrene til Synnøve Olsdtr. Walaker var:
2. Ole Johanneson Walaker, født 1798 i Hafslo, død 22.05.1824 i Hafslo. Han var sønnen til Johannes
Arneson og Synnøve Amundsdtr. Han giftet seg med Maria Amundsdtr. Nes 21.10.1819 i Hafslo.
3. Maria Amundsdtr. Nes, født 1796 i Sogndal. Hun var datteren til Amund Larsson Nes og Gjertrud
Pedersdtr.
Barna til Ole Walaker og Maria Nes var:
i. Synnøve Olsdtr. Walaker, født 24.10.1820 i Hafslo, gift med Jens Pederson Bloch Helmers.
ii. Amund Olson Walaker, født 10.06.1823 i Hafslo.
Andre i hushold nr. 57
Anders Samuel Andersson Erikstad, født 1813 i Jølster, død 1875 i Kinn, døpt 14.02.1813 Jølster.
Yrke: Tjenestedreng i 1865, gift med Cathrine Johanna Carstensdtr. Hatleseth, født 1811 i Kinn, døpt
03.06.1811 Kinn.
Barn:
1. Bernt Johannes Andersson Hatleseth, født 09.01.1846 i Kinn, døpt 15.02.1846 Kinn.
Anders og Cathrine fikk Bernt Johannes utenfor ekteskap. En bror av Anders var gift med søsteren til
Cathrine. Se hushold nr. 60.
Foreldrene til Anders Samuel Andersson Erikstad var:
2. Anders Knutson Myklebust, født 1764 i Jølster, død etter 1835 i Jølster. Han var sønnen til Knut
Andersson Myklebust og Ingebjørg Jonsdtr. Dvergsdal. Han giftet seg med Kari Pedersdtr. Erikstad
09.02.1794 i Jølster.
Jens
Petrine
Per
Jens Bloch
Helmers
Øllegård
Marie
Oleanne
Bolette
Synnøve
Wallaker
Helmersfamilien 1866.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
7 8
3. Kari Pedersdtr. Erikstad, født 1766 i Jølster, død etter 1835 i Jølster. Hun var datteren til Peder
Olson Erikstad og Nikolaia Olsdtr. Sægrov.
Barna til Anders Myklebust og Kari Erikstad var:
i. Marta Andersdtr. Erikstad, født 1796 i Jølster.
ii. Knut Anders Andersson Erikstad, født 1798 i Jølster.
iii. Anders Andersson Erikstad, født 1800 i Jølster, død før 1895 i Kinn, gift med Johanne Margrethe
Carstensdtr. Hatleseth 20.07.1862 i Kinn, født 09.06.1820 i Kinn.
iv. Brita Andersdtr. Erikstad, født 1802 i Jølster.
v. Ingeborg Andersdtr. Erikstad, født 1802 i Jølster.
vi. Andersdtr. Erikstad, født 1805 i Jølster.
vii. Ola Andersson Erikstad, født 1806 i Jølster, død 26.12.1853 i Jølster, gift med Olina Olsdtr.
Frøystad 11.10.1829 i Jølster, født 1800 i Gloppen.
viii. Jon Andersson Erikstad, født 1809 i Jølster.
ix. Anders Samuel Andersson Erikstad, født 1813 i Jølster, død 1875 i Kinn. met Cathrine Johanna
Carstensdtr. Hatleseth.
x. Per Andersson Erikstad, født 1794 i Jølster, gift med Johanna Olsdtr..
Foreldrene til Cathrine Johanna Carstensdtr. Hatleseth var:
2. Carsten Andersson Tonheim, født 1774 i Kinn. Han giftet seg med Anne Johansdtr. Seljeseth
26.05.1799 i Kinn.
3. Anne Johansdtr. Seljeseth, født 1771 i Kinn.
Barna til Carsten Tonheim og Anne Seljeseth var:
i. Anders Carstenson Hatleseth, født 1800 i Kinn, gift med Oline Andrea Ingvaldsdtr. Midtbø
28.06.1835 i Kinn, født 1805 i Kinn, død 1896 i Kinn.
ii. Bernt Carstenson Hatleseth, født 1803 i Kinn.
iii. Mads Carstenson Hatleseth, født 1805 i Kinn.
iv. Cathrine Johanna Carstensdtr. Hatleseth, født 1811 i Kinn. met Anders Samuel Andersson
Erikstad.
v. Berte Susanne Carstensdtr. Hatleseth, født 1813 i Kinn.
vi. Johanne Margrethe Carstensdtr. Hatleseth, født 09.06.1820 i Kinn, gift med Anders Andersson
Erikstad 20.07.1862 i Kinn, født 1800 i Jølster, død før 1895 i Kinn.
Anders Olai Gunderson Horstad, født 07.05.1834 i Naustdal, døpt 08.05.1834 Førde. Yrke:
Tjenestedreng i 1865.
Foreldrene til Anders Olai Gunderson Horstad var:
2. Gunnar Olson Fimland, født 1791 i Naustdal, død 1848 i Naustdal. Han giftet seg med Elen Maria
Andersdtr. Horstad 1833 i Naustdal.
3. Elen Maria Andersdtr. Horstad, født 1806 i Naustdal.
Barna til Gunnar Fimland og Elen Horstad var:
i. Anders Olai Gunderson Horstad, født 07.05.1834 i Naustdal.
ii. Anne Marie Gundersdtr. Horstad, født 03.09.1835 i Naustdal.
iii. Rasmus Gunderson Horstad, født 01.06.1837 i Naustdal.
iv. NN Gunderson Horstad, født 15.07.1840 i Naustdal.
v. Oliana Martea Gundersdtr. Horstad, født 26.08.1842 i Naustdal.
vi. Helle Johanne Gundersdtr. Horstad, født 12.12.1845 i Naustdal.
Nils Tolleivson Paulen, født 1843 i Jølster, døpt 04.06.1843 Jølster. Yrke: Tjenestedreng i 1865.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 7 9
Foreldrene til Nils Tolleivson Paulen var:
2. Tolleiv Jakobson Paulen, født ca. 1800 i Jølster. Han giftet seg med Synnøve Nilsdtr. Kjøsnes
06.06.1830 i Jølster.
3. Synnøve Nilsdtr. Kjøsnes, født ca. 1807 i Jølster.
Barna til Tolleiv Paulen og Synnøve Kjøsnes var:
i. Jakob Tolleivson Paulen, født 1831 i Jølster.
ii. Nikolaia Tolleivsdtr. Paulen, født 1834 i Jølster.
iii. Søgnhild Tolleivsdtr. Paulen, født 1836 i Jølster.
iv. Samuel Johannes Tolleivson Paulen, født 1839 i Jølster.
v. Samuel Tolleivson Paulen, født 1840 i Jølster, død 24.05.1925.
vi. Nils Tolleivson Paulen, født 1842 i Jølster.
vii. Nils Tolleivson Paulen, født 1843 i Jølster.
viii. Andreas Tolleivson Paulen, født 1846 i Jølster.
ix. Johannes Ludvig Tolleivson Paulen, født 1849 i Jølster.
x. Ole Tolleivson Paulen, født 1852 i Jølster.
Sjur Sjurson Solvorn, født 04.08.1832 i Hafslo, død 15.06.1887 i Kinn, døpt 12.08.1832 Hafslo.
Yrke: Tjenestedreng i 1865, fisker. Sjur var halvbroren til Synnøve Olsdtr. Walaker som var gift med Jens
Helmers.
Foreldrene til Sjur Sjurson Solvorn var:
2. Sjur Sjurson Øvrebø, født ca. 1802 i Hafslo, død 1866 i Hafslo. Han giftet seg med Maria
Amundsdtr. Nes 12.05.1825 i Hafslo.
3. Maria Amundsdtr. Nes, født 1796 i Sogndal. Hun var datteren til Amund Larsson Nes og Gjertrud
Pedersdtr..
