Index - 2017

 Magnus Thingnæs - Sunnfjordskipperen som ble belønnet av Kong Oscar II. Om Lars Ask som var ein dyktig fiskar frå distriktet rundt århundreskiftet. /kjende folk/fiskeri/samferdsle/