Index - 2017

 Bjarte Sindre - Postkort. Storevatnet sett mot vest. Bilde frå ca 1914. /lokalmiljø/