Barna til Sjur Øvrebø og Maria Nes var:
i. Ole Sjurson Solvorn, født 1826 i Hafslo.
ii. Anna Sjursdtr. Solvorn, født 1829 i Hafslo.
iii. Sjur Sjurson Solvorn, født 04.08.1832 i Hafslo, død 15.06.1887 i Kinn.
iv. Amund Sjurson Solvorn, født 25.07.1835 i Hafslo.
Samuel Andersson Aas, født ca. 1830 i Drøbak, Akershus. Yrke: Telegrafist, bestyrer ved telgraf­stasjonen
i Florø til 1898, gift med Guri, født 1834 i Lærdal. Jeg har ikke funnet opphavet hans.
Barn:
1. Nils Robert Samuelson Aas, født 1872 i Kinn.
2. Anne Sophie Samuelsdtr. Aas, født 1874 i Kinn senere gigt med Elias M. Hole, født 1853 død
1938.
Lærer, redaktør, bankdirektør og politiker.
3. Uldrik Samuelson Aas, født 1879 i Kinn.
4. Christine Andrea Samuelsdtr. Aas, født 1882 i Kinn senere gift med Olaus Batalden.
Oline Hansdtr. Masdal, født 08.02.1846 i Førde, døpt 12.02.1846 Førde. Yrke: Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Oline Hansdtr. Masdal var:
2. Hans Markvardson Masdal, født 1794 i Førde, død 1861 i Førde. Han var sønnen til Markvard
Rognaldson Farsund og Jannike Olsdtr. Strand. Han giftet seg med Elen Karoline Gudmundsdtr.
Vie 30.05.1830 i Førde.
3. Elen Karoline Gudmundsdtr. Vie, født 1807 i Førde. Hun var datteren til Gudmund Olson Vie og
Rakel Josefsdtr. Bruland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
8 0
Barna til Hans Masdal og Elen Vie var:
i. Rakel Ide Hansdtr. Masdal, født 24.06.1830 i Førde.
ii. Rognald Hansson Masdal, født 26.05.1833 i Naustdal.
iii. Rognald Hansson Masdal, født 20.09.1836 i Førde, gift med Anna Mari Pedersdtr. Stevollen,
født i Førde, død 1892 i Førde.
iv. Helen Pernille Hansdtr. Masdal, født 20.01.1840 i Førde.
v. Anders Hansson Masdal, født 03.04.1843 i Førde.
vi. Oline Hansdtr. Masdal, født 08.02.1846 i Førde.
vii. Jacob Olaus Hansson Masdal, født 08.11.1850 i Førde.
Elen Nilsdtr., født ca. 1833 i Tysnes, Hordaland. Yrke: Tjenestepike i 1865. Jeg har ikke funnet hennes
opphav.
Marie Pedersdtr. Viken, født 10.01.1822 i Jølster, døpt 13.01.1822 Jølster. Yrke: Tjenestepike i 1865.
Hun er usikker. Hvis det er rett Marie Pedersdtr. lever hun som enke i Florø i 1865. Jeg har ikke funnet
ut hvem hun var gift med.
Foreldrene til Marie Pedersdtr. Viken var:
2. Peder Rasmusson Viken, født 1793 i Jølster, død 1860 i Jølster. Han giftet seg med Anne Eliasdtr.
24.06.1814 i Jølster.
3. Anne Eliasdtr., født 1790.
Barna til Peder Viken og Anne Eliasdtr. var:
i. Ole Pederson Viken, født 1815 i Jølster.
ii. Rasmus Pederson Viken, født 1819 i Jølster.
iii. Marie Pedersdtr. Viken, født 10.01.1822 i Jølster.
iv. Moses Pederson Viken, født 1826 i Jølster.
v. Jakob Pederson Viken, født 1828 i Jølster.
vi. Peder Pederson Viken, født 1831 i Jølster.
vii. Anders Bendix Pederson Viken, født 1833 i Jølster.
Hus 33 – Hushold nr. 58
Berte Oline Gjertsdtr. Brandsøy, født 1794 i Kinn, død etter 1865 i Kinn, døpt 22.12.1794 Kinn. Yrke:
Plassmannsenke i 1865, gift med Ole Iver Olson Standal, født 1793 i Kinn, gift 06.07.1818 i Kinn,
døpt 01.04.1793 Kinn.
Foreldrene til Berte Oline Gjertsdtr. Brandsøy var:
2. Gjert Olson Stavang, født 1761 i Kinn. Han giftet seg med Margrethe Rasmusdtr. Sundal
03.07.1791 i Kinn.
3. Margrethe Rasmusdtr. Sundal, født 1768 i Kinn.
Barna til Gjert Stavang og Margrethe Sundal var:
i. Berte Oline Gjertsdtr. Brandsøy, født 1794 i Kinn, død etter 1865 i Kinn, gift med Ole Iver
Olson Standal 06.07.1818 i Kinn.
ii. Søren Gjertson Brandsøy, født 1797 i Kinn.
iii. Alette Gjertsdtr. Brandsøy, født 1802 i Kinn.
iv. Ole Gjertson Brandsøy, født 1806 i Kinn.
v. Rasmus Gjertson Brandsøy, født 1812 i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 8 1
Hus 34 – Hushold nr. 59
Michel Rasmusson Titland, født 25.04.1821 i Manger, Hordaland, døpt 29.04.1821 Manger,
Hordaland. Yrke: Plassmann, gift med Lovise Elisabeth Pedersdtr. Helmers, født 24.01.1829 i Kinn,
døpt 08.02.1829 Kinn. Se hushold 38 og hushold og hushold 41.
Barn:
1. Ingeborg Margrethe Michelsdtr. Titland, født 1852 i Manger, Hordaland, døpt 25.04.1852 Manger,
Hordaland.
2. Rakel Petrine Michelsdtr. Titland, født 1854 i Manger, Hordaland, døpt 02.04.1854 Manger,
Hordaland.
3. Peder Olai Michelson Titland, født 1856 i Manger, Hordaland. Yrke: Styrmann, gift med Dorthea
Hille Olsdtr. Olsen, født 1866 i Kinn, gift 26.02.1896 i Kinn, døpt 08.06.1866 Kinn.
4. Rasmus Mikal Michelson Titland, født 1859 i Manger, Hordaland.
5. Øllegård Petrine Michelsdtr. Titland, født 22.04.1861 i Manger, Hordaland, døpt 05.05.1861
Manger, Hordaland.
6. Lorents Fredrik Michelson Titland, født 1864 i Kinn, døpt 14.08.1864 Kinn.
Andre i hushold nr. 59
1. Ragnhild Rasmusdtr. Djupedal, født 11.07.1844 i Selje, døpt 21.04.1844 Selje. Yrke: Tjenestepike
i 1865.
Foreldrene til Ragnhild Rasmusdtr. Djupedal var:
2. Rasmus Hansson Krogsæter, født 1795 i Selje. Han giftet seg med Massi Josefsdtr. Djupedal
27.01.1822 i Selje.
3. Massi Josefsdtr. Djupedal, født 1800 i Selje. Hun var datteren til Josef Monsson Djupedal og
Susanne Akselsdtr. Bortne.
Barna til Rasmus Krogsæter og Massi Djupedal var:
i. Christianna Rasmusdtr. Djupedal, født 29.03.1822 i Selje.
ii. Susanna Larsina Rasmusdtr. Djupedal, født 12.12.1823 i Selje.
iii. Johanne Larsine Rasmusdtr. Djupedal, født 06.01.1825 i Selje.
iv. Knut Rasmusson Djupedal, født 30.06.1827 i Selje.
v. Elisabeth Knutine Rasmusdtr. Djupedal, født 28.09.1828 i Selje.
vi. Hansine Johanne Rasmusdtr. Djupedal, født 10.05.1831 i Selje.
vii. Susanne Dorthea Rasmusdtr. Djupedal, født 29.01.1835 i Selje.
viii. Jakob Rasmusson Djupedal, født 12.10.1837 i Selje.
ix. Marie Rasmine Rasmusdtr. Djupedal, født 18.01.1839 i Selje.
x. Anna Dorthea Rasmusdtr. Djupedal, født 08.04.1842 i Selje.
xi. Ragnhild Rasmusdtr. Djupedal, født 11.07.1844 i Selje.
