Av innhaldet:

Jan Foss Iversen - En oppvekst i Florø 1945 – 1958. Barndomsminne frå oppvekst på Tua. /oppvekst/daglegliv/lokalmiljø/