Harald Stavang: Kjende Florafolk: Bertel Gjøringbø. Portrett av Bertel Gjøringbø. /kjende folk/