Erik Jacobson Eikeland, født 1833 i Førde. Yrke: Tjenestedreng i 1865.
Foreldrene til Erik Jacobson Eikeland var:
2. Jakob Samuelson Eikeland, født 1798 i Førde, død 1865 i Førde. Han var sønnen til Samuel
Jakobson Eikeland og Gjøe Asbjørnsdtr. Kvål. Han giftet seg med Nikoline Mari Ludvigsdtr.
Grimelandslia 1824 i Førde.
3. Nikoline Mari Ludvigsdtr. Grimelandslia, født 1805 i Førde, død 1884 i Førde. Hun var datteren
til Ludvig Krispinusson Grimelandslia og Johanne Nilsdtr. Grimeland.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
8 2
Barna til Jakob Eikeland og Nikoline Grimelandslia var:
i. Andreas Kristian Jacobson Eikeland, født 1825 i Førde, gift med Synnøve Markvardsdtr. Kvål
1855 i Førde, født 1834 i Førde.
ii. Gjøe Jacobsdtr. Eikeland, født 1827 i Førde, gift med Lars Ellingson Plassa 1855 i Førde.
iii. Ludvig Bendik Jacobson Eikeland, født 1830 i Førde.
iv. Erik Jacobson Eikeland, født 1833 i Førde.
v. Johannes Abraham Jacobson Eikeland, født 1835 i Førde, død 1878 i Førde.
vi. Oline Gunhilde Jacobsdtr. Eikeland, født 1838 i Førde.
vii. Synnøve Jacobsdtr. Eikeland, født 1841 i Førde, gift med Nils Kristianson Mo 1869 i Førde, født
i Førde.
viii. Elling Jacobson Eikeland, født 1845 i Førde, gift med Anna Ingeborg Nilsdtr. Ramstad 1872 i
Førde. født i Førde.
Hus 35 – Hushold nr. 60
Anders Andersson Erikstad, født 1800 i Jølster, død før 1895 i Kinn. Yrke: Plassmann, gift med
Johanne Margrethe Carstensdtr. Hatleseth, født 09.06.1820 i Kinn, gift 20.07.1862 i Kinn, døpt
11.06.1820 Kinn. Anders Andersson Erikstad var broren til Anders Samuel Andersson Erikstad i hushold
nr. 57. Foreldrene til Johanne Margrethe Carstensdtr. Hatleseth var. Se hushold 57.
Andre i hushold nr. 60
Berte Susanne Carstensdtr. Hatleseth se hushold 57, var «behjelpelig i huset»
Carsten Andersson Hatleseth, født 22.12.1842 i Kinn, døpt 06.01.1843 Kinn. Yrke: Daglønner.
Sønnen til søsteren til kona i huset.
Foreldrene til Carsten Andersson Hatleseth var:
2. Anders Carstenson Hatleseth, født 1800 i Kinn. Han var sønnen til Carsten Andersson Tonheim
og Anne Johansdtr. Seljeseth. Han giftet seg med Oline Andrea Ingvaldsdtr. Midtbø 28.06.1835 i
Kinn.
3. Oline Andrea Ingvaldsdtr. Midtbø, født 1805 i Kinn, død 1896 i Kinn.
Barna til Anders Hatleseth og Oline Midtbø var:
i. Anne Lovise Andersdtr. Hatleseth, født 08.04.1836 i Kinn.
ii. Anne Lovise Andersdtr. Hatleseth, født 06.10.1839 i Kinn, gift med Jørgen Johannes Mortenson
Løkkebø, født 16.11.1817 i Kinn, død etter 1865 i Kinn.
iii. Carsten Andersson Hatleseth, født 22.12.1842 i Kinn.
Bernt Johannes Andersson Hatleseth, født 09.01.1846 i Kinn, døpt 15.02.1846 Kinn. Yrke:
Bordarbeidsmann. Se hushold 57 over.
Hus 61 – Hushold nr. 61
Torvald Hansson Hellebø, født 16.05.1833 i Lavik, døpt 26.05.1833 Lavik. Yrke: skomaker før han
gikk inn i Telegrafverket og forlot Florø, gift med Berentine Andrea Christophersdtr. Parelius, født
28.06.1835 i Lavik, gift 11.07.1857 i Lavik, døpt 02.07.1835 Lavik.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 8 3
Barn:
1. Haldis Taraldsdtr. Hellebø, født 15.11.1857 i Lavik.
2. Henrik Elias Taraldson Messing, født 19.02.1859 i Lavik.
3. Hans Christian Olai Taraldson, født 21.12.1860 i Lavik.
4. Christopher Bernhard Taraldson, født 1865 i Kinn.
Foreldrene til Torvald Hansson Hellebø var:
2. Hans Olson Torvund, født 1791 i Lavik, død 1866 i Lavik. Han var sønnen til Ole Arneson Torvund
og Anne Hansdtr. Fusketun. Han giftet seg med Haldis Johannesdtr. Lavik 07.06.1829 i Lavik.
3. Haldis Johannesdtr. Lavik, født 1792 i Lavik. Hun var datteren til Johannes Hansson Lavik og
Marie Rognaldsdtr. Måren.
Barna til Hans Torvund og Haldis Lavik var:
i. Ole Hansson Hellebø, født 27.07.1830 i Lavik.
ii. Torvald Hansson Hellebø, født 16.05.1833 i Lavik, gift med Berentine Andrea Christophersdtr.
Parelius 11.07.1857 i Lavik.
iii. Anne Marie Hansdtr. Hellebø, født 04.11.1836 i Lavik, død 1836 i Lavik.
Foreldrene til Berentine Andrea Christophersdtr. Parelius var:
2. Christopher Christopherson Parelius, født 1800 i Gulen, død 1879 i Lavik. Han var sønnen til
Christopher Bertelson Parelius og Berthe Knudsdtr. Alvik. Han giftet seg med Brita Hansdtr. Lavik
30.06.1824 i Lavik.
3. Brita Hansdtr. Lavik, født 1789 i Lavik, død 1849 i Lavik. Hun var datteren til Hans Rognaldson
Lavik og Bodil Andersdtr.
Barna til Christopher Parelius og Brita Lavik var:
i. Berthe Sophie Christophersdtr. Alvik Parelius, født 20.12.1824 i Lavik, død 21.12.1824 i Lavik.
ii. Christopher Bernhard Christopherson Parelius, født 03.12.1825 i Lavik, gift med Birgitte Alvig Rasmussen.
iii. Birte Christophersdtr. Parelius, født 11.01.1829 i Lavik, død 1911 gift med Lasse Danielson.
iv. Hansine Bolette Christophersdtr. Parelius, født 19.09.1832 i Lavik.
v. Berentine Andrea Christophersdtr. Parelius, født 28.06.1835 i Lavik, gift med Torvald Hansson
Hellebø 11.07.1857 i Lavik.
Andre i hushold nr. 61
Rasmus Gunderson Horstad, født 01.06.1837 i Naustdal død 1834 i Kinn. Yrke: Skomaker med verk-
sted forskjellige steder i byen før han bygget sitt eget hus. Han arbeidet som skomaker til han var over
90 år, gift med Karen Pedersdtr. Urnes, født 05.03.1844 i Hafslo, døpt 10.03.1844 Hafslo. For hans
foreldre se andre nr. 2 under hushold nr. 57. Han ble senere gift med Karen Pedersdtr. Urnes som er tatt
med her sammen med barna, født før 1885.
