2016 - Index

Kolbjørn Nesje Nybø - Kinn kyrkje og sola. Teoriar om bygginga og plasseringa av Kinnakyrkja. /kyrkje/