Knut Kristiansen - Ein nittiåring ser tilbake – Livet under krigen – på Russøy i Batalden. Om oppvekst på Russøya under krigen. /verdskrig2/oppvekst/lokalmiljø/