2001-02 - Einar Seim - Litt om far
2001-06 - Anders Tyvold og Eli Bolette Høydal Tyvold - Klyngetunet i Øvre Standal
2002-02 - Fridjof Urdal - Då dei skaut den siste bjørnen
2006-01 - Anders J. Moen - Folk i Florø 1865
2006-02 - Anders J. Moen - Oversikt over alle som budde i Florø i 1865
2006-04 - Bjørn Faste Bjartmann - Hvorfor heter det Florelandet?
2008-04 - Gaute Losnegård - Eldste skuleverket i Kinn prestegjeld
2008-05 - Grethe Stavø - Fattigstellet i Florø by 1863–1900
2010-02 - Harald J. Stavang - Korleis såg det ut i Florø rett før det blei by?
2010-03 - Kolbjørn Nybø - Florø by og den første byplanen
2010-07 - Reidar Brandsberg - Kvardagsliv og dramatikk i Storåsen i gamle dagar
2010-11 - Jostein Midtbø - Gamle ferdslevegar i Nordalsfjordområdet
2011-01 - Harald J. Stavang - Landskapet og gardane langs Nordalsfjorden
2011-04 - Sigvart Grønsvik - Minne frå oppvekst i Grønevik rundt førre hundreårsskiftet.
2011-05 - Grethe Stavø - Furesundet gjestgjevar- og handelstad
2011-08 - Odd Standal - Dytting – tidleg vassdragsregulering
2011-12 - Odd Standal - Gløymde graver?
2011-14 - Turid Absalonsen Fimland - Bua i Hesteneset som blei kalla Saltlageret
2011-15 - Bjørn Faste Bjartmann - Kor e’det blitt av Gadden og Evja?
2012-07 - Knut Magnussen - Gerilja og heimevern
2012-14 - Jostein Midtbø - Vasskraft – kverner – korn
2012-16 - Malvin Toft - Orkan-minne - fire store
2013-01 - Kolbjørn Nesje Nybø - Restaureringa av Horne-eigedomen
2013-09 - Odd Standal - Om språkstrid og målsak i Florø
2013-10 - Odd Standal - Opphav til ord som - kjippen, chip, kipa
2013-12 - Bjarte Sindre - Skipinga av Frelsesarmeen
2013-15 - Rune Bruflot - Byfolk på Vona
2013-16 - Bjarte Sindre - Ungdomar i skråninga ved Likkjeåsen
2013-17 - Odd Standal - Om ei kvinne frå Stavang som i 1663 blei dømt for trolldom
2013-18 - Fridjof Urdal - Om korleis ein prøvde å kurere ein jølstring for sjøsjuke
2013-19 - Fridtjof Urdal - Dei underjordiske – Segner og folketru på Seljestokken
2013-22 - Fridtjof Urdal - Om forholdet mellom Florø og resten av fylket frå starten av og framover
2015-05 - Harald Stavang - Skudalen og Skudalsfjøra – slik det ein gong var
2015-13 - Bjarte Sindre - Øvre Standal
2015-14 - Bjarte Sindre - Nedre Standal
2015-15 - Bjarte Sindre - Parti fra Svanø i Søndfjord
2015-16 - Bjarte Sindre - Brandsøy Planteskule.
2015-17 - Odd Standal - Stavenes og Stavøy – Stong og Stongasund
2015-18 - Gaute Losnegård - Frå brevsamlinga til familien Grønevik
2015-19 - Rolf Sunde og Øyvind Kleiven - Om salting av sild først på 1950-talet.
2016-06 - Magnus Helge Torvanger - Einar Seim på Kinn – bonde og vismann
2016-17 - Britt Berg Madsen - Skulestil frå 1963 som Norddalsfjorden som feriestad
2016-18 - Brynjar Svardal - Sportsfiske i Svardal og på Vasset
2016-22 - Gaute Losnegård - Historia om Flora - bind 2
2016-29 - Oddvar Isene - Årsrapport for Flora Historielag 2016
2016-30 - Odd Standal - Flora formannskap og kommunestyre
2019-02 - Grethe Stavø - Framande fuglar i Florø
2019-06 - Harald J. Stavang - Portrett av skyssbåtmannen Nils Hovland
2019-08 - Odd Standal - Om ungdomslagsrørsla og ungdomslagsarbeid
2019-10 - Målfrid Ottesen - Om korleis tyskertøsene og familiane deira blei behandla etter krigen
2019-13 - Egil Russøy - Om Lars Jansen Batalden
2019-14 - Alf Janssen Batalden - Fra mitt førerliv
2019-20 - Turid Absalonsen Fimland - På dans i Fram