Index - 2017

 Edvin Helgheim Ny restaurering av Kinnakyrkja - Kan vi lære av byggmeistrane frå 1100-talet? Om restaureringa av Kinnakyrkja og korleis den er planlagt gjennomført /kyrkje/arbeid/