2016 - Index

 Bjarte Sindre - Postkort. Firda Frugtkonservering. Kort tekst og bilde frå saft/syltetøyfabrikken på hjørnet av Strandgata/Magnus Thingnæsgate. /arbeid/levekår/lokalmiljø/