Alf Jansen:  Eit litt anna eventyr. Om  Weldheim, som blei senka under verdskrig2 (1944) utanfor Tansøysundet og ein aprilspøk knytt til dette. /verdskrig2/