Index - 2017

Odd Standal - Gøymt, men ikkje gløymt - Bygdebadet i Stavang. Om eit offentleg bad i Stavang før bad blei vanleg heime hos folk. /daglegliv/levekår/lokalmiljø/