Index - 2017

Bjarte Sindre - Jørund Utne Trovik. Portrett av Jørund Trovik. /kjende folk/lokalmiljø/