Index - 2019

 Harald J. Stavang - Skyssbåtmannen Nils Hovland. Portrett av Nils Hovland som dreiv båtskyss frå -30talet og fram til midt på -80talet. /kjende folk/samferdsle/folkeliv/