Trond Strømgren: Om Batalden .Om levemåten i Batalden frå tidleg busetting til /verdskrig2/tom 1800/arbeid/levekår/