Torleif Reksten: ¸Minneplaketten ved «Russeleiren». Forarbeidet til plaketten som er sett opp ved russarleiren. /verdskrig2/