2016 - Index

Bjarte Sindre - Kåre Knapstad – ein mann å minnast. Om Kåre Knapstad sitt liv med fokus på opplevingar under 2.verdskrigen. /verdskrig2/kjende folk/