Index - 2017

 Rolf Magne Fredheim - Barndomsminner fra krigen. Som tittelen seier. /verdskrig2/oppvekst/