Eli Bolette Høydal Tyvold: Einar Hoidal.  Om norsk-amerikanaren Einar Hoidal. som gjorde politiske karriere i USA. /kjende folk/