Barn:
1. Gunder Elias Rasmusson Horstad, født 1870 i Kinn.
2. Petrine Elisa Rasmusdtr. Horstad, født 1872 i Kinn.
3. Marie Lovise Rasmusdtr. Horstad, født 1874 i Kinn.
4. Eivind Rasmusson Horstad, født 1879 i Kinn.
5. Karl Rasmusson Horstad, født 1882 i Kinn.
6. Anna Rasmusdtr. Horstad, født 1885 i Kinn.
Henrik Olai Helgeson Stavøteig, født 24.07.1844 i Kinn, døpt 25.08.1844 Kinn. Yrke:
Skomakerdreng.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
8 4
Foreldrene til Henrik Olai Helgeson Stavøteig var:
2. Helge Johanson Erdal, født 1794 i Førde. Han var sønnen til Johannes Jonson Njøsen og Oline
Olsdtr. Mo. Han fikk Henrik Olai utenfor ekteskap med Anne Martine Olsdtr..
3. Anne Martine Olsdtr. Jeg har ikke funnet ut hvor Anne Martine Olsdtr. kom i fra.
Andrea Oline Olsdtr. Sandal, født 11.10.1844 i Jølster, døpt 13.10.1844 Jølster. Yrke: Tjenestepike i
1865.
Foreldrene til Andrea Oline Olsdtr. Sandal var:
2. Ole Nilsson Grimsbø, født 1816 i Jølster. Han var sønnen til Nils Olson Grimsbø og Eli Jacobsdtr.
Han giftet seg med Agate Marte Zachariasdtr. Espehaug 07.11.1841 i Jølster.
3. Agate Marte Zachariasdtr. Espehaug, født 1813 i Jølster. Hun var datteren til Zacharias Håvardson
Årset og Johanne Larsdtr.
Barna til Ole Grimsbø og Agate Espehaug var:
i. Pernille Helene Olsdtr. Sandal, født 29.11.1841 i Jølster.
ii. Andrea Oline Olsdtr. Sandal, født 11.10.1844 i Jølster.
iii. Engel Johanne Olsdtr. Sandal, født 07.07.1847 i Jølster.
Hans Petter Christopherson Grødem Parelius, født 24.02.1852 i Vik. Yrke: Fosterbarn i 1865. Faren
til Hans var broren til Berentine Andrea Christophersdtr. Parelius over.
Foreldrene til Hans Petter Christopherson Grødem Parelius var:
2. Christopher Bernhard Christopherson Parelius, født 03.12.1825 i Lavik. Han var sønnen til
Christopher Christopherson Parelius og Brita Hansdtr. Lavik. Han giftet seg med Birgitte Rasmusdtr.
Alvig 16.08.1847 i Lavik.
3. Birgitte Rasmusdtr. Alvig, født 1823 i Lavik.
Barna til Christopher Parelius og Birgitte Alvig var:
i. Christopher Bernhard Christopherson Parelius, født 20.02.1848 i Vik.
ii. Berthilde Sofie Christophersdtr. Parelius, født 23.03.1850 i Vik.
iii. Hans Petter Christopherson Grødem Parelius, født 24.02.1852 i Vik.
Hus 37 – Hushold nr. 62
Niels Christenson Nyhus, født 02.03.1813 i Solum, Telemark, døpt 14.03.1813 Solum, Telemark. Yrke:
Minerer, gift med Gunhild Olsdtr. Rygg, født 1829 i Gloppen, gift 23.06.1870 i Kinn.
Barn:
1. Kristoffer Andreas Nilsson Nyhus, født 08.06.1870 i Kinn, død 17.06.1959 i Kinn, gift med Lovise
Birgitte Kathrine Salomonsdtr. Nyttingnes, født 17.03.1874 i Kinn, død 12.04.1972 i Kinn.
Foreldrene til Niels Christenson Nyhus var:
2. Christen Hansson Nyhus, født 1785 i Solum, Telemark. Han giftet seg med Aase Nielsdtr. Valebø
19.05.1810 i Solum, Telemark.
3. Aase Nielsdtr. Valebø, født ca. 1789 i Holla, Telemark.
Barna til Christen Nyhus og Aase Valebø var:
i. Hans Christenson Nyhus, født 09.07.1811 i Solum, Telemark.
ii. Niels Christenson Nyhus, født 02.03.1813 i Solum, Telemark gift med Gunhild Olsdtr. Rygg
23.06.1870 i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 8 5
Hushold nr. 63
Nils Larsson Våge, født 1827 i Askvoll, død i Bergen. Yrke: Jekteskipper, gift med Anne Marie Olava
Madsdtr. Askevold, født 1834 i Askvoll, gift 21.07.1856 i Askvoll, død 1923 i Askvoll.
Barn:
1. Lars Nilsson Waage, født 22.04.1857 i Askvoll, døpt 08.05.1857 Kinn. Yrke: Kortevarehandler, gift
med Marie Ulrikke Johannesen, født 1871.
2. Mathias Nilsson Waage, født 04.02.1860 i Askvoll, død 1890 i Hamburg, Tyskland, døpt 08.04.1860
Askvoll. Yrke: Korgemann.
3. Ingeborg Johanne Nilsdtr. Waage, født 1862 i Askvoll, død før 1901 i Bergen.
gift med [1] Julius August Nicolayson Riise, født 1860 i Bergen gift 1893 i Bergen. Yrke: Maskinist.
4. Hansine Mathea Nilsdtr. Waage, født 22.10.1865 i Kinn, døpt 03.06.1866 Kinn.
gift med [1] Julius August Nicolayson Riise, født 1860 i Bergen gift 1901 i Bergen. Yrke: Maskinist.
5. Anders Gerhard Nilsson Waage, født 23.10.1870 i Bergen, døpt 04.12.1870 Bergen. Yrke:
Assuransesekretær i Bergen, gift med Antonie Olivia Johannesen gift 1896 i Bergen.
6. Nils Marius Nilsson Waage, født 17.01.1873 i Bergen, døpt 09.02.1873 Bergen.
Foreldrene til Nils Larsson Våge var:
2. Lars Kolbeinson Våge, født 1798 i Askvoll, død 1839 i Askvoll. Han giftet seg med Gjøe Nilsdtr.
Våge 1826 i Askvoll.
3. Gjøe Nilsdtr. Våge, født ca. 1794 i Askvoll.
Barna til Lars Våge og Gjøe Våge var:
i. Nille Larsdtr. Våge, født 1826 i Askvoll, død 1826 i Askvoll.
ii. Nils Larsson Våge, født 1827 i Askvoll, død i Bergen gift med Anne Marie Olava Madsdtr.
Askevold 21.07.1856 i Askvoll.
iii. Eilev Larsson Våge, født 1830 i Askvoll.
iv. Ingeborg Larsdtr. Våge, født 1832 i Askvoll, død 1855 i Askvoll.
v. Kolbein Larsson Våge, født 1835 i Askvoll, død 1835 i Askvoll.
vi. Kolbein Larsson Våge, født 1836 i Askvoll.
Foreldrene til Anne Marie Olava Madsdtr. Askevold var:
2. Mads Mathiasson Askevold, født 1798 i Askvoll, død 15.01.1873 i Askvoll. Han var sønnen til
Mathias Østenson Askevold og Anne Malene Madsdtr. Han giftet seg med Ingeborg Pedersdtr. Øren
1834 i Askvoll.
3. Ingeborg Pedersdtr. Øren, født 1809 i Askvoll, død 1894 i Askvoll. Hun var datteren til Peder
Herlufson Strømmen og Dorte Gjertsdtr. Lien.
