Odd Standal - Dytting – tidleg vassdragsregulering. Om ein måte å regulere vassdrag på i tidlegare tider. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/