Harald J. Stavang: Landskapet og gardane langs Nordalsfjorden. Som tittelen seier. /folkeliv/lokalmiljø/