Steinar Ytreland: Dovne flørøianere på «Fjøsø»-øen med de mange fjøs. Utdag av O.W.Fasting si skildring av Florø rundt hundreårskiftet. /folkeliv/