Barna til Mads Askevold og Ingeborg Øren var:
i. Anne Marie Olava Madsdtr. Askevold, født 1834 i Askvoll, død 1923 i Askvoll, gift med Nils
Larsson Våge 21.07.1856 i Askvoll.
ii. Mathias Madsson Askevold, født 1836 i Askvoll, død 1851 i Askvoll.
iii. Peder Johan Madsson Askevold, født 1839 i Askvoll, gift med Hansine Cathrine Hansen, født
1828 i Bergen.
iv. Anders Madsson Askevold, født 1842 i Askvoll, gift med Larsine Schlanbusch 1871, født 1844
på Voss, Hordaland.
v. Dorte Madsdtr. Askevold, født 1844 i Askvoll.
vi. Bernt Madsson Askevold, født 1846 i Askvoll.
vii. Dorthea Madsdtr. Askevold, født 1846 i Askvoll.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
8 6
viii. Gerhardine Lorense Madsdtr. Askevold, født 1850 i Askvoll, gift med Magnus Olsen, født 1838 i
Bergen.
ix. Mathias Madsson Askevold, født 1854 i Askvoll, gift med Louise Oline Stormann, født i
Bergen.
Hus 38 – Hushold nr. 64
Andreas Martin Hansson Hansen, født 06.12.1838 i Bergen, døpt 26.12.1838 Bergen. Yrke: Farger, gift
med Endrine Severine Christensdtr. Riim, født 21.06.1818 i Bergen, døpt 05.07.1818 Bergen.
Foreldrene til Andreas Martin Hansson Hansen var:
2. Hans Hansen
3. Karen Martine Andersen
Foreldrene til Endrine Severine Christensdtr. Riim var:
2. Christen Andreasson Riim, født 31.12.1777 i Bergen. Han var sønnen til Andreas Riim og Inger
Cathrine Christensdtr. Høyerup. Han giftet seg med Sara Marie Iversdtr. 30.04.1815 i Bergen.
3. Sara Marie Iversdtr., født ca. 1788. Hun var datteren til Gjertrud Anna.
Barna til Christen Riim og Sara Iversdtr. var:
i. Christiane Maria Christensdtr. Riim, født 28.02.1816 i Bergen.
ii. Endrine Severine Christensdtr. Riim, født 21.06.1818 i Bergen gift med (1) Andreas Martin
Hansson Hansen gift med (2) Michael Salveson Christiansen 11.09.1842 i Bergen.
iii. Martin Christenson Riim, født 28.05.1823 i Bergen.
iv. Christine Johanne Christensdtr. Riim, født 03.03.1826 i Bergen.
v. Christen Johan Christenson Riim, født 29.04.1829 i Bergen.
Andre i hushold nr. 64
Christine Marie Michaelsdtr. Christiansen, født 21.10.1846 i Bergen, døpt 22.11.1846 Bergen..
Foreldrene til Christine Marie Michaelsdtr. Christiansen var:
2. Michael Salveson Christiansen, født ca. 1814. Han giftet seg med Endrine Severine Christensdtr.
Riim 11.09.1842 i Bergen.
3. Endrine Severine Christensdtr. Riim, født 21.06.1818 i Bergen. Hun var datteren til Christen
Andreasson Riim og Sara Marie Iversdtr.
Olina Marie Larsdtr. Pusavik, født 17.05.1839 i Kinn, døpt 16.06.1839 Kinn. Yrke: Tjenestepike i
1865. Hun var søster til Andrea Larsdtr. Nyttingnes i hushold 43.
Foreldrene til Olina Marie Larsdtr. Pusavik var:
2. Lars Olson Solheim, født 1776 i Kinn. Han var sønnen til Olav Larsson Solheim og Synneve
Marteinsdtr. Han giftet seg med Olina Johanne Olsdtr. Nyttingnes 23.06.1822 i Kinn.
3. Olina Johanne Olsdtr. Nyttingnes, født 1796 i Kinn. Hun var datteren til Ole Samuelson Nyttingnes
og Sophie Olsdtr.
Barna til Lars Solheim og Olina Nyttingnes var:
i. Carl Andreas Larsson Nyttingnes, født 25.05.1821 i Kinn.
ii. Ole Johannes Larsson Nyttingnes, født 29.10.1822 i Kinn.
iii. Daniel Cornelius Larsson Nyttingnes, født 13.01.1824 i Kinn.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 8 7
iv. Andrea Larsdtr. Nyttingnes, født 08.01.1826 i Kinn, gift med Anders Andersson Endestad
01.08.1858 i Kinn, født 1813 i Kinn.
v. Mads Andreas Larsson Nyttingnes, født 07.10.1827 i Kinn.
vi. Birte Marie Larsdtr. Nyttingnes, født 06.01.1830 i Kinn.
vii. Ingeborg Larsdtr. Nyttingnes, født 14.07.1833 i Kinn.
viii. Oline Larsdtr. Nyttingnes, født 15.01.1835 i Kinn.
ix. Oline Larsdtr. Pusavik, født 17.12.1836 i Kinn.
x. Olina Marie Larsdtr. Pusavik, født 17.05.1839 i Kinn.
Hushold nr. 65
FredrikChristensonFaye,født09.10.1824iBergen,død04.08.1902
i Kinn. Yrke: Kjøpmann i Florø, skolelærer i 1865, gift med Tobine
Andreasdtr. Sivertsen, født 21.12.1836 i Bergen gift 24.03.1866 i
Bergen, død 12.05.1891 i Kinn.
Barn:
1. Magdalene Christine Fredriksdtr. Faye, født 13.11.1870 i Kinn
gift med Elias Andreas Olson Olsen født 17.02.1861 i Kinn gift
04.07.1892 i Kinn, døpt 19.05.1861 Kinn. Yrke: Kjøpmann i
Florø, ordfører.
2. Christen Andreas Fredrikson Faye, født 07.07.1876 i Kinn, død
04.02.1956 i Kinn. Yrke: Bakermester, gift med Aasta Sigrid
Absalonsdtr. Gulestøl, født 03.05.1877 i Kinsarvik, Hordaland
gift 08.08.1898 i Bergen.
Den andre kona til Christen Andreas Fredrikson Faye var Anna
Ida Martha Eckmann, født 04.11.1901 i Hamburg, Tyskland gift
23.01.1928 i Kinn, død 04.02.1972 i Bergen.
Foreldrene til Fredrik Christenson Faye var:
2. Christen Hermanson Faye, født 16.02.1781 i Bergen, død 10.1836 i Bergen. Han var sønnen
til Herman Christenson Faye og Margrethe Christine Steensdtr. Lembach. Han giftet seg med
Magdalene Christine Ludwigsdtr. Wiese 14.03.1817 i Bergen.
3. Magdalene Christine Ludwigsdtr. Wiese, født 08.05.1791 i Bergen, død 31.10.1878 i Bergen. Hun
var datteren til Ludvig Jørgen Johan Johanson Wiese og Anna Sophie Georgsdtr. Wiese.
Barna til Christen Faye og Magdalene Wiese var:
i. Anne Sophie Christensdtr. Faye, født 09.01.1818 i Bergen, død 05.11.1895 i Bergen.
ii. Ludvig Christenson Faye, født 13.02.1819 i Bergen, død 14.05.1899 i Ski, Akershus.
iii. Georg Christenson Faye, født 28.04.1820 i Bergen, død 22.12.1839 i Bergen.
iv. Christen Christenson Faye, født 19.10.1821 i Bergen, død 27.01.1892 i Bergen.
v. Jørgen Christenson Breder Faye, født 06.07.1823 i Bergen, død 08.02.1908 i Bergen gift med
Cecilie Marie Ellertsdtr. Wallendahl 17.01.1858 i Bergen, født 28.07.1827 i Bergen, død
27.11.1869 i Bergen.
vi. Fredrik Christenson Faye, født 09.10.1824 i Bergen, død 04.08.1902 i Kinn, gift med Tobine
Andreasdtr. Sivertsen 24.03.1866 i Bergen.
vii. Else Catharina Chistensdtr. Reusch Faye, født 27.10.1827 i Bergen, død 17.03.1921 i Bergen,
gift med Andreas Severin Severinson Heiberg 18.11.1849 i Bergen, født 28.08.1820 i Bergen,
død 21.11.1876 i Bergen.
