Lea Rognaldsen Knapstad - MTB- grunnstøtinga ved Botnaneset i 1943. Historia om Hilmar og Jens. Om mtb-en som gjekk på land ved Botnaneset i 1943 og korleis det gjekk med Hilmar Hansen og Jens Buarøy som hadde vore mannskap om bord. /verdskrig2/lokalmiljø/