2006-01 - Anders J. Moen - Folk i Florø 1865
2006-02 - Anders J. Moen - Oversikt over alle som budde i Florø i 1865
2006-04 - Bjørn Faste Bjartmann - Hvorfor heter det Florelandet?
2008-04 - Gaute Losnegård - Eldste skuleverket i Kinn prestegjeld
2008-05 - Grethe Stavø - Fattigstellet i Florø by 1863–1900
2011-04 - Sigvart Grønsvik - Minne frå oppvekst i Grønevik rundt førre hundreårsskiftet.
2011-05 - Grethe Stavø - Furesundet gjestgjevar- og handelstad
2011-08 - Odd Standal - Dytting – tidleg vassdragsregulering
2011-12 - Odd Standal - Gløymde graver?
2011-14 - Turid Absalonsen Fimland - Bua i Hesteneset som blei kalla Saltlageret
2011-15 - Bjørn Faste Bjartmann - Kor e’det blitt av Gadden og Evja?
2012-06 - Bjørg Nesje Nybø - Ungdomsaktivitetar i Florø 1919 – 1920
2012-14 - Jostein Midtbø - Vasskraft – kverner – korn
2012-16 - Malvin Toft - Orkan-minne - fire store
2013-01 - Kolbjørn Nesje Nybø - Restaureringa av Horne-eigedomen
2013-09 - Odd Standal - Om språkstrid og målsak i Florø
2013-10 - Odd Standal - Opphav til ord som - kjippen, chip, kipa
2013-12 - Bjarte Sindre - Skipinga av Frelsesarmeen
2013-15 - Rune Bruflot - Byfolk på Vona
2013-16 - Bjarte Sindre - Ungdomar i skråninga ved Likkjeåsen
2013-17 - Odd Standal - Om ei kvinne frå Stavang som i 1663 blei dømt for trolldom
2013-18 - Fridjof Urdal - Om korleis ein prøvde å kurere ein jølstring for sjøsjuke
2013-19 - Fridtjof Urdal - Dei underjordiske – Segner og folketru på Seljestokken
2013-22 - Fridtjof Urdal - Om forholdet mellom Florø og resten av fylket frå starten av og framover
2015-05 - Harald Stavang - Skudalen og Skudalsfjøra – slik det ein gong var
2015-13 - Bjarte Sindre - Øvre Standal
2015-14 - Bjarte Sindre - Nedre Standal
2015-15 - Bjarte Sindre - Parti fra Svanø i Søndfjord
2015-16 - Bjarte Sindre - Brandsøy Planteskule.
2015-17 - Odd Standal - Stavenes og Stavøy – Stong og Stongasund
2015-18 - Gaute Losnegård - Frå brevsamlinga til familien Grønevik
2015-19 - Rolf Sunde og Øyvind Kleiven - Om salting av sild først på 1950-talet.
2016-10 - Bjørg Mikalsen - Portrett av Bjørg Jansen
2016-12 - Iris Mikalsen - «Oldi» sin krig – andre verdskrig slik oldemor opplevde den
2016-21 - Odd Standal - Om livsvilkår på ein vestlandsgard
2016-25 - Odd Standal - Avisnotisar frå Nordre Bergenshus Amtstidende frå 1916
2017-03 - Bjørg Mikalsen - Kaia som møteplass og betydning for Florø by
2017-04 - Asbjørn Rakvaag - Tida utan mobiltelefonen i lomma
2017-07 - Odd Standal - Bygdebadet i Stavang
2017-10 - Odd Standal - Historia til Mads Gundersen Thyvold
2017-18 - Britt Kringlen - Anfinn og Camilla Kringlen - søskenparet som dreiv konfeksjonsfbutikk i Florø
2017-19 - Oddvar Isene - Skulen min – Eit lokalhistorisk prosjekt om skulen
2017-21 - Odd Standal - Klipp frå Nordre Bergenhus Amtstidende 1917
2017-28 - Eva Skomsø Svanøe - Bokmeldng av «Historia om Svanøy
2017-29 - Bjarte Sindre - Tekst og bilde frå ytre Strandgata 1925
2018-08 - Bjørg Mikalsen - Leker og plikter på Tua i 1950-årene
2018-13 - Harald Stavang - Portrett av den mangslungne Oskar Nærø
2018-18 - Bjarte Sindre - Kort tekst og bilde fra Skolegaten/Hans Blomgate frå ca 1912
2018-19 - Odd Standal - Nordre Bergenhus Amtstidende 1926
2018-21 - Signe Eimhjellen Mehl - Barndomsminne frå Florø på 20-talet
2019-16 - Hein B. Bjerck - Humoristisk historie om stålull
2019-17 - Jan Foss Iversen - En oppvekst i Florø 1945 – 1958
2019-19 - Oddvar Isene - Aktiviteten i Flora historielag 2019
2020-02 - Trygve Nybø - Om aktivitet i Ytre Strandgata først på 50talet
2020-03 - Oddvar Isene - Om urmakarfirmaet Johs. Moe
2020-18 - Hein B. Bjerck - Om brannsirena og det frivillige brannkorpset i Florø før
2020-20 - Gunvor Dagny Berge - Om korleis eit åkle blei til i tidlegare tider
2020-21 - Jan Foss Iversen - En oppvekst i Florø 1945 – 1958