Bjørn Faste Bjartmann Kor e’det blitt av Gadden og Evja? Kart over Gadden og Evja og beskrivelse av området. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/