Edvin Helgheim: Nordre Bergenhus amt verdt ein fest. Om etableringa av nordre Bergenhus Amt og fylket si 250års-feiring. /fest/fritid/