2016 - Index

 Oddvar Isene - Årsrapport for Flora Historielag 2016 – Stor aktivitet i Flora Historielag også i året 2016. Hiistorielaget sin aktivitet i  2016. /lokalmiljø/folkeliv/