Fredrik Faye f. 1824 i Bergen
ble kjøpmann, skolelærer og
ordfører i Florø.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
8 8
viii. Hans Christenson Hagelsteen Faye, født 01.08.1829 i Bergen, død 26.09.1898 i Bergen gift
med (1) Anne Sophie Ludvigsdtr. Wiese 27.07.1856 i Bergen, født 23.09.1827 i Bergen, død
02.03.1866 i Åsane, Hordaland gift med (2) Diane Karine Olsdtr. Hjortås 27.10.1867 i Bergen,
født 06.08.1844 i Jeløya, Østfold, død 23.01.1935 i Bergen.
Hushold nr. 66
Olaus Andreasson Lind, født 1824 i Førde, død 1902. Yrke: Magistrat og lensmann, gift med Dorothea
Christine Magnusine Udesdtr. Høst, født 28.08.1832 i Sem, Vestfold gift 10.08.1866 i Kinn, død
06.02.1906. Se hushold nr. 21. Søsknene Mathias og Henriette Lind bodde sammen med Olaus i 1865
hendholdsvis som kontorbetjent og husholderske. Elias M. Hole skriver slik om Olaus Lind: «Fra juli
1861 til oktober 1898, altså i omtrent halvdelen av byens levetid, var det lensmann Olaus Lind som var
stedets magistrat. Han var medlem – med eller uten stemme – ikke bare av bystyret, – men av nesten alle
de styrer og kommisjoner byen hadde. Han utarbeidet forslag til byens budsjett, han anviste regningene,
målte opp byggetomter og var politi. Og tross det store lensmannsdistrikt var det sjelden han ikke møtte.
Gad vite om han nogensinne hadde en ferie? Sikkert er det at han har nedlagt et stort arbeide for stedets
utvikling»
Foreldrene til Olaus Andreasson Lind var:
2. Andreas Gunnerus Mathiasson Lind, født 1787 i Innvik, død 1851 i Førde. Han var sønnen til
Mathias Gunnarson Lind og Wilhelmine Grønbeck. Han giftet seg med Marie Caspara Olsdtr. Berg
1821 i Holmedal.
3. Marie Caspara Olsdtr. Berg, født 1803 i Holmedal, død 1882 i Førde. Hun var datteren til Ole Berg
og Andrea Birgitte Preus.
Barna til Andreas Lind og Marie Berg var:
i. Henriette Andreasdtr Lind, født 1822 i Førde.
ii. Olaus Andreasson Lind, født 1824 i Førde, død 1902 gift med Dorothea Christine Magnusine
Udesdtr. Høst 10.08.1866 i Kinn.
iii. Andrea Berete Andreasdtr Lind, født 18.05.1826 i Førde.
iv. Hansine Severine Andreasdtr. Lind, født 30.03.1828 i Førde.
v. Mathias Andreasson Lind, født 1831 i Førde.
vi. Andreas Andreasson Lind, født 05.02.1841 i Førde, død 1921 i Jølster, gift med Anne Cathinka
Jørgensdtr. Aall 19.04.1877, født 14.06.1845 i Vik, død 1943 i Jølster.
vii. Maria Andreasdtr Lind, født 05.02.1841 i Førde.
Andre i hushold nr. 66
Anne Sophie Oline Bendiksdtr. Bruland, født 18.02.1843 i Førde, døpt 19.02.1843 Førde. Yrke:
Tjenestepike i 1865.
Foreldrene til Anne Sophie Oline Bendiksdtr. Bruland var:
2. Bendik Martinus Andersson Bruland, født 1813 i Førde. Han giftet seg med Oline Pedersdtr.
Grimeland 25.10.1840 i Førde.
3. Oline Pedersdtr. Grimeland, født 1813 i Førde.
Barna til Bendik Bruland og Oline Grimeland var:
i. Andreas Salomon Bendikson Bruland, født 1840 i Førde, gift med Oline Johannesdtr. Solemsli
1877 i Førde.
ii. Anne Sophie Oline Bendiksdtr. Bruland, født 18.02.1843 i Førde.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 8 9
iii. Pernille Kristiane Bendiksdtr. Bruland, født 1845 i Førde, gift med Kristian Helgeson Øen 1875
i Førde.
iv. Kristine Johanne Bendiksdtr. Bruland, født 1848 i Førde.
v. Ludvig Gideon Bendikson Bruland, født 1851 i Førde.
vi. Kristiane Johanne Bendiksdtr. Bruland, født 1855 i Førde, gift med Jonas Larsson Vik 1878 i
Førde.
vii. Mathias Bendikson Bruland, født 1859 i Førde, gift med Sophie Agathe Andersdtr. Åsgårdstrand
1882 i Førde.
Hushold nr. 67
Andreas Monsson Sunde, født 1820 i Kinn, døpt 17.12.1820 Kinn.
Yrke: Dagarbeider og skysskar, gift med Sille Judithe Bendiksdtr.
Alværen, født 03.06.1822 i Kinn, gift 22.07.1857 i Kinn, døpt
09.06.1822 Kinn. Se også hushold 51.
Foreldrene til Andreas Monsson Sunde var:
2. Mons Jakobson Sunde, født 1790 i Kinn. Han var sønnen til
Jakob Sjurson Sunde og Dorte Markvardsdtr. Han giftet seg med
Gjøe Gjertsdtr. Rabben.
3. Gjøe Gjertsdtr. Rabben, født 1795 i Kinn. Hun var datteren til
Gjert Ananiasson Rabben og Oline Sjursdtr..
Barna til Mons Sunde og Gjøe Rabben var:
i. Andreas Monsson Sunde, født 1820 i Kinn, gift med Sille
Judithe Bendiksdtr. Alværen 22.07.1857 i Kinn.
ii. Anne Dorthea Monsdtr. Sunde, født 1825 i Kinn.
Foreldrene til Sille Judithe Bendiksdtr. Alværen var:
2. Bendik Olson Strandenes, født 1774 i Fjaler. Han var sønnen
til Ole Pederson Svartefoss og Dorte Olsdtr. Han giftet seg med
Barbara Larsdtr. Strandenes 11.01.1805 i Fjaler.
3. Barbara Larsdtr. Strandenes, født 1782 i Fjaler.
Barna til Bendik Strandenes og Barbara Strandenes var:
i. Jon Henrik Bendikson Alværen, født 1811 i Kinn, gift med
Anne Olsdtr., født 1817 i Lærdal.
ii. Christian Bendikson Alværen, født 1814 i Kinn.
iii. Sille Dorthea Bendiksdtr. Alværen, født 1817 i Kinn.
iv. Ludvig Bendikson Alværen, født 1818 i Kinn.
v. Sille Judithe Bendiksdtr. Alværen, født 03.06.1822 i Kinn,
gift med Andreas Monsson Sunde 22.07.1857 i Kinn.
vi. Claus Mathias Bendikson Alværen, født 15.01.1826 i Kinn.
vii. Maren Helene Bendiksdtr. Alværen, født 27.08.1829 i Kinn.
Hushold nr. 68
Maren Helene Bendiksdtr. Alværen, født 27.08.1829 i Kinn, døpt 30.08.1829 Kinn. Yrke: Losjerende
og dagarbeiderske. Se hushold nr. 67. Jeg tar også med familien til Hans J. Blom som var sogneprest i
Kinn fra 1854 til 1862. Han var også formann i komiteen som la frem forslag om at Florø skulle bli by.
Hans Blom var stortingsmann
og sogneprest i Kinn, og en
drivende kraft i arbeidet med
å skape den nye byen. Han var
også formann i kommisjonen
som kom med forslaget om å
legge en by på Florelandet.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
9 0
Sogneprest til Tysvær 1849–1854, Kinn 26.05.1854–10.051862, Faaberg 1871, prost, stortingsmann,
odelstingspresident, gift med Sara Margrethe Christophersdtr. Heyerdahl Storm, født 11.10.1816 i
Lye, Jæren, Rogaland 11.11.1840, død 03.01.1891 i Oslo. Blom spilte en avgjørande rolle da Florø ble
by i 1860. Han var formann i kommisjonen som vurderte plasseringen av byen. De andre alternativene
var Sauesund og Flokenes i Askvoll kommune, men Florelandet ble valgt. Hans Blom har fått en gate
oppkalt etter seg i Florø.
