Fridjof Urdal - Hard kur for sjøredsle – Segner og folketru på Seljestokken. Om korleis ein prøvde å kurere ein jølstring for sjøsjuke. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/