Odd Standal: Føregangsmenn frå Flora. Om språkstrid og målsak i Florø/Kinn. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/kjende folk/