Barn:
1. Jens Gunvald Hansson Blom, født 01.02.1842 in Stavanger, Rogaland, død 03.12.1907 i Oslo,
Yrke: Sogneprest til Fagerborg menighet, gift med Elisabeth Wilhelmine Jørgensdtr. Heffermehl, født
04.04.1845 i Gloppen, 10.08.1868. Hun død 03.03.1937 på Slemdal, Oslo.
2. Karen Hansdtr. Storm Blom, født 1844 in Skudesnes, Rogaland, død 1908, gift med Carl Ludvig
Eugen Gjertson Flock, født 1832 i Oslo 03.07.1863 i Kinn, død 1917. Yrke: Sakfører, fogd. (Se hus-
hold nr. 35)
3. Hanna Boyine Hansdtr. Blom, født 1846 i Skudesnes, Rogaland, død 1894 i Veldre, Hedmark, gift
med Reinert Svendson Svendsen, født 1849 i Kviteseid, Telemark.
4. Edvard Kristoffer Hansson Storm Blom, født 03.10.1848 i Skudesnes, Rogaland, død 27.03.1929
i Drøbak, Akershus. Yrke: Advokat, ansatt i Finansdepartementet, gift med Henriette Antonette
Georgsdtr. Melchior Prahl, født 19.03.1839 i Bergen 17.04.1872 in Alversund, Hordaland, død
08.12.1937 på Voss, Hordaland.
Foreldrene til Hans Jensson Blom var:
2. Jens Hansson Blom, født 12.02.1788 i Skien, Telemark; død 14.01.1840 i Skien, Telemark. Han var
sønn av Hans Jensson Blom og Marthe Corneliusdtr. Paus, gift med Gunhild Christine Boyesdtr.
Ording 05.11.1811 i Skien, Telemark.
3. Gunhild Christine Boyesdtr. Ording, født 1791 i Skien, Telemark; død 04.08.1839 i Oslo. Hun var
datter av Boye Peterson Ording og Hedvig Susanne Flood.
Barna til Jens Blom and Gunhild Ording var:
i. Hans Jensson Blom, født 19.05.1812 i Skien, Telemark, død 13.04.1875 i Fåberg, Oppland gift
med Sara Margrethe Christophersdtr. Heyerdahl Storm 11.11.1840.
ii. Boyine Hedvig Jensdtr. Blom, født 1814 i Skien, Telemark, død 1843 i Stavanger, Rogaland gift
med Hans Lindahl, født 1803, død 1879.
Foreldrene til Sara Margrethe Christophersdtr. Heyerdahl Storm var:
2. Christopher Heyerdahl Storm, født 29.01.1779, død 02.05.1817 gift med Karen Simonsdtr. Bing
Balch.
3. Karen Simonsdtr. Bing Balch, født 1798 i Værøy, Nordland, død 06.11.1861 i Kinn. Hun var datter
av Simon Balch og Sara Petersdtr. Parelius Dreyer.
Barna til Christopher Storm and Karen Balch var:
i. Anne Sophie Christophersdtr. Heyerdahl Storm, født 11.01.1815 i Lye, Jæren, Rogaland, død
27.10.1898, gift med Ole Johannes Larsson Sundt, født 1811, død 1855.
ii. Sara Margrethe Christophersdtr. Heyerdahl Storm, født 11.10.1816 i Lye, Jæren, Rogaland, død
03.01.1891 i Oslo, gift med Hans Jensson Blom 11.11.1840.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 9 1
Kilder:
Originalkilder
Kirkebøker for ulike deler av landet, digitalisert og scannet i Digitalarkivet samt originalkilder på mikro-
film/kort.
Folketellingene for 1801, 1865, 1885 og 1900 for ulike deler av landet i Digitalarkivet.
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sine databaser på Internett.
Family Search databasen har også vært til uvurderlig førstehjelp i forhold til å spore personer.
Lee genealogy’s digitale internettsider om Vik i Sogn.
Oddvar Natvik’s digitale slektshistorie for Årdal på internett.
Sekundærkilder
Espe, Alfred and Kåre Hovland, Lærdal Bygdebok, Lærdal kommune, 1990–2002.
Fagerheim, Ragnvald og Magne, Fjaler: Gards- og ættesoge, Fjaler Sogelag, 1976.
Flaten, Hans & Ola Rudvin, Hemsedals Slekthistorie 1693–1975, Hemsedal kommune, 1976.
Førsund, Finn B., Førde bydgebok, gardssoge og soga om folket, Førde kommune, 1990.
Hole, E. M., Florø gjennom 75 år, Florø 1935.
Joleik, Albert Abramson, Bremanger Bygdebok, Bergen, Bremanger Sogenemnd, 1969.
Joleik, Albert, Soga om Flora fram til 1801, Flora sogenemnd 1980.
Kellmer, Inger og Finn Borgen Førsund, Hyllestad Bygdebok, Soga om folket.
Klakegg, Anders O, Bygdebok for Jølster, Ættesoge 1801–1974, Jølster kommune, kulturstyret, 1985.
Kleiva, Ivar, Gulen i gammal og ny tid, Gards- og ættesoga, Gulen kommune, 1996.
Kleiveland, Geir, Naustdal bygdebok, gards og ættesoge, Nausdal Sogelag, 1995.
Knudsen, Svein Åge, Askvoll Bygdebok, Askvoll Sogenemnd, 1963–1987.
Loftheim, Abraham, Askvoll Bygdebok, Askvoll Sogenemnd, 1963–1987.
NRK Sogn og Fjordane – fylkesleksikon.
Ohnstad, Anders og Anna Gjerløw, Ættebok for Aurland fram til om lag 1900, Bergen, Aurland Sogelag,
1964.
Opsata, Lars, Aal Bygdesoge, Gjøvik, Aal Sparebank, 1968–1969.
Sandal, Per, Soga om Gloppen og Breim, Sandane, Gloppen Sparebank, 1978–2001.
Torvund, Anders O., Ættebok for Lavik, Bergen, Bygdesogenemnda for Kyrkjebø, 1983.
Øyane, Lars E, Gards og ættesoge for Luster Kommune, Luster kommune, 1984.
Østro, Terje, Boka om Gol, Gol kommune, Gards- og ættesogenemnda, 1986–1993.
Aaland, Jacob, Nordfjord frå gamle dagar til no, bind 5, Selje, Sør- og Nord-Vågsøy, 1943.
Jeg vil også fremføre en takk til alle som har bidratt i letearbeidet på Digitalarkivets brukerforum
Webdebatt.

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
9 2
A
Abel Rasmusson Solheim .
...............................57
Abraham Madsson Sandvik ................44, 47, 48
Alfred Nils Svenning
Christopherson Torp Berg ........................38, 39
Amund Torsteinson Dengerud ............42, 67, 68
Ananias Kristian Ananiasson Kringla ........57, 58
Anders Andersson Erikstad .......................78, 82
Anders Andersson Kassen .........................26, 27
Anders Johannesson Matland .............17, 18, 33
Anders Mathias Simonson Vallestad .........16, 55
Anders Olai Gunderson Horstad ....................78
Anders Olson .................................................11
Anders Olson Eikevik .
....................................45
Anders Samuel Andersson Erikstad ....77, 78, 82
Anders Simon Abrahamson Hopen ..........41, 42
Anders Simonson Lillevik ...............................30
Anders Sivert Mathias
Andersson Endestad .......................................67
Andrea Oline Olsdtr. Sandal .
..........................84
Andreas Johannesson Tonheim .................62, 63
Andreas Martin Hansson Hansen .............86, 87
Andreas Mathias Madsson Bruland ..........24, 74
Andreas Monsson Sunde .................................89
Ane Margrethe Olsdtr ..............................32, 51
Anna Arnesdtr. Håbakken....................52, 53, 61
Anna Olava Steffensdtr. Reksten.
