Gaute Losnegård:  Eldste skuleverket i Kinn prestegjeld. Om skulefundasen og utarbeiding av retningslinjer fo skulevesenet i Kinn rundt 1740. /folkeliv/daglegliv/