Grethe Stavø: Kjende florafolk – Ruth Liset. Portrett av Ruth Liset. /kjende folk/