................73, 74
Anna Olsdtr. Storevik.......................................55
Anne Cathrine Nilsdtr. Walaker...........22, 23, 49
Anne Johanne Alexandersdtr. Eikevoll..............66
Anne Johanne Madsdtr. Eikefjord....................63
Anne Kirstine Olsdtr. Stavø..............................23
Anne Malene Fredriksdtr. Holm.
......................39
Anne Marie Andersdtr. Matland.
..........17, 33, 57
Anne Sophie Oline Bendiksdtr. Bruland.
..........88
B
Barbara Marie Rasmusdtr. Johnsen.............10, 11
Bernt Johannes Andersson Hatleseth..........77, 82
Berte Berentine Sivertsdtr.................................65
Berte Cathrine Marie Olsdtr. Førde..................44
Berte Hansdtr...................................................65
Berte Oline Gjertsdtr. Brandsøy.......................80
Berte Susanne Carstensdtr. Hatleseth.........78, 82
Bjørn Håkonson Berg................................42, 43
Brite Helene Jensdtr. Bjørset.
......................24, 25
Brynild Nilsson Rykken...................................18
C
Carl Bergeson Dale..........................................58
Carl Fredrik Christiansen...........................29, 30
Carl Johan Tollakson Sauesund........................25
Carl Ludvig Eugen Gjertson Flock.......55, 56, 90
Carl Mathias Larsson Sunnarvik.......................36
Carsten Andersson Hatleseth.
...........................82
Carsten Elias Annanias
Madsson Ramsdal............................................45
Christian Magnus Aadneson Storhaug.
.............72
Christine Marie
Michaelsdtr. Christiansen.................................86
Claus Adolfson Krohn Fischer....................27, 28
NAVNE-INDEX

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 9 3
D
Daniel Bernhard Hansson Bolstad.
.............31, 32
Daniel Friedrich Michael Schehr......................50
E
Elen Gurine Eliasdtr. Flora.........................26, 60
Elen Nilsdtr......................................................80
Elias Olson Sønnervåg.
...........................9, 74, 75
Elias Tobias Evenson Årsvold......................50, 51
Erik Jacobson Eikeland.
..............................81, 82
Erik Olson Øren..............................................16
F
Fredrik Christenson Faye.
.................................87
G
Guldbrand Berntson Tyvåg.
..............................51
Gunnar Nilsson Spissøy...................................49
Guri Andersdtr. Lærdalsøyri.............................29
H
Haldor Knutson Evanger.
...........................51, 52
Halvor Johnson Myklebust.
..............................21
Hans Andersson Malmanger............................40
Hansine Cecilie Andreasdtr. Kleve.
...................56
Hans Olson Steen......................................35, 46
Hans Petter Christopherson
Gødem Parelius................................................84
Helje Heljeson Hjørnevik.
..........................22, 23
Henrik Olai Helgeson Stavøteig.................83, 84
Hille Johanne Marie
Andersdtr. Nyttingnes......................................52
I
Ingeborg Kristensdtr. Birkenes.
.............31, 32, 38
Ingeborg Malene Andersdtr. Matland.........17, 33
Ivar Andersson Totland.
..............................20, 21
Ivar Andreas Madsson Kringla..........................60
Iver Martinus Mathiasson Flokenes....................9
J
Jacob Brynjelson Horvei...................................55
Jens Johannesson Loge.....................................12
Jens Pederson Bloch Helmers...............61, 76, 77
Johan Christian Nielsson Stephansen.........63, 64
Johanne Marta Madsdtr. Bruland.....................24
Johanne Mathea Andersdtr. Matland....17, 33, 58
Johannes Halvorson Føyen...............................26
Johannes Ludvig Erikson Sandal.
......................23
Johannes Mathias Abrahamson Grimelid.
.........36
Johannes Olson..........................................11, 66
K
Kaspar Kristoffer Henrikson Nitter............70, 71
Knut Christopherson Blakstad.........................75
Kolbein Nilsson Kvinnesland.....................66, 67
L
Larsine Petrine Larsdtr. Larsen.
.............33, 34, 65
Lars Olson Storevik..............................16, 54, 55
Lovise Johanne Andersdtr. Løkkebø.................30
Lovise Juditte Henriksdtr. Naustdal............65, 66
Lovise Pernille Hansdtr. Tansø.
.........................38
Lyder Julius Ludvigson Tyvold.
...................19, 20
Lydia Sophie Jensdtr. Solheim....................30, 31
Lydia Sophie Marie Olsdtr. Hovland................42

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T 2 0 0 6
9 4
M
Mads Ludvig Salomonson Sunnarvik.........14, 15
Mads Peder Mortenson....................................27
Malene Larsdtr. Ommedal.
...............................71
Maren Andrea Christine Eliasdtr. Fitje.............34
Maren Helene Bendiksdtr. Alværen..................89
Marianne Andersdtr. Matland..............17, 33, 60
Marie Pedersdtr. Viken.....................................80
Marie Torsteinsdtr. Studsnes.............................15
Marthe Margrethe Sjursdtr.
Hammerhaug...................................................20
Martinus Olaus Nilsson Erdal..........................45
Martin Wilhelm Nei???.
....................................49
Mathias Johannesson Stranden...................49, 50
Michel Rasmusson Titland...................59, 61, 81
Mikkel Nilsson Spissøy.
........................23, 48, 49
Mons Larsson Wefring.........................44, 43, 48
N
Nicoline Dorothea Johannesdtr.
Leirflaten..........................................................38
Niels Christenson Nyhus.
.................................84
Nils Knutson Åkra.....................................53, 54
Nils Larsson Våge.............................................85
Nils Tolleivson Paulen......................................78
O
Olai Svenson Svendsen...............................40, 41
Ola Knutson Areklett.......................................13
Ola Martin Ananiasson Kringla..................56, 57
Olaus Andreasson Lind..............................37, 88
Olava Marie Olsdtr..........................................57
Ole Ananias Rasmusson Titland.......................59
Ole Johannes Elias Mortenson Kvalvik.......68, 69
Ole Olson Eie............................................71, 72
Ole Olson Flåm.
...............................................10
Ole Olson Klopstad.
.........................................75
Ole Olson Olsen..............................................32
Ole Olson Steen.........................................35, 46
Olina Marie Larsdtr. Pusavik......................86, 87
Oline Hansdtr..................................................71
Oline Hansdtr. Masdal...............................79, 80
P
Peder Knutson.
.................................................53
Peder Tolleivson Tune.................................69, 70
Petronelle Susanne
Fredriksdtr. Leegaard........................................64
Poul Gullikson Eide.........................................40

F LORA  H ISTORIELAG – Å RSSKRI F T  2 0 0 6 9 5
R
Ragnhild Rasmusdtr. Djupedal.
........................81
Rakel Eline Nilsdtr. Ullebust............................56
Rasmus Gunderson Horstad.
......................78, 83
Rasmus Olson Olsen........................................25
Rasmus Samuelson Hegrenes.
.....................34, 35
Rudolf Joachimson Grip.
..................................13
S
Søren Gabriel Nilsson Aamodt.........................49
Samuel Andersson Aas.
.....................................79
Samuel Johan Knutson Håheim.................75, 76
Samuel Samuelson Sægrov.
...............................11
Sara Cathrine Carstensdtr. Reksten..................15
Sara Oline Carstensdtr. Solheim.......................47
Sara Oline Madsdtr. Stavø................................46
Simon Simonson Veiesund...............................32
Sjur Knutson Evanger......................................52
Sjur Sjurson Solvorn.........................................79
Størk Olson Straume........................................11
Susanne Juditte Madsdtr. Eikefjord..................53
T
Thomasine Eliasdtr. Flora.
................................26
Torvald Hansson Hellebø...........................82, 83
U
Ude Jacob Udeson Høst...................................37
Ø
Øllegård Amalie Paulsdtr. Amble Jæger......52, 60