Harald J. Stavang:  Litt om stølsliv i Klauene. Gardsdrift; arbeidet på stølen. /arbeid/levekår/