Index - 2017

 Odd Standal - Mads Gundersen Thyvold – frå husmannskår i Standalsvika til handelsmann på Svortevikholmen. Historia til Mads Gundersen Thyvold. /kjende folk/arbeid/daglegliv/