Bjarte Sindre - Christoffer Berg. Biografi om fotograf Berg. /1900/kjende folk/arbeid/