Grethe Stavø:  Kinnaspel i 25 år. Historia til Kinnaspelet ved 25års jubileet. /fest/fritid/