Index - 2018

Bjarte Sindre - Odd Batalden – en mann verd å minnast. Portrett av Odd Batalden og innsatsen hans under krigen. /verdskrig2/kjende folk/