Leif Stavøstrand  Senkinga av «Welheim». Om senkinga av tyske «Welheim» ved Trefotskjæret i 1944. /verdskrig2