Harald J. Stavang:  Eit kaotisk tilbaketog våren 1940. Tilbaketoget etter kampaner i Gudbrandsdalen i 1940. /verdskrig2/