Harald J. Stavang:  Før byen vart til. Korleis såg det ut i Florø rett før det blei by? /folkeliv/lokalmiljø/