2016 - Index

Harald J, Stavang - Evangerhuset. Om Evangerhuset som var tenkt å vere starten på eit bymuseum, men som blei rive rett før byjubileet i 1960. /lokalmiljø/