2016 - Index

 Brynjar Svardal - Sportsfiske i Svardal og på Vasset. Skildring av ei reise frå England til Svardal og Vasset i 1895 for å drive sportsfiske. Omsett av Brynjar Svardal. /folkeliv/samferdsle/lokalmiljø/