2001-04 - Bjarte Sindre - Biografi om fotograf Berg
2003-06 - Rolf Orheim - Fotballpioneren frå Kinn
2004-04 - Eli Bolette Høydal Tyvold - Einar Hoidal kjende folk
2007-02 - Jostein Midtbø - Rakel i Vikå – Portrett av Rakel Kalsvik
2008-03 - Harald J. Stavang - Olav Sande – ein allsidig forretningsmann
2008-07 - Harald Jarl Runde - Louis Foss – Sunnfjordingen som fekk ein heil by kalla opp etter seg
2008-08 - Bjørn Faste Bjartmann - Om min far, Nils Liset
2009-09 - Bjarte Sindre - Utsyn frå Kvellestad
2010-05 - Grethe Stavø - Minnesmerket over Thor Solberg
2010-06 - Bjarte Sindre - Flygarhelten Thor Solberg
2010-14 - Harald J. Stavang - Forfattaren Malvin Toft har gått bort
2011-06 - Torleif Reksten - Kinnesund - kurstaden på Reksta
2011-07 - Bjarte Sindre - Krigshelten Dagfinn Ulriksen
2011-11 - Leif Stavøstrand - Den driftige Gustav Stavøstrand
2011-13 - Reidar Brandsberg - Handel i Florø i 150 år
2012-03 - Grethe Stavø - Kjende florafolk – Ruth Lise
2013-08 - Harald Stavang - Portrett av Bertel Gjøringbø
2013-09 - Odd Standal - Om språkstrid og målsak i Florø
2013-11 - Bjarte Sindre - Fotograf Anton Gjesvik
2013-16 - Bjarte Sindre - Ungdomar i skråninga ved Likkjeåsen
2013-21 - Bjarte Sindre - Magnus Thingnæs – Florøpatriot og diktar
2015-02 - Reidar Brandsberg - Aksjonen mot radiostasjonen «Roska»
2015-03 - Bjarte Sindre - Om etterretningsagentane Atle Svardal og Dagfinn Ulriksen
2015-10 - Karen Sindre - Portrett av Tor Grønnevik
2015-11 - Oddvar Isene - Portrett av tekstilkunstnaren Sigrid Mayer Olsen
2015-12 - Harald Stavang - Portrett av helsesøster Oddlaug Kvammen
2016-06 - Magnus Helge Torvanger - Einar Seim på Kinn – bonde og vismann
2016-07 - Anne Marie Baugstø-Hartvigsen - Om innsatsen til Annanias Batalden for vanføresaka
2016-08 - Odd Standal - Tradisjonsberaren Saxe Bjørkedal
2016-09 - Bjarte Sindre - Portrett av Anna Maria Skorpa
2016-10 - Bjørg Mikalsen - Portrett av Bjørg Jansen
2016-11 - Oddvar Isene - Portrett av målaren og skulptøren Magnhild Berg Rolness
2016-13 - Bjarte Sindre - Kåre Knapstad – ein mann å minnast
2017-05 - Odd Standal - Torggata 2 – Apnesethuse
2017-08 - Bjarte Sindre - Portrett av Jørund Trovik
2017-09 - Harald Stavang - Portrett av Arne Grov og innsatsen hans for å gjere friluftslivet populært
2017-10 - Odd Standal - Historia til Mads Gundersen Thyvold
2017-15 - Magnus Thingnæs - Lars Ask som var ein dyktig fiskar frå distriktet rundt århundreskiftet
2017-18 - Britt Kringlen - Anfinn og Camilla Kringlen - søskenparet som dreiv konfeksjonsfbutikk i Florø
2018-04 - Oddvar Isene - Portrett av Kjartan Godø
2018-11 - Grethe Stavø - Gatenamn i Florø
2018-13 - Harald Stavang - Portrett av den mangslungne Oskar Nærø
2018-20 - Bjarte Sindre - Portrett av Odd Batalden og innsatsen hans under krigen
2019-01 - Odd Standal - Portrett av vitskapsmannen og friluftsmannen Reidar Nydal
2019-04 - Bjarte Sindre - Om bygginga av fyret i Kinnasundet og den første fyrvaktaren Leonhard Hess
2019-06 - Harald J. Stavang - Portrett av skyssbåtmannen Nils Hovland
2019-07 - Oddvar Isene - Flyplassen i Florø
2019-11 - Bjørg Mikalsen - Den store flukten frå ein fangeleir i Polen
2019-12 - Grethe Stavø - Om Magnus Thingnæsgate og Livius Smittgate
2019-13 - Egil Russøy - Om Lars Jansen Batalden
2019-14 - Alf Janssen Batalden - Fra mitt førerliv
2019-15 - Britt Berg Madsen - Sydamene i Florø etter krigen
2019-17 - Jan Foss Iversen - En oppvekst i Florø 1945 – 1958
2019-18 - Oddvar Isene - Bokomtale av Herdis Dyvik si bok - Det var en gang i en liten by ved havet
2020-03 - Oddvar Isene - Om urmakarfirmaet Johs. Moe
2020-06 - Odd Standal - Om oppfinnaren Henrik Olai Olsen
2020-09 - Odd Standal - Om Arvid Birger Vasbotten
2020-10 - Odd Standal - Andreas Hesjedal fall for fedrelandet 1945
2020-12 - Grethe Stavø - Om Jonlea Nordal frå Florø som fungerte som tilnærma dobbeltagent under krigen
2020-22 - Grethe Stavø - Lær byen din å kjenne - Gatenamn i Florø