2016 - Index

Hallgerd Frøyen - Fletføringen på Nybø. Forklaring på begrepet fletføring som ei form for pensjon/umyndiggjering i det gamle bondesamfunnet når ein ikkje klarte å ta vare på seg sjøl. /arbeid/Levekår/