Harald J. Stavang:  Brevet heim til Ingrid. Brev frå Simon Malkenes som var på sildefiske på Mørekysten til dattera Ingrid. /arbeid/levekår/